Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Соціальне забезпечення

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ  З  ПЕСТИЦИДАМИ ТА АГРОХІМІКАТАМИ.

 

У аграрієв починається гаряча пора – весняно-польові роботи, під час яких сільгоспвиробники крім посівного матеріалу активно використовують мінеральні добрива та пестициди. Пестициди та агрохімікати  – це небезпечні для здоров’я людей речовини, тому поводитися з ними потрібно дуже обережно.  Вони діють не лише на об’єкти проти яких їх застосовують, а і є потенційно небезпечними для здоров’я людини та довкілля.

Особи, які виконують роботи з пестицидами та агрохімікатами (постійно чи тимчасово), із яких формують спеціалізовані бригади чи ланки, щорічно в обов’язковому порядку проходять медичний  огляд, навчання та інструктажі  з техніки безпеки.

Керівник робіт повинен ознайомити осіб, які працюють з пестицидами та агрохімікатами, з їх характеристикою, особливостями дії на організм людини, заходи безпеки, виробничої та особистої гігієни, проінструктувати по техніці безпеки і правилах пожежної безпеки, ознайомити з заходами надання першої долікарняної допомоги у випадках отруєння. Всі роботи по хімічній обробці ґрунту і рослин повинні проводитися під керівництвом агрономів або спеціалістів із захисту рослин.

Не допускаються до роботи особи, молодші 18-річного віку, вагітні жінки та матері-годувальниці, особи після хірургічних операцій (упродовж року) та ті, що мають медичні протипоказання. Категорично забороняється допускати до роботи осіб у нетверезому стані.

На період роботи з даними речовинами робітників слід забезпечити засобами індивідуального захисту, безкоштовним спецхарчуванням відповідно до медичних вказівок, організувати душ і прання одягу.

Для харчування і відпочинку відводять спеціально обладнане місце, не менш як за  200 м  з навітряного боку від робочого поля, де мають бути бачок з питною водою, рукомийник, мило, рушник, аптечка першої допомоги.

           Доставку пестицидів на поле і заправку ними обприскувачів здійснюють механізовано, за допомогою спеціальних засобів.  Кабіна трактора має бути герметично зачинена і забезпечена кондиціонером.   У спеку всі роботи з пестицидами належить проводити вранці, а за похмурої погоди – впродовж усього робочого дня.

          Тривалість робочого дня при роботі з надзвичайно небезпечними і високо небезпечними речовинами не повинна перевищувати 4 годин, з рештою пестицидів –  6 годин.

        Керівники робіт повинні постійно стежити за станом і самопочуттям працюючих. При першому наріканні робітників на своє здоров`я їх негайно відстороняють від роботи, приймають заходи з надання першої  та  кваліфікованої  медичної  допомоги.

        В залежності від препарату, що застосовувався, необхідно суворо дотримуватись строків виходу людей на оброблені пестицидами ділянки для проведення ручних  або механізованих робіт, а саме від 7 до 20 днів або від 3 до 7 днів відповідно.

        Всі ці заходи сприятимуть успішній, продуктивній та безпечній праці робітників, збережуть  їхнє  життя  та  здоров`я.

 

11.04.2018 р.

 

    Є.М.Нікольчук,  страховий  експерт  з  охорони  праці сектору страхових експертів з охорони праці Сватівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  у Луганській області

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області до голів районних державних адміністрацій та  органів місцевого самоврядування Луганської області, керівників підприємств, організацій та установ щодо запровадження превентивних заходів з охорони праці під час організації та проведення будівельних, монтажних, висотних, оздоблювальних, покрівельних та інших видів робіт підрядними організаціями

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області  занепокоєне різким зростанням нещасних випадків серед працівників, що залучаються підрядними (субпідрядними) організаціями до проведення робіт на територіях підприємств, організацій та установ.

Відповідно до пункту 65 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 1 серпня 2005 року № 668 (далі – Загальні умови), субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні  відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду  (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних видів робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).

 Пункти 66-68 Загальних умов визначають вимоги щодо залучення до виконання робіт робочої сили, а саме:

 • для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу необхідної кількості та відповідної кваліфікації, якщо інше не передбачено договором підряду;
 • підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки праці, виробничої санітарії,  гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного інструктажу;
 • замовник у випадках, передбачених договором підряду, може вимагати від підрядника відсторонення працівників  від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

Проведений аналіз останніх нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання підрядних робіт на територіях підприємств, організацій та установ, свідчить про те, що вимога щодо створення здорових і безпечних умов праці працівників у більшості випадків оминається підрядником, який заключає цивільно-правові договори з фізичними особами (далі - виконавці робіт),  де   на виконавця покладається самостійна організація виконання роботи на свій ризик.

Упродовж останніх місяців рівень травматизму серед працівників, що уклали з підрядниками (субпідрядниками) цивільно-правові договори, має стійку тенденцію до зростання, а потерпілі від нещасного випадку отримують травми,  які призводять до тяжких наслідків.

Тільки за останній місяць на території Луганської області сталося кілька  нещасних випадків з працівниками, які уклали цивільно-правові договори.

07.10.2017 року  покрівельник, який працював за цивільно-правовим договором у ТОВ  «Будівельна компанія «Альянс-строй», впав з покрівлі  будинку  Біловодського комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок № 3) «Джерельце».

19.10.2017 року працівник, який виконував роботи за цивільно-правовим договором  на території ТОВ «Кремінський завод «Ритм», впав з драбини на землю.

04.11.2017 року  четверо працівників, що виконували будівельно-монтажні роботи на території Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва за цивільно-правовим договором, укладеним з ТОВ «ДІКСОН ГРАНД», впали з  металевої конструкції з висоти 3-го та  4-го поверхів.

В усіх випадках потерпіли отримали тяжкі травми.

Звертаємо увагу, що Законом України від 03.10.2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який набув чинності з 11.10.2017 року, внесені зміни до статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно яких до переліку осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, включені особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, що надає їм право на страхові виплати, медичну та соціальну допомогу у разі настання страхового випадку.

Людське життя та здоров’я  – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати ушкодження здоров’я людини. Зниження травматизму серед зазначеної категорії осіб можливо досягти шляхом запровадження на підприємствах, в установах, організаціях превентивних заходів, серед яких:

 • при залученні підрядників (субпідрядників) на виконання окремих видів робіт звертати увагу на наявність у них необхідної кількості та відповідної кваліфікації працівників,  а на виконання робіт підвищеної небезпеки – проходження працівниками навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
 • у договорах підряду між замовником та підрядником  та договорах субпідряду між підрядником та субпідрядником визначати відповідальність  між сторонами за створення здорових і безпечних умов праці працівників, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці;
 • надавати згоду (допуск підрядника) на ведення робіт на території підприємства, установи, організації шляхом оформлення належним чином акту-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, дільниці), в якому визначити місцезнаходження виділеної для виробництва робіт ділянки, дату початку і закінчення робіт, заходи з охорони праці, що забезпечують безпеку робіт, строк виконання цих заходів, виконавців  (визначається державними будівельними нормами України ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення»).

         Травматизм серед осіб, що працюють за цивільно-правовими угодами, укладеними з підрядними організаціями, є недостатньо усвідомленою проблемою  нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. З метою попередження виробничого травматизму  під час проведення підрядними  (субпідрядними) організаціями будівельних, монтажних, висотних, оздоблювальних, покрівельних та інших видів робіт на територіях підприємств, організацій, установ, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області звертається до голів районних державних адміністрацій та  органів місцевого самоврядування Луганської області, керівників підприємств, організацій та установ  з проханням повідомляти відділення управління Фонду соціального страхування України у Луганській області про залучення підрядних організацій до виконання робіт на території підприємства, установи, організації  та початок їх роботи.

          Наряду з тим, що Законом України №1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» запроваджено мораторій на проведення перевірок органами державного нагляду (контролю)  до 31.12.2017 року, Фонд соціального страхування України та його робочі органи не є органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, і дія мораторію на Фонд не поширюється.    

         Отримана інформація про початок роботи підрядних організацій сприятиме своєчасному проведенню страховими експертами з охорони праці управління та відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області  перевірок  стану  умов і безпеки праці, виявленню порушень законодавства з охорони праці при виконанні робіт підрядником, наданню консультативної, методичної та інформаційної допомоги щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виробничих небезпек і ризиків.

         Сподіваємося, що спільними зусиллями, через запровадження превентивних заходів з охорони праці, зможемо знизити рівень травматизму серед працівників підрядних організацій.

 

17.11.2017 р.

Управління  виконавчої дирекції Фонду

 соціального страхування України

  у Луганській області

 

 

 

 

Навчання  з  питань  охорони  праці.

 

Відповідно до вимог статті 18 Закону України „Про охорону праці”, працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі  трудової діяльності встановлює Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Також цим наказом затверджений Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

На підприємствах, на основі цього положення, з урахуванням специфіки  виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці розробляється і затверджується  відповідне Положення підприємств про навчання з питань охорони  праці. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, на підприємстві з урахуванням специфіки виробництва роботодавцем затверджується відповідний Перелік робіт  з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне  навчання  і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання а також перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, як правило, у навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Так, наприклад, у сільському господарстві, це – механізатори, водії, доярки, електрогазозварники, електрики тощо.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом керівника. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії  повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформляється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони  праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Відповідальність за це несе безпосередньо роботодавець.

Виконання зазначених вимог –  дієвий захід по запобіганню нещасних випадків на виробництві !  

 

07.09.2017

Є.М.Нікольчук, страховий  експерт  з  охорони праці сектору профілактики виробничого травматизму та інформаційного забезпечення Сватіського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

 

 

 

Правила поведінки під час спеки.

 

Загальний вплив високих температур і сонячного випромінювання.

 

При перебуванні під прямими сонячними променями людина  за 30 хвилин отримує тепла достатньо, щоб закип’ятити 3 літри води  – це більше половини всієї крові дорослої людини. Щоб хоч трохи охолодитися організм випаровує воду, в результаті чого кров згущується і прокачати її по судинах стає непосильним завданням для серця.

Перша допомога при тепловому ударі повинна бути спрямована на припинення теплового впливу і охолодження організму:

- допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;

- зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й  затрудняє  дихання;

- допоможіть прийняти горизонтальне положення. Якщо це неможливо – посадіть хворого на стілець зі спинкою;

- дайте хворому валідол (під язик), м’ятних  крапель  або  м’ятний  льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;

- видаліть зубні протези, так як можлива блювота;

- дайте випити потерпілому підсоленої води не менше 1 літра, за кілька прийомів;

- охолоджувати тіло, змочуючи його водою. Кращий варіант – загорнутися в мокре простирадло, якщо це не можливо, то намочіть рушник і оберніть їм голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла – це дозволить вам знизити температуру тіла до оптимальної;

- при важких формах захворювання може знадобитися закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;

Навіть якщо все йде відносно благополучно, не ризикуйте, викличте «швидку допомогу». У результаті теплового удару можуть розвинутися важкі ускладнення. В обов’язковому порядку викликати «швидку допомогу» слід за наявності хронічних захворювань (може відірватися тромб, статися інсульт і т.д).

 

         З метою попередження виникнення небезпечних для здоров’я та життя людини наслідків впливу високої температури повітря пропонуємо дотримуватися наступних правил поведінки:

- на період спеки припинити проведення масових заходів для дітей (змагання та інші спортивні заходи);

- люди з підвищеною чутливістю до спеки мають залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях протягом того часу, коли сонце перебуває у своїй найбільш активній фазі (з 11.00 до 17.00 год.);

- при використанні у приміщеннях вентиляторів та кондиціонерів остерігайтеся протягів та переохолодження;

- рекомендується вживати більшу кількість рідини, близько 2,5 – 3 літрів. Під час спеки людина з потом витрачає велику кількість рідини та солей через шкіру і дихальні шляхи. Для компенсації втрат рідини та мікроелементів рекомендується вживати негазовану підсолену та мінеральну лужну воду, кисло-молочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, несолодкі відвари з ягід та фруктів, зелений чай. Вживання газованих напоїв рекомендується обмежити. Люди похилого віку повинні часто вживати воду, не очікуючи на відчуття спраги. Більш пильно потрібно слідкувати за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе самостійно. До них належать лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою розумовою функцією. Не пийте холодного у розігрітому стані! Це може привести до захворювання ангіною;

- не вживайте алкоголь. Будьте обережними з алкогольними напоями, особливо біля води та на пляжі. Спека під 40º С плюс алкоголь, який розширює судини, і вода з температурою 20-25º С, викликають рефлекторний спазм судин, внаслідок чого може виникнути зупинка серця навіть на мілководді. Тому перед купанням –  ніяких алкогольних напоїв, навіть слабоалкогольних;

- при можливості обмежте фізичні навантаження, особливо під відкритим сонцем та в години найбільшої спеки. Обмін тепла в організмі людини залежить від рівнів фізичної активності, акліматизації, віку та будови тіла. Необхідно знати про підвищення ризику виникнення теплового удару при фізичній активності під час спекотної погоди;

- якщо ви приймаєте ліки, відкоригуйте у лікаря схему лікування;

- особливу увагу потрібно звернути тим, хто приймає антибіотики – їм взагалі не можна бути на сонці, у них висока фоточутливість;

- у житлових та службових приміщеннях рекомендується проведення щоденного вологого прибирання;

- уникайте задушливого громадського транспорту, особливо з 11.00 до 17.00 год. Людям старшого віку бажано перенести свої справи на ранок або вечір;

- в період літньої спеки потрібно обирати одяг з легких та натуральних матеріалів, носити головні убори, а також слід уникати тісної одежі;

- щоденно приймайте душ, адже спека – це той період, коли можна не обмежувати проведення водних процедур;

- вживайте їжу, що легко засвоюється, з багатим вмістом вітамінів та мінеральних речовин, надавайте перевагу овочам та фруктам, уникайте вживання алкоголю!

З усього вище зазначеного зрозуміло, що правила поведінки в період спеки не такі й складні. Дотримуючись їх, ви зможете вести нормальний спосіб життя і максимально зберегти своє здоров’я і здоров’я своїх дітей.

 

15.08.2017

 

   

Є.М.Нікольчук, страховий  експерт  з  охорони праці сектору профілактики виробничого травматизму та інформаційного забезпечення Сватіського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області                                          

 

 

 

 

 

Профілактика – важлива складова безпеки виробництва.

    

         Законодавчими та нормативно-правовими актами в сфері охорони праці зазначено, що роботодавець повинен створити  на кожному  робочому місці  безпечні умови праці, забезпечити  належний  контроль  за дотриманням  працівниками  техніки  безпеки  на  виробничих  дільницях.  Будь-який роботодавець повинен бути зацікавлений в безпечній праці кожного свого робітника. Адже скільки б законів про охорону праці не приймалося в державі,  все залежить від добросовісності та порядності обох сторін –  роботодавця і працівника. Тоді ця аксіома буде гарантувати безпечне життя будь-якому працівникові  підприємства.

        Безумовно, ствердження про чітке дотримування керівниками та посадовими  особами підприємств  вимог законодавства з охорони праці було б  недоречно, як і те, що всі працюючі сумлінно дотримуються правил техніки безпеки, особливо в галузі агропромислового комплексу, яка є домінуючою в районі.

         Відповідно до статті 19 Закону України „Про охорону праці” для підприємств, незалежно від форми власності, витрати на охорону праці повинні складати не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. Постановою КМУ від 27.06.03 р. за № 994 «Про затвердження переліку заходів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включається до валових витрат»,  дано роз’яснення, на які цілі повинні витрачатися вказані кошти.  Але, на жаль, більшість роботодавців нехтують зазначеними  вимогами.

         Гостро стоїть питання   кадрового забезпечення підприємств, організацій та закладів  району фахівцями з охорони праці. Як правило, функції спеціаліста з охорони праці виконують по сумісництву особи  без відповідної   підготовки, що не завжди  дає позитивний результат в работі.  Відсутність  кваліфікованого працівника з охорони праці, належного контролю за усуненням порушень на підприємстві, дієва підтримка з боку работодавця, як правило, призводить до збільшення кількості нещасних випадків на ви робництві.

Профілактикою травматизму на виробництві потрібно та необхідно займатися на кожному підприємстві. Навіть за економічної скрути знаходити можливості створити для працівників безпечні та здорові умови праці, щоб люди не втратили віру та надію в те, що для них керівництво зробило хоча б частку того, що передбачено  законодавством.

 

11.08.2017

   

Є.М.Нікольчук, страховий  експерт  з  охорони праці сектору профілактики виробничого травматизму та інформаційного забезпечення Сватіського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

 

 

 

 

Охорона праці при проведенні зернозбиральних робіт.

 

Настає пора, коли підприємства сільськогосподарського виробництва стоять за крок до початку жнив – грандіозної компанії по збору вирощеного урожаю. Зайвий раз необхідно звернути увагу на безпечне виконання робіт під час  зернозбиральних робіт. Адже жнива – це ще й сезон підвищеної пожежної небезпеки.

З настанням збирання врожаю в аграрному секторі економіки значно зростають обсяги виконуваних робіт. Відповідно й зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, в тому числі за рахунок тимчасово залучених працівників.

Як свідчить статистика, саме в даний період відбувається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві,  причинами яких є порушення трудової і виробничої дисципліни, правил дорожнього руху, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці, а також невиконання вимог інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки. Крім того, присутні і технічні причини, серед яких такі як  конструктивні недоліки, недосконалість технологічних процесів, незадовільний технічний стан машин, сільськогосподарської  техніки та обладнання.

Ефективними заходами щодо усунення причин нещасних випадків та зменшення кількості потерпілих може стати належна організація навчання та інструктажів з питань охорони праці, проведення медичних оглядів, дотримання правил дорожнього руху та забезпечення виконання вимог пожежної безпеки.

Перед початком збиральних робіт з метою покращення стану охорони праці в цій галузі та недопущенню виробничого травматизму працюючих на жнивах керівниками агроформувань усіх форм власності повинні бути проведені певні організаційні профілактичні заходи, зокрема:

- проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з усіма робітниками, задіяними на жнива;

- до роботи на трактора та комбайни допускати осіб віком не молодших 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж і мають посвідчення на право керування  даним видом транспорту;

- розробити схему руху транспортних засобів по території підприємства з вказівкою дозволених та заборонених напрямків руху;

- обладнати місця  для відпочинку та куріння працівників, майданчики для зберігання техніки та паливо-мастильних матеріалів;

- забезпечити усіх працівників, які будуть задіяні на жнивах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно визначених  норм;

- обладнати трактора та комбайни протипожежним інвентарем, ємностями з водою, тощо.

Роботодавець, відповідно до законодавства, несе безпосередню відповідальність за виконання  зазначених  вимог та повинен бути зацікавлений в безпечній роботі кожного свого працівника..  

Не менш важливим фактором запобігання травматизму та профзахворюванності на виробництві є додержання  самими працівниками  вимог нормативно-правових актів з охорони праці та протипожежної безпеки, особисте усвідомлення ними своєї ролі у процесі виконання робіт.  Безпека праці, в першу чергу, перебуває в руках самого робітника, і від нього залежить, прийде він додому цілим і неушкодженим, чи ні.

17.07.2017

Є.М.Нікольчук, страховий  експерт  з  охорони  праці відділу профілактики виробничого травматизму  відділення  виконавчої   дирекції Фонду  ССНВ  у  Старобільському районі

 

 

 

Електробезпека.

 

Сучасне виробництво нерозривно пов’язане з використанням електроенергії. В умовах експлуатації потужних енергосистем, електричних машин та апаратів, розвитку обчислювальної техніки і приладобудування, роботизації та комп’ютеризації виробництва особливого значення набуває проблема забезпечення безпеки від ураження електричним струмом персоналу та інших осіб, які обслуговують електроустаткування. На перший погляд може скластися враження про другорядність даної проблеми, оскільки кількість травм, викликаних ураженням електричним струмом, є порівняно невеликою і складає 0,5-1 % від загальної кількості нещасних випадків на виробництві. Однак гострота даної проблеми наочно ілюструється тим, що на смертельні нещасні випадки від даного виду небезпеки припадає         20-40 % смертей потерпілих, при цьому 75-80 % смертельних уражень від струму відбуваються в електроустановках напругою до 1000 В.

Однією з основних причин такого стану речей є необізнаність або нехтування широкого кола осіб певними особливостями, що відрізняють електротравматизм від інших видів травматизму:

по-перше, організм людини не має органів, за допомогою яких можна дистанційно визначити наявність напруги на робочому місці, тому захисна реакція організму виявляється тільки після фактичного потрапляння під її дію;

по-друге, струм, який проходить крізь людину, діє не тільки в місцях контактів та на шляху протікання крізь організм, а й викликає рефлекторну взаємодію, спричиняючи порушення нормальної діяльності окремих органів (серцево-судинної системи, системи дихання  тощо);

по-третє, можливість отримання електротравми особою, яка не має безпосереднього контакту зі струмопровідними частинами (переміщення по землі поблизу пошкодженої установки у випадку замикання на землю, ураження через електричну дугу);

по-четверте, зазвичай розслідуванню та обліку підлягають тільки електротравми з тяжкими та смертельними наслідками, відтак причини значної частини електротравм неможливо  проаналізувати.

Відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, власник підприємства повинен забезпечити своєчасне навчання і перевірку знань працівників з питань електробезпеки. При цьому персонал, який обслуговує електроустановки на виробництві, поділяється на електротехнічний, електротехнологічний і неелектротехнічний.

Електротехнічний персонал здійснює повне технічне обслуговування електроустановок, електротехнологічний персонал – технічне обслуговування (експлуатацію, налагодження, дрібний ремонт) електротехнічної частини технологічного обладнання. Неелектротехнічний персонал залучається до виконання робіт, де може виникнути небезпека ураження електричним струмом.

Електротехнологічний працівник повинен мати группу з електробезпеки не нижче II, а неелектротехнічний – I групу з електробезпеки. Електротехнічному (електротехнологічному) персоналу видається посвідчення про перевірку знань відповідної форми, а присвоєння I-ої групи з електробезпеки видачу посвідчення не передбачає.

Як показує досвід, зазвичай керівники підприємств та особи, відповідальні за електрогосподарство, сконцентровують свою увагу на навчанні електротехнічного і електротехнологічного персоналу, нехтуючи при цьому навчанням неелектротехнічного персоналу. А це – прибиральники приміщень з електрообладнанням, особи, що працюють з електроінструментом і засобами захисту, персонал, який працює з комп’ютерами та іншим офісним обладнанням, касовими апаратами, спеціальною освітлювальною апаратурою, фотообладнанням, установками спеціального призначення, які живляться від мережі            380/220 В, і їм подібними приладами і установками. Інструктаж з електробезпеки на I групу, відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, проводить особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, особа зі складу електротехнічних працівників з групою електробезпеки не менше III. Навчання і перевірка знань з питань електробезпеки працівників I групи має проводитися 1 раз на рік з відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Підводячи підсумки наведеного вище, слід зазначити, що за кожною електротравмою,  особливо тяжкою, стоїть трагедія особи, сім’ї, суспільства, значні матеріальні втрати і втрати трудових ресурсів, несприятливі для суспільства морально-етичні та соціально-політичні наслідки. Тому удосконалення нормативної бази з питань електробезпеки, дотримання вимог охорони праці при розробці електроустановок, їх спорудженні та експлуатації, підвищення рівня навчання обслуговуючого персоналу при виконанні робіт в електроустановках має стати переломним моментом у досягненні позитивних змін в динаміці електротравматизму на виробництві.

 

07.06.2017

Є.М.Нікольчук, страховий  експерт  з  охорони  праці відділу профілактики виробничого травматизму  відділення  виконавчої   дирекції Фонду СНВ  у  Старобільському районі

 

 

 

 

Профілактика травматизму – щоденна робота.

Травматизм на виробництві не випадково почали прирівнювати до національного лиха. Він завдає не лише багато горя і страждань людям, їхнім рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на економіку країни, бо ці особисті трагедії зливаються в чималі суспільні втрати, негативно позначаються на рівні життя народу.

Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що більшості з них можна було б запобігти, якби вчасно було проведено профілактичну роботу. Необхідно пам`ятати, що профілактична робота буде ефективною тільки у тому випадку, коли вона буде проводитися систематично, із застосуванням нових напрацювань у цій сфері, з кожним робітником окремо, з урахуванням особливостей його робочого місця. Вироблення досвіду у працівників своєчасно виявляти до початку і під час роботи наявні небезпечні ситуації – одна з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму.

Боротьбу з травматизмом слід починати з організаційних заходів. При постановці цілей і завдань кожного окремого виробництва слід звернути особливу увагу на можливість виникнення небезпечних ситуацій. У цьому особливо актуальним стає якісне проведення адміністрацією підприємства контролю за станом охорони праці. Служба охорони праці підприємства повинна працювати у наступних пріоритетних напрямках діяльності з профілактики виробничого травматизму:

1. Виявлення  можливостей  виникнення  небезпечних  ситуацій  на  виробництві,  їх  профілактика, ознайомлення працюючих  із методами їх запобігання і ліквідації.

2. Проведення агітаційної і роз'яснювальної роботи з усвідомленням працівниками сутності, умов і причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, застосування заходів адміністративного і матеріального впливу до порушників правил безпеки на виробництві.

3. Постійне навчання робітників і керівників всіх рівнів правилам безпечного проведення робіт, вмінню чітко й вчасно розпізнати можливість виникнення небезпечної ситуації.

4. Розробка і впровадження заходів для унеможливлення випадків, що сталися.

5. Впровадження на виробництві передових методів профілактики травматизму та профзах-ворювань.

Практика засвідчує, що запобігання виробничого травматизму, як явища, не може бути забезпечено реалізацією якогось одного, навіть дуже ефективного заходу. Для цього необхідно використовувати можливості комплексного підходу, а саме:

- техніки і технології виробництва;

- системи організації і управління виробництвом;

- медицини праці (виробнича санітарія);

- ергономіки і психології праці;

- чинної законодавчої бази з охорони праці.

Як свідчить статистика, основними причинами нещасних випадків на виробництві є порушення трудової та виробничої дисципліни виконавцями робіт, недодержання вимог інструкцій з охорони праці, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці, відсутність або недосконалість системи управління охороною праці.

Іншими словами, у більшості випадків виробничий травматизм є наслідком недоліків і упущень у роботі керівників підприємств та спеціалістів з охорони праці. Тому у цьому плані керівництву підприємств слід підійти більш вимогливо та відповідально до питань охорони праці, бо від їх принципової позиції  залежить життя та здоров`я їх підлеглих.

29.05.2017

Є.М.Нікольчук, Страховий  експерт  з  охорони  праці відділу профілактики виробничого травматизму  відділення  виконавчої   дирекції Фонду СНВ у  Старобільському районі   

 

 

 

Інструктажі  з охорони праці.

       Інструктаж  з  охорони праці – це важлива складова  загального  процесу  навчання співробітників,  від  регулярності  та   якості  проведення   якого  залежить   загальний безперервний   виробничий  процес  на  підприємстві.   Аналізуючи нещасні  випадки, можно   впевнено    зазначити,  що  дві третини  всіх   нещасних   випадків   на   виробництві відбуваються  з  причин, незалежних  від  техніки  та обладнання. На жаль, однією з основних  причин виробничого травматизму  є  сам  робітник або,  як  прийнято  зараз  говорити,  «людський фактор». Порушуючи  правила  та   вимоги   з  охорони праці, працівник наражає  на  небезпеку  не  тільки  себе, але  й  оточуючих його людей, часом  і  розуміючи, чому  він  це  робить.       

        Серед основних  причин травматизму на виробництві можно виділити такі, як:
    - звикання працівника до небезпечних умов і, як наслідок, втрата пильності;
    - безвідповідальність, бравада, спрага ризику, показна сміливість тощо;
    -  більш  ускладнені  умови праці і, як наслідок, зростання  ціни  помилки: ураження струмом, падіння з висоти, наїзди транспорту і т.п. Всі  ці фактори охоплюють такі професійні області  як виробництво, медицину,   транспорт, будівництво, комунальну сферу, офісну   роботу  та  інші.

        Інструктаж  з  охорони  праці всебічно розглядає питання безпеки на підприємстві  в   цілому  і  на  кожному  робочому   місці  окремо. У  процесі  здійснення  виробничої діяльності  відбуваються  періодичні  зміни  технологічних  процесів, у зв’язку  з  чим виникає    необхідність   у   перегляді    інструкцій   з  охорони   праці   та   проведення позапланових  інструктажів. Регулярне  проведення  інструктажу  дозволяє   співробітнику  не  забувати  про  небезпеку та  її  наслідки,  з  якими  він  може  зіткнутися при виконанні своїх посадових обов`язків, а перевірка  знань  в кінці  інструктажу  закріплює  отриманий матеріал. Професійний  і  системний підхід до проведення  інструктажу з охорони праці змушує замислитись  співробітника   про   виконання  тих  чи  інших  завдань.  Роботодавець, проявляючи   таку  увагу  до  своїх  підлеглих, тим  самим  мотивує  їх  до  дотримання правил  охорони  праці. Не  секрет, що  часом інструктажі  носять  чисто  формальний характер, головне – це розпис   в   журналі,  а   інше –  не  важливо. Про  це  можно  довго говорити, хто  винен, в  чому причина  і  що робити, але  одне  безперечно – працівник  звикає  до своєї    роботи,  втрачає  пильність, починає  нехтувати  правилами   безпеки   і,   як  наслідок, трапляється нещасний  випадок. 

        При  проведенні  інструктажів  з  охорони   праці необхідно обов’язково проводити усне опитування працівників  та  перевірку  набутих навичок   безпечних  прийомів  праці. Доцільно  використовувати  наочні   посібники, якими  можуть  бути  плакати, фотоматеріали, відеофільми, що відображають наслідки нехтування  вимогами безпеки.  Це  змусить працівника  дбати про особисту  безпеку  і  здоров’я  та  безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання своїх обов’язків. Адже  безпечна  праця  робітника  є  надійною  платформою  будь-якого  бізнесу.

 

17.05.2017

Є.М.Нікольчук, страховий  експерт  з  охорони  праці відділу профілактики виробничого травматизму  відділення  виконавчої   дирекції Фонду СНВ у  Старобільському районі                                                                          

 

Підсумки роботи

Сватівської міжрайонної виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за I квартал 2017 року

 

Сватівська дирекція обслуговує Сватівський, Троїцький і Білокуракинський райони – 2774 підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. Сватівський район – 1583, Білокуракинський район – 655, Троїцький – 536.

Загальна кількість застрахованих осіб станом на 01.04.2017 року складає 11671чол., в т.ч. Сватівський район – 5907 чол., Білокуракинський район –  2968чол., Троїцький – 2796 чол..

Загальний план по дирекції на перший квартал 2017 року виконаний по доходам на 165,4 %, по видаткам – на 67,7% , в т.ч. по районах:

 

 

Доходи

всього

тис. грн.

 

Витрати

всього

тис. грн

в тому числі

тимчасова втрата працездатності

тис. грн

вагітність та пологи

тис. грн

допомога

на поховання

тис. грн

 

Сватівський район:

план

 

5,0

 

1910,7

 

 1219,0

 

522,0

 

10,8

 

 

факт

11,4

1667,7

 951,6

442,0

6,6

 

Троїцький район:

план

 

    3,0

 

954,0

 

609,5

 

261,0

 

9,9

 

 

факт

6,0

 562,6

414,5

141,5

6,6

 

Білокуракинський район:

план

 

3,0

 

954,0

 

609,5

 

261,0

 

9,9

 

 

факт

0,8

356,7

212,4

144,3

-

 

Всього по дирекції:

план

 

11,0

 

3818,7

 

1578,5

 

1044,0

 

39,6

 

 

факт

18,2

2587,0

2438,0

727,8

13,2

 

 

 

        В I квартал 2017 року за підсумками 33 перевірок страхувальників було виявлено фінансових і штрафних санкцій на суму –5,7  тис. грн., які були віднесені на доходи Фонду.

 

 

 

 

 

28 квітня –День охорони праці в Україні.

 

За даними статистики, у всьому світі щодня на робочому місці гине в середньому  5 тисяч людей, безліч працівників отримують травми різного ступеню тяжкості. Рівень травматизму в Україні у декілька разів вищий, ніж у розвинутих країнах світу. У середньому щороку на виробництві гине 400 осіб і 5 тис. травмуються, приблизно 500 працівників стають інвалідами. Смертельний травматизм в Україні складає майже 7 % від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу він дорівнює 0,08-0,12 %. Так, виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування в 2016 році було зареєстровано 4766 нещасних випадків на виробництві, з них 364 – зі смертельним наслідками, в Луганській області – 133 та 8 випадків  відповідно.

 За ініціативи Міжнародної організації праці з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно   28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Україна підтримала цю ініціативу i, відповідно до Указу Президента від 18.08.2006   № 685/2006, визначила 28 квітня як Днем охорони праці в Україні.

 За інформацією Міжнародної організації праці, у 2017 році День охорони праці відзначатиметься під гаслом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Оптимізація збору достовірних даних вкрай важлива для визначення пріоритетів та удосконалення профілактичних програм, що реалізуються як на державному рівні, так i на рівні територіальної громади. Крім цього, відсутність забезпечення узагальнених даних реєстрації i повідомлення на місцевому рівні унеможливлює проведення в профілактичних цiлях збір i аналіз даних у загальнодержавному маштабі, що, в свою чергу, не дозволить забезпечити більш точне уявлення про процеси, пов'язані з травмуванням на виробництві.

Оскільки дані про нещасні випадки і захворювання, шо пов'язані з трудовою діяльністю, мають важливе значення для їх профілактики, існує нагальна потреба удосконалення систем реєстрації i повідомлень, а також збору i аналізу на місцевому i державному рівні даних з охорони праці. Це дозволить отримати більш надійні показники ефективності державних систем охорони праці та визначити які проблеми, пов'язані з охороною праці, в першу чергу вимагають удосконалення та виділення відповідних ресурсів.

Враховуючи те, що Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці у власну правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури i відповідальності за збереження житгя та здоров'я працівників, важливо відзначити, що одним з індикаторів цивілізованого розвитку суспільства є стан здоров'я населення, зокрема робітників. Від стану здоровя окремої людини безпосередньо залежить якість трудових ресурсів держави i територіальної громади, продуктивність праці та обсяг валового внутрішнього продукту.

Роботодавці повинні усвідомлювати, що профілактика виробничого травматизму ефективніша та менш затратна, ніж лікування та реабілітація потерпілих, а бізнес матиме успіх лише за умови забезпечення на робочих місцях збереження життя і здоров’я працівника. Тому сьогодні важливо акцентувати увагу на заходах з профілактики виробничого травматизму шляхом забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці, нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, належного утримання і безпечної експлуатації приміщень, обладнання, устаткування, територій підприємств.

 

 14.04.2017

 

Страховий  експерт  з  охорони  праці 

відділу профілактики виробничого травматизму  

відділення  виконавчої   дирекції Фонду СНВ 

у  Старобільському районі                                                                                                                         Є.М.Нікольчук

 

 

 

Відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»

 

Піклування про людей – головна мета “соціальної політики”.

Одним із найголовніших і найприорітетніших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є не тільки оплата листка непрацездатності (лікарняного),  а й швидке повернення застрахованої особи до роботи після тривалої непрацездатності.

Саме тому, актуальність питання з направлення хворих застрахованих осіб та членів їх сімей на відновлювальне лікування стрімко росте.

         Право застрахованої особи на послуги медичної реабілітації передбачено ст. 16 п.1.4 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці № 77-VIII (далі Закон України № 77-VIII) та п. 1.2 «Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 №12, (далі Порядок № 12).

         Медична реабілітація (відновлювальне лікування) – це продовження стаціонарного лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із висококваліфікованим медичним персоналом.

            Станом на 01.01.2017 року, виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду з метою збереження та відновлення здоров’я застрахованих осіб, плідно співпрацює з 23 санаторіями, розташованими в різноманітних ландшафтно-кліматичних зонах України. Це дозволяє під час лікування використовувати особливості властивостей природних лікувальних ресурсів курорту та  органічно поєднувати різноманітні методи медикаментозного та немедикаментозного лікування, бальнеотерапії,  та ін.

         Для проходження медичної реабілітації за рахунок коштів Фонду, застрахованим (працюючим) особам необхідно знати свої права та вимоги  для отримання  соціальної послуги з відновлювального лікування.

Тобто, для отримання реабілітаційної путівки, застрахованим (працюючим) особам необхідно пройти наступні етапи направлення на відновлювальне лікування в  санаторно-курортні заклади:

 1. Видача таких путівок здійснюється лікувально-профілактичним закладом за наявності медичних показників, безпосередньо із стаціонару та з видачею листка непрацездатності (ст.22 п.10. Закону України № 77-VIII).    
 2. Путівка для такого лікування видається застрахованій особі безкоштовно строком на 24 дні (п.4.9 Порядку № 12).  
 3. Рішення щодо виділення зазначеної путівки приймається відбірковою комісією лікувально-профілактичного закладу за наявності медичних показань за певним профілем реабілітаційного лікування (п.4.12 Порядку № 12).
 4. Застрахована особа має надати довідку з місця роботи, чим підтверджує, що одержувач довідки, на час видачі їй путівки є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного страхування, та не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року (абзац другий п.4.9. Порядку № 12). 

      Дана довідка повинна бути підписана керівником, головним бухгалтером і головою комісії із соціального страхування підприємства, скріплена печаткою підприємства та завірена районною (міжрайонною) міською виконавчою дирекцією обласного (міського) відділення Фонду соцстрахування за місцем реєстрації підприємства. Довідка заповнюється за основним місцем роботи застрахованої особи та дійсна протягом місяця (п. 4.12. Порядку № 12).

      До путівки додається виписка з медичної карти хворого з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу (п. 4.12. Порядку № 12).

 1.  Протягом календарного року застрахована особа може отримати лише одну путівку до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу (п.4.4. Порядку № 12).
 2. Поділ путівки до реабілітаційного відділення санаторно - курортного закладу забороняється  (п. 4.12. Порядку № 12).
 3. Застрахована особа, яка отримала путівку в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу, зобов’язана повернути до лікувально-профілактичного закладу, який видав путівку, заповнений зворотній талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою даного закладу (п. 5.2. Порядку № 12).

Будьмо уважними до свого здоров’я і до здоров’я людей, які дійсно потребують медичної реабілітації.

Дирекція Сватівської міжрайонної

                                                                                                                                                                                       Виконавчої дирекції ФСС з ТВП

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Підсумки роботи

управління соціального захисту населення

за 2016 рік

 

Управління складається з 4 відділів: відділ праці, відділ грошових виплат і компенсацій, відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та відділ бухгалтерського обліку та звітності та 4 самостійних спеціалістів: спеціаліст з кадрової роботи, юрисконсульт, головний державний соціальний інспектор, спеціаліст з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій і спеціаліст автоматизованої обробки інформації. Також до структури управління входить територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

На сьогодні управління працює за «єдиною технологією». Прийом громадян спеціалістами управління ведеться за попереднім записом без територіального поділу та поділу за видами допомоги.

 

Станом на 01.01.2017 на обліку як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги в управлінні перебувають 14258 жителі нашого району.

 

На обліку в управлінні перебувають 1437 отримувачів усіх видів соціальної допомоги.

Державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми за звітний період призначено та виплачено 881 сім’ї у сумі 13108,7 тис. грн.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 194 сім’ї. Допомога їм була призначена та виплачена у сумі 5891,8 тис. грн.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначена та виплачена 178 особам на суму 3020,4 тис. грн.

Компенсація за надані соціальні послуги була призначена 82 особам. За цей період нараховано і виплачено 144,0 тис. грн.

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам отримують 40 осіб. Сума нарахованої та виплаченої допомоги становить 679,2 тис.грн.

В управлінні на обліку перебуває 7 прийомних сімей, у яких виховується 16 дітей. Станом на 01.01.2017 допомогу призначено та виплачено у сумі 778,0 тис. грн.

Щомісячну грошову допомогу особам, які доглядають за інвалідами I, II гр. внаслідок психічного розладу, отримали 50 осіб. З початку року призначено та виплачено 963,1 тис. грн.

 

Субсидією на оплату житлово - комунальних послуг користується 4088 сімей, сума нарахованих організаціям коштів – 37млн.459,9 тис. грн. Профінансовано за рік (з урахуванням заборгованості минулих років) 27млн.780,8 тис. грн. Станом на 01.01.2017 заборгованість по нарахованим субсидіям перед організаціями, які надають послуги, складає 15млн.782,4 тис. грн.

Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 286 сім’ям на суму 739,7 тис. грн. Заборгованість з виплати готівки на придбання твердого палива складає 20,3 тис. грн.

 

На обліку в Єдиному Державному Автоматизованому Реєстрі Пільговиків перебуває 5478 пільговики, з них:

 • ветеранів війни - 742;

 • ветеранів праці - 1573;

 • дітей війни – 1620;

 • громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 52;

 • ветеранів Збройних Сил та Міністерства Внутрішніх Справ, пенсіонерів МВС та сімей військовослужбовців – 26;

 • жертв нацистських переслідувань – 1;

 • пенсіонерів за профознакою – 361;

 • пенсіонерів за віком - 3873;

 • багатодітних сімей – 118.

 

Станом на 01.01.2017 нараховано пільг:

- на житлово-комунальні послуги – 6510,4 тис. грн.

- інші пільгові послуги (проїзд, виплата компенсацій на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни,компенсація санаторно-курортного лікування, бензин, тощо) – 95,6 тис. грн.

 

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням інвалідів загального захворювання - 10 осіб.

 

У 2016 році інвалідам видано 72 направлення на забезпечення засобами реабілітації, у тому числі 14 - інвалідними колясками.

 

У 2016 році 616 дітей шкільного віку відпочили у мовних таборах. Оздоровлена протягом звітного періоду 105 дитина. Усього відпочинком та оздоровленням було охоплено 41,9 % від загальної чисельності дітей шкільного віку. На оздоровлення дітей із районного бюджету були виділені кошти у сумі 242,0 тис. грн., у тому числі:

на оздоровлення – 213,2 тис. грн.;

на відпочинок – 28,8 тис. грн.

 

 

 

На обліку в управлінні перебуває 57 осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 

В районі діють: «Комплексна районна програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки», «Комплексна районна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 роки». Програми спрямовані на поліпшення умов життєдіяльності, соціального обслуговування, правової обізнаності пільгових категорій населення, сприяють духовному розвитку підростаючого покоління.

 

За рік управлінням виплачені компенсаціі, субсидії, усі види соціальної допомоги населенню району в сумі 66 млн.167,4 тис.грн, у тому числі:

соціальна допомога – 24 млн. 600 тис. грн.;

компенсація за надані пільги – 13 млн.709,5 тис. грн.

субсидії на придбання твердого палива та оплату житлово-комунальних послуг – 27 млн. 857,4 тис. грн.

 

У 2016 році за призначенням пенсії за особливі заслуги перед Україною звернулося 4 заявники. Дві справи направлені на розгляд обласної Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги при Луганській обласній держадміністрації.

За 2016 рік спеціалістом з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій перевірено правильність призначення управлінням Пенсійного Фонду в Троїцькому районі 104 первинних призначень, 156 перерахунків пенсійних справ, правильність виплати допомоги на поховання та недоодержаної пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера по 222 особовим рахункам.

 

Зареєстровано 36 колективних договорів та 36 доповнення та зміни до колективних договорів, термін дії яких не закінчився.

 

В районі діє Програма зайнятості населення Троїцького району на період до 2017 року.

 

Станом на 01.01.2017 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 зареєстровано 2161 сімей (2969 осіб), переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції: з них: 1384 – пенсіонери, 168 – інваліди, 504 – діти до 18 років. 1031 сім’ям з їх числа призначена щомісячна адресна допомога на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. Сума нарахованої та виплаченої у 2016 році допомоги склала 6 млн. 505,3 тис. грн.

 

Троїцьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2016 рік виявлено 2859 осіб похилого віку, хворих, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг. Обслуговано за цей період 2736 громадян зазначених категорій. Ефективність роботи територіального центру становить 95,7%.

Відділенням соціальної допомоги вдома протягом року обслуговано 364 громадянина з 364 виявлених, тобто ефективність роботи цього відділення становить 100%. На платній основі обслуговується 106 громадян. На рахунок від сплати за соціальні послуги надійшло 92,0 тис. грн.

Відділенням соціально-побутової адаптації виявлено 2275 осіб, обслуговано 2275 осіб.

При відділенні створено «Університет третього віку». Працюють три факультети: «Активное долголетие», «Основы медицины и здорового способа жизни» та «Мистецтво».

При відділенні створений пункт прокату засобів малої реабілітації. За звітний період 14 осіб отримали засоби реабілітації (коляски, ходунки, милиці, палиці та інші).

Відділенням видавалася гуманітарна допомога громадянам, які цього потребують. Було видано 741 особі.

Протягом звітного періоду відділенням проведено 39 заходів.

При територіальному центрі створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входять соціальний педагог, перукар, швачка, господарча група, медичні сестри. Мультидисциплінарна команда надала послуги громадянам у 31 населеному пункті району.

Відділенням надання адресної натуральної та грошової допомоги за рік обслуговано 97 громадян.

 

 

 

 

Про проведення перерахунку діючих субсидій на ЖКП з 1 березня 2017 року

 

Станом на  1 березня 2017 року субсидією на житлово – комунальні послуги користуються 4128 домогосподарств Троїцького району.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації буде проведений перерахунок діючих субсидій на ЖКП  з 1 березня 2017 року у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації просить громадян смт. Троїцького, які зверталися за призначенням субсидії, отримати повідомлення за адресою: смт.Троїцьке,  пр. Перемоги, 77, І поверх, кабінет №1.

З питань надання житлових субсидій та усіх видів соціальної допомоги громадяни району можуть звернутись на телефон «гарячої лінії» 2-14-73 та отримати  потрібну інформацію у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8-00 до 17-00.

 

ПРО РОЗМІРИ ДОПОМОГИ З 01.01.2017 РОКУ

 

Управління соціального захисту населення Троїцької райдержадміністрації повідомляє наступне:

1. Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік” передбачено, що з 1 січня 2017 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2017 року складає у розмірі – 1 544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1355 гривень, з 1 травня – 1426 гривень, з 1 грудня – 1492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1689 гривень, з 1 травня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1860 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1247 гривень, з 1 травня – 1312 гривень, з 1 грудня – 1373 гривні;

Враховуючи зазначене з 01.01.2017 року розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

(у гривнях)

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами: з січня – 400, з травня – 421, з грудня – 440,50

Допомога при народженні дитини

41 280,00

одноразова виплата:

10 320,00

щомісячна виплата:

860,00

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

130,00

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

Максимальний розмір

 до 6 років 

з 01.01.2017 1355,00

з 01.05.2017 1426,00

з 01.12.2017 1492,00

 від 6 до 18 років

1689,00

1777,00

1860,00

від 18 до 23 років  

1600,00

1684,00

1762,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

Максимальний розмір

до 6 років

2710,00

2852,00

2984,00

від 6 до 18 років

3378,00

3554,00

3720,00

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

Максимальний розмір

до 6 років

677,50

713,00

746,00

від 6 до 18 років

844,50

888,50

930,00

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2710,00

2852,00

2984,00

від 6 до 18 років

3378,00

3554,00

3720,00

від 18 до 23 років

3200,00

3368,00

3524,00

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

Прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць

1544,00

1624,00

1700,00

 

2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:

для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)

з січня 336,00

з травня 353,64

з грудня

370,02

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)

1247,00

1312,00

1373,00

для дітей віком (85%): 

 

до 6 років

1151,75

1212,10

1268,20

від 6 до 18 років

1435,65

1510,45

1581,00

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1360,00

1431,40

1497,70

Доплата на дітей віком від:

 

0 до 13 років

250,00

13 до 18 років

500,00

 

3. Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):

 

Державна соціальна допомога

з січня

з травня

з грудня

інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2 561,90

2 695,40

2 821,10

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1 870,50

1 968,00

2059,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

 

1 247,00

 

1 312,00

 

1 373,00

інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітей-інвалідів

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2 227,90

2 344,40

2 453,10

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1 550,40

1 631,40

1 707,10

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 561,90

2 695,40

2 821,10

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1 717,40

1 806,90

1 891,10

 

Інформація про результати діяльності Троїцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2016 рік

 

Центр забезпечений орендованим приміщенням 27,1 кв.м. Протягом року пройшла реорганізація закладу. Станом на 31.12.2016 затверджено нову структуру та штати, згідно якої адміністративний персонал 3 особи, фахівців із соціальної роботи 8 осіб, 1 психолог, 1 прибиральниця службових приміщень.

 

Протягом 2016 працював відділ соціальної роботи Троїцького РЦСССДМ. Соціальна робота здійснюється через діяльність спецформувань центру СССДМ. Впродовж періоду діяло 3 спеціалізованих формування, до складу яких увійшли:

 • Служба соціальної підтримки сімей;

 • Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи;

 • Консультаційний пункт при акушерському відділенні.

 

На обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах перебувало 699 сім’ї, в яких виховується 1056 дітей, а також 102 особи. Протягом року виявлено 617 сімей.

 

На соціальному супроводі протягом періоду знаходилось 81 сім’я, в яких виховується 148 дітей, а також 16 осіб, їм надано 602 соціальних послуги. Загальна чисельність сімей (осіб), щодо яких надійшла інформація – 928, із них кількість сімей (осіб), в яких здійснено оцінку потреб – 904. Усі сім’ї (особи), охоплені соціальними послугами, такими як соціальний супровід, консультування, соціальна профілактика, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальна адаптація, соціально-психологічна реабілітація, кризове та екстренне втручання, представництво інтересів, посередництво, психологічна, юридична допомога, працевлаштування, влаштування до закладів освіти, організація лікування, організація оздоровлення, вирішення житлово-побутових проблем, у т.ч. поліпшення житлових умов, гуманітарна допомога, сприяння в оформленні/відновленні. Станом на 31.12.2016 на супроводі 98 сімей.

 

За звітній період загальна кількість індивідуальних послуг 3711. З них надано послуги: 66 сім’ям, де один чи кілька членів мають інвалідність, 2 сім’ям постраждалим від жорстокого поводження та насильства, 46 одиноким батькам, 421(633 в них дітей) внутрішньо переміщеним сім’ям, 157 учасникам АТО, 4 сім’ям, в яких є ризик соціального сирітства, 13 сім’ям, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом, 24 сім’ям опікунів/піклувальників, 24 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 21 багатодітним сім’ям, 12 особам похилого віку.

 

Продовжено роботу центру в напрямку соціального супроводу прийомних сімей. Всього на території району функціонує 6 прийомних сімей, 1 ДБСТ в яких виховується 17 прийомних дітей. Соціальний супровід здійснює спеціаліст, який згідно законодавства має сертифікат на право супроводу таких сімей. На кожну прийомну дитину здійснюється оцінка потреб дитини, за висновками якої складається план соціального супроводу. До виконання плану залучаються спеціалісти ССД, Троїцької лікарні, педагоги, прийомні батьки. Основні проблеми: соціалізація, конфлікти поколінь, відсутність побутових навичок, профорієнтація. Протягом періоду було відвідано всі прийомні сім’ї та ДБСТ.

 

При акушерському відділенні Троїцької лікарні працює консультаційний пункт Центру, мета якого попередження раннього соціального сирітства серед молодих жінок, вагітних жінок і матерів, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Протягом періоду відмов не було. Робота проведена з 3 породіллями, надано 12 послуг.

 

В рамках діяльності Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи спеціалістами в учбових закладах різних рівнів акредитації, сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах проводились заходи щодо первинної профілактики вживання наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів, розвитку навичок безпечної поведінки, переваг здорового способу життя. До проведення заходів було залучено Троїцький РВУМВС, ССД, Троїцький відділ юстиції, Троїцьку районну лікарню. Виготовлено та розповсюджено 2 видів буклетів та листівок (90 штук).

 

Спеціалістами центру СССДМ проведено 17 виїздів МКП в 12 населених пунктів. Під час виїздів просвітницькою індивідуальною роботою охоплено 25 осіб та груповою 62 особи.

 

Протягом 2016 року діяла районна програма медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО. Спеціалістами центру проведено 17 виїздів в 11 населених пунктах.

 

4 дітей, які виховуються в 2 сім’ях з Троїцького району протягом періоду знаходяться в інтернатних закладах області по заяві батьків. Всі сім’ї знаходяться на соціальному супроводі з метою повернення дітей в сім’ю.

 

Основні проблеми сімей: алкоголізм, інвалідність, не вміння самостійно вирішувати свої проблеми, складні стосунки в сім’ї, безробіття, ВІЛ/СНІД, проблеми виховання дітей, низький рівень виховного потенціалу батьків, малозабезпеченість, побутові проблеми, насилля. Всі проблеми після їх вирішення повторюються періодично по колу.

 

За 2016 рік оздоровлено 43 дитини пільгової категорії; проведено конкурс плакатів для учнів на тему: «Всі люди мають право на життя!»; організовано конкурс малюнків на асфальті до Дню захисту дітей; груповий захід для засуджених без позбавлення “Види насильства та шляхи їх подолання!”; при підтримці Ради Європи «Посилення захисту прав людини ВПО в Україні», Троїцького РЦСССДМ, ГО ЦРС «Дієва громада» та ініціативної групи «STB-team» м. Старобільськ проведено захід для переселенців «Ми – єдина родина!»; новорічний захід для прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу.

 

 

Система управління охороною праці – запорука безпеки виробництва.

 

Основним пріоритетом діяльності підприємств усіх форм власності, відповідно до «Закону України «Про охорону праці», є збереження життя та здоров’я працюючих робітників. Реалізацію основного принципу державної політики в галузі охорони праці здійснюють служби охорони праці, які створюються на підприємствах. Як правило, більшість підприємств забезпечена кваліфікованими спеціалісти служби охорони праці, які організовують та проводять профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників, розробляють комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, розробляють плани, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професій-ним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів Така ситуація однозначно свідчить про те, що на багатьох підприємствах немає ефективної системи управління охороною праці (далі – СУОП), слабка професійна підготовка кадрів різних рівнів, інертні служби охорони праці тощо. Але ж ці прикрощі не виникають самі по собі. Вони характеризують ставлення до охорони праці роботодавця та його команди, яка формує внутрішню політику охорони праці.

Організаційна структура СУОП будується відповідно до загальної організаційної структури управління виробництвом і є її складовою частиною. В управлінні охороною праці беруть участь керівники підприємства та його структурних підрозділів, а також представники профспілки (уповноважені трудових колективів). Головним завданням в організації СУОП є встановлення обов’язків, прав та відповідальності даних осіб у створенні безпечних умов    праці, що визначено у посадових інструкціях.

Для забезпечення підприємства нормативно-правовою документацією роботодавці, відповідно до «Порядку опрацювання і затвердження нормативних актів, що діють на підприємстві», затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. N 132,  на підставі чинних вимог державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів з охорони праці розробляють і запроваджують власні положення, стандарти та інструкції, які діють в межах підприємства. Нормативно-правові акти, які обумовлюють питання надання пільг, компенсацій тощо вносяться до колективного договору і затверджуються загальними зборами трудового колективу. Необхідність розробки конкретних нормативних актів із зазначеного переліку визначається з урахуванням структури підприємства, особливостей його виробничої діяльності та вимог чинного законодавства. При впровадженні та забезпеченні функціонування на підприємстві системи управління охороною праці необхідно враховувати   складність структури, вид діяльності (клас професійного ризику), наявність робіт з підвищеною небезпекою, шкідливі фактори, наявність технічного обладнання.

Що стосується підприємств, де відсутнє будь-яке виробництво і працює декілька співробітників, повинні принаймні бути призначені відповідальні особи з охорони праці, які пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань з цих питань, у повному обсязі розроблені інструкції з охорони праці згідно існуючих на підприємстві професій та видів робіт, чітко налагоджене проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, медичних оглядів тощо.

Роботодавцям слід пам`ятати, що від їх принципової позиції в питаннях охорони праці залежить життя та здоров`я їх підлеглих.

 

12.12.2016

 

Страховий експерт з охорони відділу профілактики

виробничого травматизму відділення виконавчої

дирекції Фонду у Старобільському районі Луганської області                                                                                Є.М.Нікольчук

Підсумки роботи

управління соціального захисту населення

за 9 місяців 2016 року

 

Управління складається з 4 відділів: відділ праці, відділ грошових виплат і компенсацій, відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та відділ бухгалтерського обліку та звітності та 4 самостійних спеціалістів: спеціаліст з кадрової роботи, юрисконсульт, головний державний соціальний інспектор, спеціаліст з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій і спеціаліст автоматизованої обробки інформації. Також до структури управління входить територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Станом на 01.10.2016 на обліку як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги в управлінні перебувають 11296 жителів нашого району.

На обліку в управлінні перебувають 1880 отримувачів усіх видів соціальної допомоги.

Державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми за звітний період призначено та виплачено 852 сім’ям у сумі 9688,8 тис. грн.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 197 сімей. Допомога їм була призначена та виплачена у сумі 4348,3 тис. грн.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначена та виплачена 177 особам на суму 2222,9 тис. грн.

Компенсація за надані соціальні послуги була призначена 88 особам. За цей період нараховано і виплачено 110,0 тис. грн.

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам отримують 40 осіб. Сума нарахованої та виплаченої допомоги становить 500,9 тис.грн.

В управлінні на обліку перебуває 7 прийомних сімей, у яких виховується 17 дітей. Станом на 01.10.2016 допомогу призначено та виплачено у сумі 573,9 тис. грн.

Щомісячну грошову допомогу особам, які доглядають за інвалідами I, II гр. внаслідок психічного розладу, отримала 41 особа. З початку року призначено та виплачено 694,9 тис. грн.

Субсидією на оплату житлово - комунальних послуг користується 3430 сімей, сума нарахованих організаціям коштів – 26405,8 тис. грн. Профінансовано за 9 місяців (з урахуванням заборгованості минулих років) 20407,7 тис. грн. Станом на 01.10.2016 заборгованість по нарахованим субсидіям перед організаціями, які надають послуги, складає 12101,4 тис. грн.

Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 240 сім’ям на суму 387,6 тис. грн. Заборгованість з виплати готівки на придбання твердого палива складає 197,0 тис. грн.

На обліку в Єдиному Державному Автоматизованому Реєстрі Пільговиків перебуває 5510 пільговики, з них:

 • ветеранів війни - 740;

 • ветеранів праці - 1597;

 • дітей війни – 1657;

 • громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 53;

 • ветеранів Збройних Сил та Міністерства Внутрішніх Справ, пенсіонерів МВС та сімей військовослужбовців – 26;

 • жертв нацистських переслідувань – 2;

 • пенсіонерів за віком - 3931;

 • багатодітних сімей – 107.

Станом на 01.10.2016 нараховано пільг:

- на житлово-комунальні послуги – 5228,5 тис. грн.

- інші пільгові послуги (проїзд, виплата компенсацій на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни,компенсація санаторно-курортного лікування, бензин, тощо) – 70,5 тис. грн.

До 5 травня нарахована та виплачена щорічна допомога 830 особам на суму 666,9 тис. грн.

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням інвалідів загального захворювання - 27 осіб.

У 2016 році інвалідам видано 46 направлень на забезпечення засобами реабілітації, у тому числі 9 - інвалідними колясками.

За 9 місяців 616 дітей шкільного віку відпочили у мовних таборах. Оздоровлена протягом звітного періоду 714 дітей. Усього відпочинком та оздоровленням було охоплено 41,9% від загальної чисельності дітей шкільного віку. На оздоровлення дітей із районного бюджету були виділені кошти у сумі 242,0 тис. грн., у тому числі:

на оздоровлення – 213,2 тис. грн.;

на відпочинок – 28,8 тис. грн.

та залучених коштів – 30,8 тис.грн.

На обліку в управлінні перебуває 55 осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

В районі діють: «Комплексна районна програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки», «Комплексна районна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 роки». Програми спрямовані на поліпшення умов життєдіяльності, соціального обслуговування, правової обізнаності пільгових категорій населення, сприяють духовному розвитку підростаючого покоління.

За 9 місяців 2016 року управлінням виплачені компенсаціі, субсидії, усі види соціальної допомоги населенню району в сумі 49118,1 тис.грн, у тому числі:

соціальна допомога – 23150,7 тис. грн.;

компенсація за надані пільги – 5299,0 тис. грн.

субсидії на придбання твердого палива та оплату житлово-комунальних послуг – 20668,4 тис. грн.

За 9 місяців 2016 року за призначенням пенсії за особливі заслуги перед Україною звернулося 4 заявники. Справи направлені на розгляд обласної Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги при Луганській обласній держадміністрації.

За 9 місяців 2016 року спеціалістом з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій перевірено правильність призначення управлінням Пенсійного Фонду в Троїцькому районі 104 первинних призначень, 156 перерахунків пенсійних справ, правильність виплати допомоги на поховання та недоодержаної пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера по 222 особовим рахункам.

Зареєстровано 24 колективних договорів та 34 доповнення та зміни до колективних договорів, термін дії яких не закінчився.

В районі діє Програма зайнятості населення Троїцького району на період до 2017 року.

Станом на 01.10.2016 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 зареєстровано 2085 сімей (2889 осіб), переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції: з них: 1327 – пенсіонери, 163 – інваліди, 487 – діти до 18 років. 476 сім’ям з їх числа призначена щомісячна адресна допомога на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. Сума нарахованої та виплаченої за 9 місяців 2016 року допомоги склала 5125,3 тис. грн.

Троїцьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 9 місяців 2016 року виявлено 2720 осіб похилого віку, хворих, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг. Обслуговано за цей період 2596 громадян зазначених категорій. Ефективність роботи територіального центру становить 95%.

Відділенням соціальної допомоги вдома протягом року обслуговано 348 громадян з 348 виявлених, тобто ефективність роботи цього відділення становить 100%. На платній основі обслуговується 99 громадян. На рахунок від сплати за соціальні послуги надійшло 44,3 тис. грн.

Відділенням денного перебування виявлено 2158 осіб, обслуговано 2152 особи.

При відділенні створено «Університет третього віку». Працюють три факультети: «Активное долголетие», «Основы медицины и здорового способа жизни» та «Мистецтво».

При відділенні створений пункт прокату засобів малої реабілітації. За 9 місяців 8 осіб отримали засоби реабілітації (коляски, ходунки, милиці, палиці та інші).

Відділенням видавалася гуманітарна допомога 1285 громадянам, які цього потребують.

Протягом звітного періоду відділенням проведено 37 заходів.

При територіальному центрі створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входять соціальний педагог, перукар, швачка, господарча група, медичні сестри. Мультидисциплінарна команда надала послуги 1706 громадянам у 25 селах району.

Відділенням надання адресної натуральної та грошової допомоги за 9 місяців обслуговано 741 громадянин. Запроваджено новий вид послуг – прання. Надано цю послугу 35 особам.

 

 

Деякі питання розслідування нещасних випадків на виробництві

 

В Луганській області за 9 місяців 2016 року сталося 94 нещасних випадки на виробництві, з них 8 – зі смертельними наслідками. У порівнянні за аналогічний період 2015 року – 89 та 8 відповідно.У Троїцькому районі в 2015 році страховим експертом з охорони праці відділення ВД Фонду СНВ було прийнято участь у розслідуванні 4 нещасних випадків на виробництві, один з яких комісією з розслідування був визнаний як не пов'язаний з виробництвом. За 9 місяців 2016 року відділенням Фонду не було зареєстровано нещасних випадків на виробництві.

Звертаю увагу керівників підприємств, організацій та закладів району на те, що, відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому КМУ від 30.11. 2011 р. за N 1232 (далі – Порядку), роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, повинен протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок на виробництві за встановленим зразком відповідним органам, утворити протягом доби комісію та організувати проведення розслідування. У разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, розслідування організовує Фонд за місцем настання нещасного випадку.

Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено керівника підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси. У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий нещасний випадок, розслідування проводиться його правонаступником, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту настання нещасного випадку розглядається у судовому порядку. Якщо факт настання нещасного випадку встановлено рішенням суду, розслідування організовує територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку.

Нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією, утвореною підприємством, на якому стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий нещасний випадок береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово був переведений в установленому порядку на інше підприємство або виконував роботу за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на яке працівника переведено або на якому він виконував роботу за сумісництвом.

Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він працює, на виділеній території, об'єкті, дільниці іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий. У розслідуванні такого нещасного випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок.

Якщо стався груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельними наслідками, випадок смерті працівників на підприємстві, випадок зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, то роботодавець зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин на паперовому носії відповідне повідомлення. Такі нещасні випадки розслідуються комісією із спеціального розслідування, утвореною територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку, у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно.

 

17.11.2016

 

Страховий експерт з охорони відділу профілактики

виробничого травматизму відділення виконавчої

дирекції Фонду у Старобільському районі Луганської області                                                                                         Є.М.Нікольчук

 

 

 

 

Особиста необережність

Виробничий процес будь-якої технологічної складності, організований в тій або іншій галузі промисловості, сфері послуг, управлінні та реалізації продукції, тісно пов’язаний з ризиком для життя та здоров’я працівників. Можливість нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві не можна повністю виключити ні на одному підприємстві, ні в одній організації або установі. Ймовірність травмування працівника на своєму робочому місці або на території підприємства не можливо прорахувати. Це залежить від виду трудової діяльності, особливостей того або іншого підприємства, а також від рівня підготовленості і захищеності робочих місць відповідно до вимог охорони праці. Причини нещасних випадків поділяються на технічні, організаційні та психофізіологічні. Власне, особиста необережність потерпілого входить до психофізіологічних причин. Згідно даних статистики, в Україні через особисту необережність стається 13,3% від всіх нещасних випадків. Особиста необережність виникає з різних причин. Нерідко працівник “звикає” до тих чи інших небезпечних або шкідливих виробничих факторів. Явище “звикання” виникає, коли людину в процесі її трудової діяльності постійно в різній мірі оточують вищезазначені фактори  та працівник попереджений про наявність на робочому місці даних небезпек, і, як наслідок, він перестає звертати на них увагу, а потім взагалі починає нехтувати небезпекою на робочому місці. Це значно підвищує ризик настання нещасного випадку на даному робочому місці і з цим необхідно боротися в першу чергу. Важко змінити своєрідну психологію певної частини робітників, що виражається в легковажному відношенні до можливості травмування або нанесенню шкоди здоров’ю, у зневазі до своїх обов’язків додержуватись правил безпеки. Халатне відношення від робітника до керівника підприємства до правил охорони праці у будь-якій сфері діяльності є основною причиною багатьох аварій і нещасних випадків, результатом низької трудової і виробничої дисципліни. Тому необхідно вживати заходи для постійного наочного інформування працюючих про ті чи інші виробничі фактори, які мають місце на даному виробництві.
Відповідно до статті 14 Закону України “Про охорону праці”, працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Отже, сприяти підвищенню рівня особистої відповідальності кожного робітника за власну безпеку і безпеку оточуючих є пріоритетним напрямком профілактики виробничого травматизму.


 

04.08.2016

 

Страховий експерт з охорони праці

відділу профілактики виробничого травматизму

відділення виконавчої дирекції Фонду СНВ

у Старобільському районі                                                                                            Є.М.Нікольчук

 

 

 

 

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА