Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАДіяльність РДАРДА і громадськість
Вимоги до звернень

Статтею 40 «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Питання звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян» від  2 жовтня 1996 року, доповнено та уточнено Указом Президента України № 109/2008 від 7 лютого 2008 року „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Ці документи регулюють питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян, установи, організації незалежно від форм власності , підприємства, засоби масової інформації  пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, забезпечують громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, надають право впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

 

            Згідно з вказаним Законом письмове звернення, зокрема, до Троїцької районної державної адміністрації , громадяни можуть надіслати поштою за адресою:

            проспект Перемоги, 60, смт. Троїцьке Луганської області, 92100.

            Також громадяни України, особи, які не є громадянами України і знаходяться на  її території на законних підставах, мають право особисто передати звернення до приймальні голови райдержадміністрації (кімната 201) або до кімнати 215 співробітнику апарату райдержадміністрації, відповідальному за роботу зі зверненнями громадян - завідувачу сектором контролю апарату  Акунєєву Юрію Івановичу

 

            Вимоги до звернення.

 

            Громадяни мають право звернутися до Троїцької райдержадміністрації у письмовій,  усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства з питань, які відносяться до компетенції місцевої державної адміністрації. У зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони (зразок додається).

             Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою громадян (колективне). У колективних зверненнях необхідно вказувати прізвище, ім’я по батькові, поштову адресу на яку необхідно направити письмову відповідь з рішенням по зверненню.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, чи надане без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається заявнику з відповідним роз’ясненням.

Якщо порушені у зверненні питання не належать до компетенції  місцевої райдержадміністрації то звернення в термін, що не перевищує п’яти днів, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Термін розгляду звернень громадян.

 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Для всіх, у кого виникають запитання щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, соціально - економічного розвитку району, бюджету фінансів та обліку, приватизації та підприємництва, промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку, науки, освіти та культури , охорони здоров’я,  фізкультури та спорту, сім’ї, молоді та неповнолітніх, використання землі та природних ресурсів, охорони довкілля, соціального захисту населення району, районна державна адміністрація щомісячно проводить пряму телефонну лінію за участю керівництва райдержадміністрації та районної ради. Пряма телефонна  працює кожний другий понеділок місяця з 15:00 до 16:00 відповідно до графіку, затвердженого головою райдержадміністрації.

Звернувшись за телефонним номером (06456) 2-11-44 (голова райдержадміністрації Круподеря Сергій Миколайович), Ви зможете отримати відповідь на будь-які поставлені запитання, що стосуються питань, які належать до відання місцевої державної адміністрації.

 

Звернення юридичних осіб.

 

Звернення юридичних осіб до районної державної адміністрації приймаються до розгляду на підставі Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію», Регламенту Троїцької районної державної адміністрації, Положення про апарат Троїцької районної державної адміністрації.

Звернення необхідно надіслати поштою, передати нарочним або особисто за адресою: проспект Перемоги, 60, смт. Троїцьке Луганської області, 92100.  

Звернення  повинно бути оформлене на офіційному бланку організації, підписане її керівником. В тексті листа мають бути чітко викладені підстави звернення та суть питання. Розгляд звернень юридичних осіб,  здійснюється протягом одного місяця від дня їх надходження.

 

                Звернення до райдержадміністрації через веб - сторінку райдержадміністрації.

 

Відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 852-IV „Про електронний цифровий підпис, звернення юридичних та фізичних осіб може бути надіслано електронною поштою на адресу  http://tr.loga.gov.ua  (розділ Інтернет - приймальня)  у вигляді файлу, підписаного юридично значимим електронним цифровим підписом. Одночасно необхідно надати всю необхідну для його перевірки інформацію, а саме зазначити веб-адресу центру сертифікації або надати сертифікат відкритого ключа, який формується ліцензованими центрами сертифікації одночасно з генерацією електронного цифрового підпису.

Згідно з вимогами Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1453, електронний документ, що надійшов на адресу органу виконавчої влади, підлягає відхиленню у разі:

 

 відсутності у адресата надійних засобів електронного цифрового підпису;

 

надходження не за адресою;

 

 зараження вірусом;

 

негативного результату перевірки на цілісність і справжність усіх накладених на нього електронних цифрових підписів.

 

 

 

Зразок написання заяви.

 

 

 

Голові Троїцької районної

державної адміністрації,

Іванову О.М.,

Лішневського Івана Івановича,

інваліда ІІ групи,

вул. Комарова, 36,

 смт. Троїцьке, 92100.

тел: 2-00-00.

 

Заява

          Викладається суть заяви із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією або чинним законодавством прав та інтересів громадянина, повідомлення  про порушення чинного законодавства  чи недоліки  в діяльності підприємств , установ, організацій, депутатів місцевих рад,  посадових осіб, а також висловлення  думки щодо  поліпшення їх діяльності.

 

Дата.                                                                                                                                                        Підпис заявника

 

 

 

 

 

 

 

 

||
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА