Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАДіяльність РДАРДА і громадськість
Тема для обговорення

Проекти підтримки Європейським Союзом України

у сфері децентралізації та регіональної політики

 

І. Основні двосторонні проекти підтримки Європейським Союзом  України у сфері децентралізації та регіональної політики

 

 1. Програма ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України»(фінансові ресурси: 25 млн.євро – гранти для регіональних проектів розвитку на період 2014-2017рр. та 6 млн.євро – технічна допомога на період 2013-2016рр.). Метою програми є допомога Уряду України у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку, в т.ч., розроблення необхідних для її здійснення та фінансування законодавчих та адміністративних інструментів. Програма сприяє реалізації в Україні проектів регіонального розвитку, у тому числі спрямованих на вирішення проблем тимчасово переміщених осіб.

Контакти: (044)2792559, info@surdp.eu, Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, оф. 13.

Інформаційні ресурси:www.surdp.eu, http://dfrr.minregion.gov.ua/, http://regionet.org.ua/

 

 1. Програма бюджетної підтримки ЄС «Підтримка регіональної політики України»(фінансові ресурси: 55 млн. євро – бюджетна підтримка на період 2014-2018 рр.). Мета програми надання прямої фінансової підтримки Україні (перерахування траншами коштів до державного бюджету за результатами виконання Україною узгоджених сторонами індикаторів) для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Технічна допомога в рамках проекту буде зосереджена на удосконаленні системи адміністрування місцевих фінансів та фіскального контролю.

Контакти: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Департамент з питань регіонального розвитку): (044) 5904777, PittsykIM@minregion.gov.ua, Київ, вул. Велика Житомирська, 9; проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні: +38 (044) 279 25 59, info@surdp.eu, Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, оф. 13

Інформаційні ресурси:www.minregion.gov.ua, www.surdp.eu

 

 1. Програма ЄС «Місцевий розвиток орієнтований на громаду ІІІ», (фінансові ресурси: 23,8 млн. євро на період 2014-2017 рр.). Програма реалізовується Програмою розвитку ООН. Метою програми є сприяння сталому соціально-економічному розвитку регіонів за рахунок створення умов для підвищення рівня професіоналізму працівників місцевих адміністрацій та сприяння регіональним ініціативам.

Контакти: +38 (044) 253 59 75, henk.vanzyl@undp.org, olena.ruditch@undp.org вул. Еспланадна 20, 7 поверх, кк. 704-708, м. Київ, 01601

Інформаційні ресурси:http://www.cba.org.ua/

 

 1. Програма ЄС «U-LEAD withEurope: місцеве розширення прав і можливостей, підзвітність та розвиток»(фінансові ресурси: 97 млн. євро на період 2016-2020 рр.). Метою програми є сприяння розвитку багаторівневого управління в Україні, яке є прозорим, підзвітним та відповідає потребам громадян. Компонент 1 програми буде спрямований на підвищення рівня інституційного розвитку органів влади на всіх рівнях для ефективної реалізації децентралізації та регіональної політики. Компонент 2 – на створення Центрів надання адміністративних послуг та забезпечення активної участі громадян у місцевому розвитку. Пріоритет буде надаватись добровільно об’єднаним громадам.

Контакти: повинні бути підтверджені пізніше

Інформаційні ресурси:http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

 

ІІ. Інші двосторонні програми підтримки Європейським Союзом України спрямовані на місцевий та регіональний розвиток:

 

 1. Пряма підтримка ЄС недержавних організацій.ЄС підтримує 13 проектів, що реалізуються недержавними організаціями на загальну суму 3 млн. євро які направлені на вирішення широкого спектру завдань у сфері децентралізації та регіонального розвитку. В рамках програми реалізуються сім проектів з розширення та підвищення рівня якості надання адміністративних послуг у містах Києві, Львові, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві та Івано-Франківську. Проект, метою якого є моніторинг реалізації регіональної політики, впроваджується у м. Чернігові із залученням дослідницьких організацій ще з 12 регіонів. Ще один проект з децентралізації та розвитку місцевого самоврядування фокусується на шести пілотних областях (Донецька, Луганська, Київська, Одеська, Львівська та Івано-Франківська) і передбачає фінансування 260 тис. євро у якості субгрантів для місцевих громадських організацій.

Контакти: Інститут громадянського суспільства. Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21 Тел: (+38044) 529-73-94;
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, вул. Мстиславська 14, кв. 11, Чернігів, 14000,
info@pfirs.org

Інформаційні ресурси:http://www.csi.org.ua; http://pfirs.orghttp://www.cnap-if.org.ua/; http://www.lgr.org.ua/; http://www.eef.org.ua; https://smartundp.wordpress.com; http://pard.org.ua/; www.pravo.org.ua

 

 1. Пряма підтримка ЄС для місцевих органів влади. Передбачено у 2015 році 1 млн. євро для подальшої підтримки та сприяння розширенню та підвищенню рівня якості надання адміністративних послуг у Волинській (Луцьк) і Рівненській областях. Також готується проект підвищення прозорості, підзвітності та ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні який буде реалізовуватись Асоціацією міст України і передбачатиме надання бенефіціарам допомоги у розмірі 1 млн. євро.

Контакти: повинні бути підтверджені пізніше

Інформаційні ресурси:http://www.auc.org.ua/, http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

 

 

 1. Підтримка ЄС відновлення економіки України(фінансові ресурси: 55 млн. євро на період 2016-2020 рр.). Програмою передбачено два основні напрямки: перший – на загальнодержавному рівні буде надаватись технічна допомога та консультування з питань вироблення політики для завершення існуючих процесів з дерегуляції та створення відповідного інформаційного інтернет порталу для малого і середнього бізнесу; другий – на регіональному рівні програма передбачає надання практичних консультацій для малого і середнього бізнесу та розвиток підприємницьких навичок через мережу центрів з розвитку бізнесу. Ця програма також має на меті сприяти розширенню можливостей доступу, на місцевому рівні, до фінансових ресурсів завдяки поєднанню консультативної допомоги з розвитку бізнесу та додаткового фінансування ЄС в рамках грантової програми в обсязі 40 млн. євро. В рамках програми також буде надано допомогу комерційним банкам із запровадження ефективного управління ризиками з метою підвищення їх спроможності задовільнити зростаючий попит на фінансування з боку малого і середнього бізнесу.

Контакти: Європейський банк реконструкції та розвитку, (+38 044) 277-11-00, kiev@kev.ebrd.com
Київ, вул. Немировича-Данченка, 16.

Інформаційні ресурси:http://www.ebrd.com/ukraine.html

 

 1. Інструмент ЄС зі сприяння стабільності і миру: підтримка підсиленню місцевого управління на контролюємих територіях Донецької та Луганської областей(фінансові ресурси: до 10 млн. євро на період 2016-2017рр.). Метою проекту є загальна підтримка процесів децентралізації з обов’язковим спрямуванням фондів на вирішення специфічних проблемних питань, які виникатимуть в умовах конкретних регіонів. Інструмент матиме три основні напрямки: підсилення адміністративних можливостей місцевих адміністрацій; підвищення рівня місцевої безпеки шляхом сприянню поширенню позитивних практик з вирішення конфліктів та з гендерних питань; підвищення соціальної стабільності шляхом розширення участі громадськості у процесах, описаних в перших двох напрямках.

Контакти: Програма розвитку ООН (ПР ООН), вул. + 380 44 253 936,registry@un.org.uaКловський узвіз, 1, Київ 01021

Інформаційні ресурси:http://www.ua.undp.org/

 

 1. Східно-Європейське партнерство у сферах енергоефективності та захисту навколишнього середовища.Надання ЄС спільно з іншими донорами місцевим адміністраціям та комунальним підприємствам грантової підтримки заходів з енергоефективності та підвищення якості питної води на загальну суму оголошених внесків для України до 108 млн. євро.

Контакти: Європейський банк реконструкції та розвитку, пан Андерс ЛУНД, +38 044 207 338 7031,lunda@ebrd.com Київ, вул. Немировича-Данченка, 16.

Інформаційні ресурси:www.ebrd.com

 

 1. Спеціальна програма 2016:спеціальна програма для підтримки впровадження реформи державного управління знаходиться на етапі розробки. Якщо програму буде затверджено, особлива увага надаватиметься зміцненню адміністративної спроможності на децентралізованому рівні, так, щоб доповнити та підсилити існуючі програми.

 

ІІІ. Багатосторонні програми Європейського Союзу в Україні:

 

 1. «Європейський інструмент сусідства та партнерства: Територіальне співробітництво»(фінансові ресурси: 12,5 млн. євро на період 2015-2017 рр.). Ця програм включає чотири програми територіального співробітництва, з яких у двох можлива участь України: Білорусь-Україна (Чернівецька, Одеська та Вінницька області) та Молдова-Україна (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області). Обидві програми мають на меті підвищити рівень транскордонних контактів між місцевим керівництвом, громадами та громадськими організаціями з метою розробки спільних заходів для сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Контакти: +995 322 36 90 74, office@eaptc.eu
офіс 1, 2-й поверх, вул. Тактакішвілі, 7-9, Тбілісі 0162, Грузія

Інформаційні ресурси:http://eaptc.eu/

 

 1. «Європейський інструмент сусідства та партнерства: Транскордонне співробітництво»(загальна сума фінансових ресурсів: 12,5 млн. євро на період 2014-2020 рр.). Для регіонів України можлива участь у наступних проектах, які фінансуються Європейським інструментом сусідства та партнерства і Європейським фондом регіонального розвитку, а саме: 1) Програма Чорне море (фінансові ресурси: 39 млн. євро, для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей і Севастополя); 2) Польща/Білорусь/Україна (фінансові ресурси: 176 млн. євро, для Волинської, Львівської та Закарпатської областей); 3) Угорщина/ Словаччина/Румунія/Україна (фінансові ресурси: 74 млн. євро, для Закарпатської та Івано-Франківської областей); 4) Румунія/Україна (фінансові ресурси: 60 млн. євро, для Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Одеської областей).

Інформаційні ресурси: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/eu-neighbourhood-region-and-russia/eu-support-border-cooperation-eu-neighbourhood-and-russia_en

 

 1. Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська та Одеська області мають можливості взяти участь в Транснаціональній програмі територіального співробітництва для Дунайського регіону. Частина допомоги буде спрямовано на допомогу в участі зазначених областей в реалізації європейської макро-регіональної стратегії в Дунайському регіоні.

Контакти: повинні бути підтверджені пізніше

Інформаційні ресурси: повинні бути підтверджені пізніше

 

 1. Проекти підтримки реалізації Угоди Мерів. Європейська Комісія надає підтримку низці проектів, що стосуються реалізації Угоди Мерів, де Україна є одним з основних бенефіціарів:

 2. Регіональний офіс Секретаріату Угоди мерів: цей проект зосереджений на наданні підтримки місцевим керівникам, що підписали Угоду в регіоні Східного партнерства та Центральній Азії (фінансові ресурси: 4 млн. євро). Заходи в рамка проекту включають інституційну розбудову, розширення доступу до фінансів, обмін кращими практиками та досвідом. Програма стартувала в 2011 році і закінчиться в грудні 2015 року. Другий етап Програми розпочнеться в лютому/березні 2016 року.

 3. Проекти сталого місцевого розвитку: 11 грантів на загальну суму 8 млн. євро були надані малим та середнім за розмірами громадам в Україні, які є підписантами Угоди Мерів, для реалізації енергетичних проектів сталого місцевого розвитку у період 2014-2018 рр. Україна є однією з країн поза межами Європейського Союзу яка має найбільшу кількість підписантів Угоди Мерів (95 міст станом на вересень 2015 року). Запити на цільову підтримку в рамках програми почнуть прийматися 2016/2017 рр., як частина нової програми підтримки муніципального розвитку в рамках Східного партнерства.

 4. Європейський Союз вніс12 млн. євро для Механізму підтримки муніципальних проектів через Механізм інвестиційного добросусідства, що сприятиме залученню інвестиційних коштів до 500 млн. євро в країни Східного партнерства. Механізм направлений на громади, що є підписантами Угоди Мерів, для підтримки реалізації інвестиційних проектів направлених на підвищення енергоефективності в комунальній сфері (включаючи централізоване опалення, громадський транспорт, вуличне освітлення, поширення використання відновлювальних джерел енергії) водопостачання та водовідведення, поводження з твердими побутовими відходами.

Контакти: +38 (032) 253 87 04, вул. Костомарова 1/3, оф.5, Львів, svyatoslav.pavlyuk@eumayors.eu

Інформаційні ресурси:http://www.uhodameriv.eu

 

 1. «Мери за економічне зростання»(фінансові ресурси: 5 млн. євро у 2016 році). Програма направлена на підтримку місцевих керівників в країнах Східного партнерства ставати активними учасниками з метою стимулювання економічного зростання та створення робочих місць в регіоні. В рамках проекту буде надаватись технічна підтримка місцевому керівництву для розробки та впровадження місцевих планів економічного розвитку, посилення технічних знань та можливостей для впровадження економічних стратегій у відповідності до справедливого управління та гласного фінансового менеджменту.

Контакти: повинні бути підтверджені пізніше

Інформаційні ресурси: повинні бути підтверджені пізніше

 

 1. Рада Європейських програмних рамок(фінансові ресурси: 30 млн. євро у період 2015-2017 рр.). Ця програма надає допомогу країнам Східного партнерства в сфері прав людини, правосуддя, верховенства права, інформаційного суспільства та демократичного розвитку, а також включає специфічний компонент, що стосується місцевого самоврядування. В рамках програми надається підтримка процесу реформування та підтримки етичної поведінки виборних місцевих представників.

Контакти: Офіс Ради Європи в Україні, +38 044 425 60 01, Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6;

Інформаційні ресурси:http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/EAP/default_en.asp

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФОРМУЄ НОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

 

13 травня 2013 року на засіданні Уряду затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», розроблену Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року № 39738/1/1-12.

Основні завдання Державної цільової програми розвитку державної служби:

 • удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу»;
 • впровадження нової системи управління людськими ресурсами на державній службі в середньостроковій перспективі;
 • формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.

У ході розроблення Державної цільової програми враховано напрацювання українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі», зокрема розроблену Канадським бюро міжнародної освіти Стратегічну рамку щодо системи управління персоналом на державній службі, а також рекомендації експертів проекту Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні».

Відповідно до схваленої розпорядженням Уряду від 27 червня 2012 року № 411-р Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби ключовими пріоритетами визначено:

1) впровадження механізму, стандартів та процедури управління людськими ресурсами на державній службі;

2) посилення інституціональної спроможності у системі державної служби.

Реалізація цих пріоритетів передбачає такі завдання:

1) впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;

2) забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;

3) оновлення змісту діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, посилення їх стратегічної ролі;

4) наукове забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до принципів роботи Європейського Союзу;

5) посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату;

6) надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апарату з питань модернізації державної служби та визначення засад управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням міжнародного досвіду.

Серед ключових заходів щодо професіоналізації державної служби варто зазначити науково-методичне забезпечення визначення рівня професійної компетентності державних службовців.

Передбачається, що у рамках цього завдання у 2014 році будуть розроблені 2 наукові методики, а саме щодо:

•          механізму визначення рівня знань, умінь та навичок державного службовця, а також потреб у підвищенні рівня професійної компетентності; при цьому будуть розроблені критерії та вимірювані показники оцінювання;

•          формування організаційно-правової моделі визначення рівня знань, умінь та навичок державного службовця, у тому числі з використанням автоматизованих систем; при цьому будуть розроблені рекомендації для служб персоналу органів державної влади щодо організації процесу, орієнтовні тестові завдання для визначення ключових вимог до рівня професійної компетентності державних службовців.

Це стане підставою для впровадження з 2016 року оцінювання (аудиту) ефективності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Одним із заходів адаптації державної служби до європейських стандартів стане посилення впровадження в Україні інструментів інституційної розбудови Європейського Союзу Twinning, TAIEX, зокрема на регіональному рівні. Ці інструменти є практичною допомогою у розв’язанні конкретних проблем розвитку та євроінтеграції, а також дають змогу вибудовувати ефективне партнерство та обмін досвіду між державними органами України та Європейського Союзу.

У рамках Державної цільової програми передбачено удосконалити механізм, стандарти та процедури взаємодії з громадськістю, запровадити єдині підходи до планування та організації діяльності органів виконавчої влади, координації їх дій, проведення моніторингу та оцінювання результатів такої діяльності. Реалізація цього заходу буде здійснена з урахуванням засад та завдань, визначених Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, яка затверджена Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212, а також у рамках впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Державну цільову програму передбачається реалізувати в два етапи.

Перший етап (2013 – 2014 роки) співпадає з часом підготовки та впровадження нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050 «Про державну службу» і має на меті послідовне створення системи управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом, забезпечення прозорих механізмів вступу на державну службу та її проходження, відкритості у роботі органів виконавчої влади.

Другий етап (2015 – 2016 роки) визначається як стандартизація та інформаційно-технологічне супроводження кадрових процесів на основі профілів професійної компетентності посад державної служби, формування інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим щодо стратегічного планування управління людськими ресурсами, розроблення індивідуальних планів розвитку державних службовців та супроводження їх просування по службі.

До реалізації Державної цільової програми будуть залучені Нацдержслужба України та установи, що входять до сфери її управління, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути, вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління», центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, інші зацікавлені сторони.

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на 2013—2016 роки становить 35 868,4 тис. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету — 23 927,9 тис. гривень.

Виконання Державної цільової програми дасть змогу забезпечити:

•      реформування державної служби у визначені строки, створення умов для подальшого удосконалення державного управління з урахуванням демократичних цінностей і принципів урядування;

•      реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням компетентнісного підходу;

•      наукове супроводження реформування державної служби, формування та реалізацію державної політики з використанням кращого міжнародного досвіду;

•      проведення моніторингу результативності та ефективності реформування державної служби, створення професійної та політично неупередженої державної служби.

Передбачені в рамках Державної цільової програми завдання щодо реформування державної служби з урахуванням засад, визначених у Програмі економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», стануть передумовою для подальшої модернізації державного управління на основі демократичних цінностей і принципів ефективного урядування.

 

 

Прес-служба Нацдержслужби України

Запрошуємо до обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 

ПРОЕКТ 

СХВАЛЕНО

Указом Президента України
від          2013 року №

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Проблема, яка потребує розв'язання

В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи його діяльності.

Проте від часу ухвалення Конституції України та базових для місцевого самоврядування нормативно-правових актів розвиток місцевого самоврядування фактично зупинився на рівні територіальних громад міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу виявилась неспроможною до виконання усіх повноважень місцевого самоврядування.

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку громади.

Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

З майже 12 тис. територіальних громад більш як половина має чисельність жителів менш як 3 тис. осіб, з них 4809 громад — менш як 1 тис. осіб, а 1129 громад — менш як 500 осіб, у більшості з яких не утворено відповідно до законодавства виконавчих органів місцевих рад, немає бюджетних установ, комунальних підприємств тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад фактично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.

Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70 відсотків, 483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Суттєвого вдосконалення потребує також система територіальної організації влади з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території.

Збереження диспропорційності та архаїзму радянської системи адміністративно-територіального устрою як основи існування нераціональної територіальної організації влади (відсутність цілісної території адміністративно-територіальної одиниці базового рівня, перебування територіальної громади села, селища, міста у складі іншої територіальної громади або на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади району в місті) призводить до конфлікту компетенції як між органами місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, а відтак до неналежного рівня організації регіональної та місцевої влади, малоефективного управління суспільним розвитком на відповідній території.

Реалізація структурних реформ матиме більш комплексний і стійкий економічний ефект за умови гармонізації їх пріоритетів і етапів з реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Перед місцевим самоврядуванням постали виклики, які потребують ефективного та швидкого реагування:

- тенденція до погіршення якості та доступності публічних послуг через
ресурсну неспроможність переважної більшості органів місцевого
самоврядування щодо здійснення власних і делегованих повноважень;

 • загрозлива зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і житлового фонду та небезпека техногенних катастроф в умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевого самоврядування для інвестицій в інфраструктуру;
 • складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад (старіння населення, знелюднення сільських територій та монофункціональних міст);
 • тенденції до розходження державної регіональної політики, місцевої політики у соціально-економічному розвитку з реальними інтересами територіальних громад через їх соціальну дезінтегрованність, нерозвиненість форм демократії участі, неспроможність жителів до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав і відстоювання інтересів у співпраці з органами місцевої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади;

зниження кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема через недостатню конкурентність органів місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень;

 • корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість їх діяльності, корупція, що призводить до зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання соціальної напруженості;
 • тенденція до надмірної централізації повноважень та фінансово-матеріальних ресурсів;

- відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері
земельних відносин, посилення політичної та соціальної напруги серед
сільського населення через порушення принципу повсюдності місцевого
самоврядування.

Ці виклики посилюються проблемами правового та інституційного характеру.

Мета

Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити передовсім надання якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

 • запровадження обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити доступність та якість адміністративних та соціальних послуг, що надаються цими органами;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних (самоврядних) і делегованих повноважень;

розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності;

розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади;

- встановлення механізмів державного контролю за законністю рішень
органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню
адміністративних та соціальних послуг;

 • максимального залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії участі на місцях;
 • встановлення механізмів координації діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Принципи реформування

Реформування місцевого самоврядування має базуватись на основі Конституції України, законів України та положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюватися виходячи з таких принципів:

верховенства права та законності;

відкритості, прозорості та громадської участі;

повсюдності місцевого самоврядування;

субсидіарності;

доступності адміністративних та соціальних послуг;

підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді;

підконтрольності органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади у межах делегованих повноважень;

правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого самоврядування;

державної підтримки місцевого самоврядування; партнерства між державою та місцевим самоврядуванням; стимулювання економічного зростання територій.

Завдання реформи 1. Забезпечення доступності та якості публічних послуг

1.1.   Базові адміністративні та соціальні послуги мають надаватися
відповідно до державних стандартів. Основою таких стандартів мають бути:

 • територіальна доступність. Базові адміністративні та соціальні послуги повинні надаватися у громаді, де проживає особа;
 • зручність. Базові адміністративні послуги повинні надаватися в одному приміщенні, у зручний для споживачів спосіб;
 • інформаційна відкритість. Інформація про базові послуги (порядок і умови їх отримання) має бути доступною у кожному населеному пункті;

-  професійність. Базові адміністративні та соціальні послуги повинні
надаватися фаховим персоналом, що добре обізнаний у відповідних категоріях
справ та виконує свої функції на оплачуваній основі. Запровадження системи
безперервної освіти службовців органів місцевого самоврядування.

1.2.    Для забезпечення доступності та якості адміністративних і
соціальних послуг має бути проведено оптимальний розподіл повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних
рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності
та децентралізації.

1.3.  Повноваження місцевого самоврядування поділяються на власні,
пов'язані з вирішенням питань місцевого значення, та делеговані (передані
державою), що стосуються здійснення державних програм.

Повноваження передаються державою органам місцевого самоврядування, що діють на тому рівні адміністративно-територіального устрою, на якому можливо і доцільно здійснювати ці повноваження з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для їх реалізації повноважень на такому рівні.

1.4.    Для забезпечення оптимального розподілу повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних
рівнях адміністративно-територіального устрою:

-  удосконалюється система залучення громадськості до розроблення
управлінських рішень і контролю за їх реалізацією;

визначається достатня податкова база, що забезпечує виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень, та встановлюється ґрунтований на об'єктивних критеріях рівень фінансування державою делегованих повноважень;

-   на кожному адміністративно-територіальному рівні створюються
представницькі органи місцевого самоврядування з власними виконавчими
органами;

забезпечується ефективний державний контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування Конституції та законів України.

2.  Визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної
забезпечити доступність та якість адміністративних та соціальних послуг,
що надаються цими органами

2.1. Формування критеріїв для адміністративно-територіальних одиниць
різних рівнів адміністративно-територіального устрою держави, передбачивши
при цьому, що:

- адміністративно-територіальний устрій складається з трьох рівнів:
базовий: адміністративно-територіальні одиниці - громади;
районний: адміністративно-територіальні одиниці - райони;
регіональний:   адміністративно-територіальні   одиниці   -      Автономна

Республіка Крим, області, м.Київ, М.Севастополь;

-   територія адміністративно-територіальної одиниці є нерозривною,
наявність анклавів та ексклавів не допускається;

-  у межах адміністративно-територіальної одиниці не може бути інших
адміністративно-територіальних одиниць того ж рівня;

 • адміністративний центр адміністративно-територіальної одиниці, як правило, повинен бути максимально наближеним до географічного її центру;
 • територія адміністративно-територіальної одиниці визначається на основі доступності послуги швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 20 хвилин.

2.2.     Функціонування на кожному з рівнів адміністративно-
територіального устрою відповідних органів місцевого самоврядування та (або)
місцевих органів виконавчої влади:

- базовий рівень - сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі органи,
представництва (представники) окремих органів виконавчої влади;

-  районний рівень - районні ради та їх виконавчі органи, районні
держадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади;

- регіональний рівень - Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада
міністрів АРК, обласні ради та їх виконавчі органи, обласні держадміністрації,
територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

3.  Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування
власних (самоврядних) і делегованих повноважень

 1. 1. Визначені законом повноваження органів місцевого самоврядування для їх здійснення мають бути забезпечені відповідними ресурсами.
 2. 2. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету розраховується на основі уніфікованих стандартів надання адміністративних та соціальних послуг. Дотація вирівнювання надається безпосередньо кожному місцевому бюджету.
 3. 3. Фінансову основу здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень становлять податки та збори, які за своєю природою зв'язані з територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Суттєво р.озширюються права органів місцевого самоврядування щодо визначення податкової бази та регулювання ставок оподаткування.
 1. 4. Не допускається надання податкових пільг, які зменшують доходи місцевих  бюджетів.  Податкові  пільги  можуть  встановлюватися  лише  тим органом місцевого самоврядування, до бюджету якого зараховуються такі податки.
 1. 5. Органи місцевого самоврядування повинні отримати доступ до залучення кредитних ресурсів для інвестиційного розвитку через спрощення процедур погодження запозичень і місцевих гарантій та збалансування їх з способами державного контролю, спрямованого на убезпечення органів місцевого самоврядування від банкрутства.
 2. 6. Підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу для всіх місцевих бюджетів.
 3. 7. Матеріальною основою місцевого самоврядування повинно бути майно, серед іншого земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності), а також об'єкти їх спільної власності. Територіальні громади мають отримати право розпоряджатися земельним ресурсом у межах своєї території.
 4. 8. Територіальні громади повинні отримати право об'єднувати їх майно та ресурси в рамках співробітництва територіальних громад для реалізації спільних програм та для більш ефективнішого надання адміністративних і соціальних послуг населенню суміжних територіальних громад.

4. Максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії участі на місцях

4.1.    Запровадження ефективних механізмів громадської участі у
виробленні органами місцевого самоврядування важливих управлінських
рішень, зокрема в питаннях прийняття стратегії розвитку громади, ухвалення
статутів територіальних громад, схем планування територій (генпланів міст,
сіл, селищ) тощо.

 1. 2. Надання загальним зборам громадян за місцем проживання, згідно із законом, права ініціювати позачергові звіти посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, а також встановлення обов'язку для органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб обґрунтовувати власні рішення про врахування або неврахування рішень загальних зборів.
 2. 3. Створення при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчих органів для проведення консультацій з громадськістю, сприяння здійсненню громадських експертиз проектів рішень та рішень органів місцевого самоврядування.
 3. 4. Забезпечення права територіальних громад на місцевий референдум, мінімізувати можливості адміністративного тиску на суб'єктів місцевого референдуму.

4.5.    Удосконалення процедури створення органів самоорганізації
населення (ОСН), визначення чіткого порядку наділення їх частиною власної
компетенції органів місцевого самоврядування, а також виділення коштів для
ОСН, їх витрачання, звітування про їх використання, матеріально-технічних
засобів для діяльності.

4.6.  Поширення практики створення органів самоорганізації населення,
зокрема  у  територіальних  громадах,  які   складаються  із  більш  як  одного населеного пункту,  наділення їх частиною  повноважень органів місцевого самоврядування.

5. Встановлення механізмів державного контролю за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню адміністративних та соціальних послуг

 1. 1. Зміна статусу місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функцією координації діяльності місцевих органів виконавчої влади.
 2. 2. За місцевими державними адміністраціями закріплюється нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування з правом їх зупинення та одночасним зверненням до суду.

      5.3.   Позбавлення місцевих рад права висловлювати недовіру главам
відповідних місцевих державних адміністрацій.

Реалізація Концепції здійснюється двома етапами.

На першому підготовчому етапі (2013 - 2015рр.) передбачається:

розробити та прийняти акти законодавства щодо удосконалення та впровадження механізмів демократії участі на місцях, вдосконалення правового регулювання процедур проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення, створити сприятливі правові умови для широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами;

створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на добровільне об'єднання, передбачивши при цьому три роки надання державної підтримки новоутвореним об'єднаним громадам для поліпшення інфраструктури надання послуг та транспортної доступності;

запровадити співпрацю територіальних громад на засадах ресурсно-організаційної кооперації; прийняти закони про співробітництво територіальних громад, про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо визначення основних засад фінансування проектів такого співробітництва);

уніфікувати та стандартизувати адміністративні та соціальні послуги, що надаються населенню органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, виходячи із принципів максимальної доступності послуг для їх споживачів та забезпечити на законодавчому рівні умови для їх належного фінансування;

створити постійно діючі робочі групи з підготовки, популяризації та проведення реформи місцевого самоврядування в кожному регіоні з залученням до їх роботи науковців, краєзнавців, представників громадських об'єднань, органів місцевого самоврядування;

визначити на законодавчому рівні власні повноваження, функції, права, обов'язки та відповідальність органів місцевого самоврядування за надання населенню якісних адміністративних та соціальних послуг;

забезпечити комплексну підготовку посадових осіб, залучених до проведення реформи на національному та регіональному рівнях;

запровадити систему безперервної освіти службовців органів місцевого самоврядування;

провести широку інформаційно-роз'яснювальну роботу з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

удосконалити систему планування території громад, вирішити питання забезпечення новостворених громади схемами планування території та генеральними планами.

На другому етапі впровадження (20152020рр.) передбачається:

законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального устрою;

здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготувати проекти необхідних нормативних актів для завершення формування нової системи адміністративно-територіального устрою України;

завершити формування законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення відповідно до вимог цієї Концепції;

створити конституційну основу утворення виконавчих органів обласних та районних рад, розподілу повноважень між ними та відповідними місцевими адміністраціями;

здійснити інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі з перерозподіленими повноваженнями;

провести місцеві вибори з урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування.

Реформування місцевого самоврядування передбачає:

визначення повноважень органів місцевого самоврядування, що утворюються в адміністративно-територіальних одиницях базового, районного та обласного рівня, на засадах субсидіарності з урахуванням їх спроможності здійснювати такі повноваження і рівня їх фінансового забезпечення, а також повноважень місцевих органів виконавчої влади;

удосконалення механізму здійснення жителями відповідних адміністративно-територіальних одиниць контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

визначення на законодавчому рівні вимог до якості адміністративних та соціальних послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівня, критеріїв оцінювання їх якості;

забезпечення визначення на законодавчому рівні порядку здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням органами місцевого самоврядування Конституції і законів України;

утворення об'єднаних територіальних громад згідно із законодавчо визначеною процедурою з власними органами місцевого самоврядування, зокрема виконавчими органами рад. Жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що не є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, можуть ініціювати створення та обирати органи самоорганізації населення або ініціювати започаткування посади старости та обирати його, які входять до складу системи органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею;

визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, недопущення існування в межах територіальної громади інших адміністративно-територіальних одиниць;

утворення виконавчих органів обласних та районних рад.

Реформування територіальної організації влади передбачає:

зміну статусу місцевих держадміністрацій з місцевих органів виконавчої влади на органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства, законністю актів органів місцевого самоврядування, а також координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території;

виконання територіальними органами центральних органів виконавчої влади на відповідній території функцій із здійснення контролю за дотриманням у визначених сферах вимог законодавства, надання адміністративних та соціальних послуг населенню та юридичним особам;

формування мережі територіальних органів центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення оптимальних умов для одержання населенням та юридичними особами адміністративних та соціальних послуг, які надаються такими органами.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

правовій, організаційній та матеріальній спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого самоврядування;

доступності адміністративних та соціальних послуг, підвищенню їх якості;

впровадженню механізму здійснення місцевими держадміністраціями та населенням контролю за наданням органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади публічних послуг;

створенню сприятливих правових умов для максимально широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм демократії участі на місцях;

формуванню ефективної територіальної системи місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, здатної забезпечити сталий соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

утворенню об'єднаних територіальних громад, спроможних самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення;

створенню умов для забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад, зокрема об'єднаних;

стимулюванню економічного розвитку територій за рахунок удосконалення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку;

забезпеченню розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівнів, місцевими; держадміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування    заходів    щодо    реалізації    Концепції    здійснюється державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у бюджетах  відповідних   територіальних  громад  на   відповідний   рік,  а   також міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Глава Адміністрації

Президента України                                                                   С. ЛЬОВОЧКІН

 

 

Зауваження, пропозиції, думки надаються до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (каб. 214).

Контактний телефон: (06456)2 13 81

||
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА