Сьогодні: понеділок, 21 серпня 2017  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАДіяльність РДАЕкономіка
Моніторінг розвитку

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Троїцького району за 2016 рік 

та про Програму економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2017 рік

 

Стан соціально-економічного розвитку Троїцького району у 2016 році свідчить про досягнення певних результатів у галузях господарського комплексу району.

Фінансові ресурси.

До бюджетів всіх рівнів у 2016 році надійшло 135,43 млн грн податків та зборів, що більше ніж у 2 рази показника 2015 року. До державного бюджету надійшло 65,56 млн грн, що майже у 5 разів перевищує показник 2015 року, до місцевих бюджетів – 69,87 млн грн, що на 63 % більше.

До загального фонду місцевого бюджету району за 2016 рік надійшло 61,6 млн грн доходів (без врахування трансфертів), що складає 142 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план отримано 18 млн грн. У порівнянні з надходженнями за відповідний період 2015 року доходи збільшились на 22,5 млн грн, або на 58 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

У структурі доходної частини зведеного бюджету району податок на доходи з фізичних осіб складає 55 %, єдиний податок – 25 %, податок на майно -15%.

Всі бюджети, які є складовою зведеного бюджету виконані. Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 109,7 млн грн.

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 7,2 млн грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ – 2,9 млн грн, іншої субвенції – 4,3 млн грн.

На видатки загального фонду за 2016 рік спрямовано 149,3 млн грн, у порівнянні з 2015 роком видатки збільшаться на 38 млн грн, або на 34 %.

Видатки спеціального фонду склали 15,3 млн грн, це на 6 млн грн більше, ніж у 2015 році. Капітальні видатки склали 13 млн грн. у тому числі: придбання 7 млн грн, капітальне будівництво – 216 тис. грн, капітальний ремонт – 3 млн грн, реконструкція – 1 млн грн.

Очікується у 2016 році отримати 98,4 млн грн прибутку, що становить 106,3 % до 2015 року. Прибуток отримають всі підприємства.

Розвиток підприємництва.

Мале підприємництво в районі у 2016 році представлено 92 підприємствами малого та середнього бізнесу, 365 фізичними особами-підприємцями. В малому та середньому бізнесі зайнято 600 осіб. Питома вага обсягів реалізованої продукції (робіт та послуг) малими підприємствами від загального обсягу реалізованої продукції становить 48%, середніми підприємствами 52 %. У 2016 році за рахунок підприємств малого бізнесу створено 56 нових робочих місць.( у 2015- 55 робочих місць). В основному робочі місця створюються у торгівлі, промисловості та сільському господарстві.

Інвестиційна діяльність.

Очікуваний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 2016 році складе 140 млн грн, що до рівня 2015 року 266 %. Інвестиції, що залучаються в економіку району, в основному, це власні кошти сільгосппідприємств, які направляються на придбання машин та обладнання (74%). У промисловість залучено 4,9 млн грн, або 0,05%, у житлове будівництво направлено 200 тис. грн, ведено в експлуатацію 72 кв.м. житла.

Бюджетні інвестиції склали 12,8 млн грн, у тому числі з державного бюджету 3,7 млн грн, з обласного бюджету 8,5 млн грн, з місцевих бюджетів – 214 тис. грн.

Міжнародної технічної допомоги залучено на суму 2,7 млн грн, у тому числі дитячий фонд «Юнісеф» - 1,7 млн грн, проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 253 тис. грн, «Mercy Corps» - 820 тис.грн. У звітному році розпочато співробітництво з Міжнародною організацією з міграції, яка підтримується урядом Японії.

Іноземні інвестиції складають 2,2 млн грн , що є уставним капіталом товариства з обмеженою відповідальністю. Дана сума на протязі останніх років не змінюється.

Розвиток реального сектору економіки.

Аналіз економічного розвитку Троїцького району свідчить про ефективність роботи господарського комплексу незважаючи на певні фінансові та економічні труднощі.

В агроформуваннях району підвищується культура землеробства, розширюються площі зернових і інших культур, на яких застосовуються елементи інтенсивної технології їх вирощування.

У 2016 році валова продукція сільського господарства складає 501 млн. грн, що до рівня 2015 року 121,5 %. Сільгосппідприємствами району зібрано 136,1 тис. тонн зернових, врожайність склала 36 ц / га. Збільшення обсягів валової продукції відбулося за рахунок збільшення виробництва рослинницької продукції, питома вага якої у загальному обсязі сягає 92 %. А саме за рахунок збільшення виробництва соняшнику на 40 % та зернової групи на 15 %.

Разом з тим відбувається скорочення виробництва продукції тваринництва у зв'язку з повною відсутністю підтримки галузі збоку держави та нестабільною ціновою політикою на ринку молока.

Обсяг реалізованої промислової продукції складе у 2016 році 30 млн грн, що до рівня 2015 року - 155 %. В галузі вироблено 30 тис. тонн соняшникової олії та 28 тис тонн соняшникового шроту, 72 тони хліба та хлібобулочних виробів, а також ковбасні вироби.

За звітний період обсяг виконаних будівельних робіт складає 2,7 млн грн, зростання - на 80 % ( у фактичних цінах) проти відповідного періоду 2015 року. Споживчий ринок району характеризується насиченістю як продовольчими, так і непродовольчими товарами, відсутністю товарного дефіциту.

За рахунок місцевих виробників сьогодні частково забезпечується попит населення у таких продовольчих товарах, як хліб, хлібобулочні та ковбасні вироби, м’ясо, олія соняшникова, риба.

Станом на 01.01.2017 торгова мережа району складає 178 підприємств роздрібної торгівлі ( у т. ч. 144-магазини) на 289 робочих місць, 2 оптових склади - магазини. У порівнянні з 2015 роком торгова мережа зросла на 4,7%, у тому числі магазинів на 5,1%. Кількість юридичних підприємств роздрібної торгівлі складає 10 одиниць, або 5,6% до загальної кількості підприємств роздрібної торгівлі.

Соціальна сфера.

Зберігається тенденція щодо скорочення чисельності населення. Так у 2016 році народилося 190 дітей, померло 471 особа, природний спад склав 281 особу. У 2016 році спостерігається як зростання народжуваності так і зростання смертності. Структура міського і сільського населення в основному не змінилася.

Чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, у 2016 році становила 3,6 тис. осіб. Протягом року приймались заходи щодо недопущення значного скорочення кількості зайнятого населення за рахунок легалізації зайнятості та створення нових робочих місць.

Протягом 2016 року загальна чисельність перебуваючих на обліку в службі зайнятості громадян становила 1610 осіб. Загалом ситуація на реєстрованому ринку праці протягом звітного періоду характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян до районної служби зайнятості відносно до відповідного періоду минулого року на 17 осіб.

Послугами служби зайнятості скористалися 57 осіб, які мають довідку про облік переміщеної особи, працевлаштовані 18 осіб. Станом на 01.01.2017 залишаються на обліку 9 внутрішньо переміщених осіб.

Рівень працевлаштування у 2016 році склав 36 % проти 33,1 % у 2015 році, рівень реєстрованого безробіття - 4,6 відсотків проти 5,2 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

У 2016 році працевлаштовані 576 безробітних, 278 осіб проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 381 безробітний брав участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. Протягом 2016 року 103 роботодавці мали потребу у кадрах та подавали вакансії, в звітному періоді районний центр зайнятості мав в своєму арсеналі 618 вакансій. За розміром запропонованої заробітної плати більшість вакансій, а саме, 95 % із заробітною платою від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону.

За направленням служби зайнятості протягом року укомплектовано 97,6% вакансій.

Основною складовою доходів населення є заробітна плата. За 2016 рік середньомісячна заробітна плата складає 3677 грн, що більше на 16 % до показника 2015 року. У зв’язку з тим, що район – сільськогосподарський, значною частиною доходів населення є орендна плата за паї. У 2016 році нараховано та виплачено за оренду земельних ділянок 119 млн грн, що більше показника 2015 року на 56 %. У звітному році своєчасно і в повному обсязі виплачувались всі соціальні гарантії населенню та пенсії. Середньомісячна пенсія складає 1648 грн, що на 9,8 % більше від показника на початок року.

На сьогодні відсутня заборгованість із заробітної плати по економічно активним підприємствам.

В районі здійснюється виконання різних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, спрямованих на підвищення рівня життя населення.

Станом на 01.01.2017 на обліку в управлінні соціального захисту населення як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги перебувають 11549 жителів району. Всі соціальні гарантії протягом року виплачувались у повному обсязі.

За 2016 рік загальна чисельність пенсіонерів у районі склала 7115 осіб. Із загальної кількості пенсіонерів – 1279 осіб переміщені з тимчасово окупованих територій.

Власні надходження до Пенсійного фонду України в Троїцькому районі за 2016 рік склали 298,1 тис. грн, що в 1,9 разів менше ніж за 2015 рік. Зменшення власних надходжень пояснюється тим, що у 2015 році сільгосппідприємства району перераховували Пенсійному фонду відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій. У 2016 році дані підприємства перейшли на іншу систему оподаткування (єдиний податок IV групи), тому витрати на виплату та доставку пільгових пенсій не відшкодовуються.

За 2016 рік призначено 223 нових пенсій, проведено 358 індивідуальних перерахунків з більшого заробітку та додаванням стажу. В результаті проведеної роботи пенсії збільшились у багатьох категорій пенсіонерів. Середній розмір пенсії у 2016 році складає 1648,26 грн, що на 9,8 % більше ніж у 2015 році, або на 146,57 грн.

Гуманітарна сфера.

У 2016 році на утримання установ охорони здоров’я направлено 19,6 млн грн, що на 8 % більше показника 2015 року. Кількість лікарняних закладів, в них ліжок та місткість амбулаторно-поліклінічних закладів залишається на рівні 2015 року. Укомплектованість лікарями складає 86 %. Кількість лікарів у 2016 році - 41 ( у 2015 - 42), середніх медичних працівників – 109 осіб ( у 2015-131 особа). Залишається високим показник смертності дітей до 1 року у розрахунку на 1000 народжених живими - 16,6 проти 13,2 у 2015 році. У 2016 році скоротилась загальна захворюваність на 4,5 %, хвороби системи кровообігу на 0,5 %, хвороби органів дихання на 2,5 %. Разом з тим на 7 % зростуть показники по злоякісним новоутворенням, на 237 % по активному туберкульозу, на 7,6 % по хворобам органів травлення.

У галузь охорони здоров’я направлено бюджетних інвестицій на суму 1,4 млн грн на капітальні ремонти будівель та 353 тис. грн коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету на реконструкцію нежитлової будівлі під квартири для медпрацівників. Також за рахунок усіх джерел фінансування спрямовані кошти у сумі 2,3 млн грн на придбання медичного обладнання та транспортних засобів.

Система освіти у районі, в основному, відповідає потребі населення з урахуванням демографічної складової. Видатки на утримання установ освіти склали у 2016 році 42 млн грн, що на 5 % більше показника 2015 року.

В освітні заклади залучено 7,4 млн грн бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів будівель, із них державного фонду регіонального розвитку 2,6 млн грн, обласного бюджету 4,8 млн грн. А також за кошти освітньої субвенції, районного бюджету та субвенцій сільських рад закуплено мультимедійне обладнання та новітні комп’ютерні комплекси для загальноосвітніх закладів, комп’ютерна та оргтехніка для дошкільних навчальних закладів, опалювальні котли, електропічі, духові шафи, холодильники на загальну суму 2 млн грн, за рахунок районного бюджету проведено капітальний ремонт Троїцької гімназії (благоустрій території ) на суму 578 тис. грн.

Різними формами дошкільної освіти у районі охоплено 500 дітей, із них 35 дітей із зони АТО, що складає 90 % від кількості дітей віком від 1 до 6 років.

У загальноосвітніх навчальних закладах навчається 1615 дітей. Всі учні охоплені різними формами харчування, забезпечений підвіз учнів та педпрацівників до 12 навчальних закладів

Дедалі більшого значення набуває позашкільна освіта. На неї сьогодні покладені відповідальні функції у вихованні підростаючого покоління.

У районі функціонує 2 позашкільні навчальні заклади - Будинок школярів та Дитячо-юнацька спортивна школа. Позашкільною освітою у 2016 році охоплено 919 дітей, із них 452 дитини у школах району, та 295 дітей займається у гуртках Будинку школярів.

За звітний період заклади культури свою діяльність направляли на розвиток духовності населення, підтримку аматорського та професійного мистецтва. Видатки на утримання установ культури склали 7,3 млн грн, що на 22 % більше показника 2015 року.

При клубних установах району працюють 79 творчих колективи, які об'єднують 1034 учасника.

У 2016 році відкрито Троїцький районний історико-краєзнавчий музей «Витоки». Музей налічує 5 виставко-експозиційних залів. За звітний період проведено 457 заходів, які відвідали 1140 осіб.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації є поліпшення соціального становища молоді, попередження насильства в сім’ї, підготовка та проведення оздоровлення дітей.

На сучасному етапі надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави.

У всіх школах району створені куточки державної символіки, поряд з якими - символіка школи.

Значна увага приділяється заходам, спрямованим на широке залучення дітей, учнівської молоді до відзначення знаменних подій та традиційних свят в житті всього українського народу. В рамках проведення виховних заходів у школах проводяться зустрічі з ветеранами війни, воїнами-афганцями, учасниками АТО.

Волонтерський рух є невід’ємною складовою роботи учнівського самоврядування. Школярі доглядають за Братськими могилами, могилами Невідомих солдатів.

Протягом літнього періоду 2016 року в оздоровчих закладах оздоровлено 105 дітей та охоплено відпочинком 616 дітей, на оздоровлення дітей з районного бюджету виділено 242 тис.грн та 51,2 тис. грн залучено коштів батьків та підприємств.

На території Троїцького району проживає 116 багатодітних сімей, в яких виховується 381 дитина. У тому числі: 97 родин виховує по три дитини, 7 – по чотири дитини, 10 – по п’ять дітей, 2 – по шість і більше неповнолітніх дітей. Всі сім’ї отримують державну допомогу, 125 з них звільнені від оплати за харчування , 23 – безкоштовно відвідують гуртки .

У 2016 році в районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано 6 дітей.

Протягом року на облік до служби у справах дітей райдержадміністрації поставлено на 10 дітей – сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 дітей, які занадяться у складних життєвих обставинах. Вісім дітей– сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування було знято з первинного обліку, із них троє усиновлено.

Цілі, завдання та основні напрями роботи на 2017 рік визначені у Програмі економічного і соціального розвитку Троїцького району, яка розроблена з урахуванням основних положень Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, Стратегії економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2012-2020 роки.

Ресурси бюджетів формувалися з урахуванням змін до Податкового та Бюджетного Кодексів, інших законодавчих актів, спрямованих на податкову реформу, введення нових нормативів відрахувань. У 2017 році передбачається зростання доходів до бюджетів усіх рівнів на 3,5 %, у тому числі доходи місцевих бюджетів збільшаться на 4,7%. Видатки місцевих бюджетів збільшаться на 11,2 %.

Розвиток економіки та соціальної сфери, в першу чергу, визначається обсягом вкладених інвестицій. В першу чергу, це власні інвестиції сільгосппідприємств на придбання техніки та механізмів. Велику увагу буде приділено залученню міжнародної технічної допомоги, бюджетних інвестицій та інших грантів шляхом участі органів місцевого самоврядування та господарюючих суб'єктів у конкурсах інвестиційних проектів. Продовжиться співпраця з Проектом Європейського Союзу та Програмою ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Міжнародною організацією з міграції, «Mercy Corps».

У аграрному секторі виробництво зернових і зернобобових культур збільшиться на 2,4 % за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом впровадження нових прогресивних технологій і високоврожайних сортів. У тваринництві планується зберегти поголів'я великої рогатої худоби та овець, поголів’я свиней скоротиться.

Темп зростання промислового виробництва складе 115 %.

Споживчий ринок району буде насичений як продовольчими так і промисловими товарами. Обсяг роздрібного товарообороту збільшиться на 0,8%, обсяг платних послуг - на 8,5 %.

Доходи населення зростуть на 64 %, середньомісячна заробітна плата - на 80 %, пенсії - на 7,6%. Буде забезпечено введення нових державних мінімальних гарантій по оплаті праці, продовжиться робота з детінізації доходів та зайнятості населення.

У освіті зусилля будуть спрямовані на виховання молоді на засадах моральних цінностей українського народу, духовного розвитку особистості.

У галузі медичного обслуговування населення всі заходи будуть спрямовані на поліпшення якості медичної допомоги, її наближення до сільського жителя, проведення профілактичної роботи з попередження захворювань.

Продовжиться робота по створенню умов для повноцінного та всебічного розвитку дітей, попередження насильства в сім'ї та оздоровлення дітей.

 

 

 

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного

і соціального розвитку району Троїцького

за 9 місяців 2015 року

 

Аналіз стану соціально-економічного розвитку Троїцького району за 9 місяців 2015 року свідчить про певні позитивні зрушення.

До бюджетів всіх рівнів надійшло 37 млн грн податків та зборів, що до рівня відповідного періоду 2014 року складає 172 %.

До загального фонду зведеного бюджету району за звітний період надійшло 25 млн 189 тис. грн доходів (без врахування трансфертів), що складає 134 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло  6 млн 333 тис. грн., проти відповідного періоду минулого року доходи збільшились на  майже на 10 млн грн. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Всі 17 сільські, селищний та районний бюджети затверджені плани за доходами за 9 місяців 2015 року виконали.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі  51 млн 937 тис. грн. 

На видатки загального фонду за 9 місяців 2015 року спрямовано  70 млн 566 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року видатки збільшились на 13 млн  973 тис. грн., або на 25 %.

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 2 млн 542 тис. грн. Джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та інша субвенція.

  Видатки спеціального фонду склали 3 млн 611 тис. грн., це на 1 млн 150 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

В реальному секторі економіки 2015 рік видався складним. Обсяг реалізованої промислової продукції склав 11,6 млн грн., що до відповідного періоду минулого року складає 59 %. Так як переробне підприємство працює на давальницькій сировині з метою залучення постачальників у 2015 році було прийнято рішення зменшення ціни переробки у 3 рази, в результаті обсяг реалізованої промислової продукції знизився майже у двічі. Разом з тим олії соняшникової вироблено на 2 % більше ніж у 2014 році.

Підприємства будівельної галузі за звітний період значно покращили показники обсягу виконаних будівельних робіт, зростання складає майже у 2,5 рази проти відповідного періоду 2014 року. Разом з тим філія «Троїцький райавтодор» працює в режимі неповного трудового тижня.

Несприятливі погодні умови спричинили спад сільськогосподарського виробництва.

Станом на 01.10.2015 року сільгосппідприємствами завершено збирання ранніх зернових. На площі 30 тис. га. зібрано 75 тис. тонн зернових з врожайністю 25,3 ц/га, що менше показника 2014 року.

Зібрано соняшнику на площі 23 тис га (64 %), валовий збір склав 37 тис тонн з врожайністю 16 ц/га. На звітну дату посіяно 8,6 тис га озимих ( 32 % від запланованої площі), зорано 25 тис га зябу, або 60%.

За 9 місяців 2015 року тваринниками району вироблено 3872 тонни молока, що на 850 тонн менше, ніж у відповідному періоді 2014 року. За цей же період було реалізовано 389 тонн м'яса, що на 133 тонн менше. У звітному періоді спостерігається зменшення поголів’я ВРХ на 632 голови, у т.ч. корів на 123 голови за рахунок вибраковки низькопродуктивного поголів’я. Поголів’я свиней збільшилось на 445 голів.

Ситуація на реєстрованому ринку праці протягом 9 місяців 2015 року характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян відносно до відповідного періоду минулого року на 47 осіб. На динаміку безробіття впливають як економічні чинники та і зростання вимог роботодавців до якості робочої сили. Рівень реєстрованого безробіття за 9 місяців поточного року склав 2,5 відсотки проти 2,7 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

Протягом звітного періоду на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 509 незайнятих громадян, у громадських роботах прийняли участь 311 безробітних осіб, що майже у 2 рази більше відповідного періоду минулого року.

Необхідно відзначити, що всі соціальні гарантії одержувачам допомоги на дітей, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям виплачені повністю. Пенсії протягом звітного періоду виплачувались своєчасно.

У районні функціонує 22 дошкільних навчальних закладів, де виховується 496 дітей. Серед контингенту дітей, що відвідують дитячі заклади району, знаходиться 35 дітей дошкільного віку із зони АТО.

У загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 1586 учнів. Всі учні впродовж навчального року були охоплені різними формами харчування, до шкіл, які знаходяться за межами пішохідної доступності, було організовано підвезення учнів.

Заклади культури свою роботу спрямували на реалізацію прийнятих програм та заходів направлених на розвиток духовності населення, задоволення його культурно-освітніх потреб.

Діяльність закладів охорони здоров’я району була направлена на розвиток системи медичного обслуговування населення. В поточному році вирішені деякі кадрові питання, заповнені 3 вакансії лікарів, покращена матеріальна база медичних закладів. Червоним Хрестом та Сюзом роботодавців агропромислового комплексу Троїцького району передано медичним закладам обладнання на суму 1млн грн. На капітальний ремонт закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації направлено 117 тис. грн. бюджетних інвестицій. Громадська організація «Воєводська скринька» в рамках проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» проводить капітальний ремонт Воєводського ФПу.

Незважаючи на прийняті заходи по покращенню якості надання медичних послуг в районі спостерігається перевага смертності населення над народжуваністю. За 9 місяців поточного року природне скорочення населення склало 158 осіб, в тому числі зареєстровані випадки малюкової смертності.

Райдержадміністрацією приймаються заходи щодо налагодження співпраці та взаємодії з міжнародними організаціями, міжнародними фондами, міжнародними фінансовими організаціями та центральними органами влади з метою залучення додаткових ресурсів на відновлення закладів соціальної сфери.

Так у 2015 році розпочато впровадження інвестиційних проектів в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» по капітальному ремонту Воєводського ФПу, водопроводу в с.Розпасіївка. В стадії узгодження на сьогодні знаходяться проекти по капітальному ремонту опалення в Привільській ЗОШ І-ІІІ ступеня та обладнання вуличного освітлення в селах Тимонове та Малоолександрівка із застосуванням сонячних батарей. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету розпочато капітальний ремонт покрівлі Троїцької ДЮСШ.

У 2015 році за рахунок бюджетних інвестицій в сумі 61 тис грн проведені капітальні ремонти в Лантратівській та Демино-Олександрівській загальноосвітніх закладах, на відновлення вуличного освітлення та благоустрій направлені 114 тис грн Троїцькою селищною радою, Покровською та Новознам’янською сільськими радами.

В поточному році проводилась робота по підготовці інвестиційних проектів для впровадження у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Було подано 4 проекти, які пройшли конкурсний відбір, це: реконструкція будинку школярів в смт Троїцьке, реконструкція нежитлового приміщення Тимонівської сільської ради під соціально-адміністративний центр, придбання Троїцькою селищною радою сміттєвоза та в Новочевонівську ЗОШ І-ІІІ ступеня шкільного автобусу.

Виходячи з вищевикладеного необхідно відзначити, що у всіх галузях економіки району додається максимум зусиль на стабільну роботу, але є і недоліки: заборгованість до бюджетів, до Пенсійного фонду, скорочення виробництва сільськогосподарської продукції. Тому керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ необхідно розробити заходи по подоланню негативних тенденцій розвитку району, посилити контроль за достовірністю і повнотою статистичної звітності та прикласти всі зусилля на виконання до кінця року показників Програми економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2015 рік.

 

 

 

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного

і соціального розвитку району Троїцького

за І квартал 2015 року

 

 

Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку Троїцького району за І квартал 2015 року свідчить про те, що загалом підсумки першого кварталу мають позитивний характер, проте існують моменти на які потрібно звернути увагу.

Під урожай 2015 року агроформуваннями району було посіяно 25596 га озимих культур, очікується списання посівів озимих пізніх строків сівби в зв'язку з тим, що не отримані осінні сходи.

Ярі зернові культури планується розмістити на площі 17371 га, технічні культури - на 31450 га.

В цілому зернову групу планується розмістити на площі в 43 тис. га, що становить 57 % посівних площ (вище рівня минулого року майже на 7 %), технічні культури займуть 42 % в структурі, що нижче минулорічного на 5 %.

На сьогодні агроформування району здійснюють закупку та завезення необхідної кількості посівного матеріалу, ПММ, добрив для проведення весняної сівби. Укладено договори на поставку засобів захисту рослин з фірмами-постачальниками. Більш ніж на половині площ проведено підживлення озимих культур та посіяно ранні зернові.

За І квартал 2015 року тваринниками району вироблено 1 276 тонн молока, що на 82 тонни менше, ніж у відповідному періоді 2014 року, удій на корову склав 867 кг, що на 241 кг менше. За цей же період було реалізовано 94 тонни м'яса, що на 51 тонну менше, ніж у відповідному періоді 2014 року. Середньодобові прирости на відгодівлі ВРХ склали 469 гр (+ 14 г до 2014), на свинопоголів'я 490 гр (+360 г до 2014).

У І кварталі 2015 року інвестовано в галузь близько 6,0 млн. грн. власних коштів підприємств.

Обсяг реалізованої промислової продукції за звітний період склав 3,5 млн грн, вироблено 5 631 тонну соняшникової олії, що на 29 % більше відповідного періоду 2014 року.

Троїцким філіалом "Райавтодор" виконано робіт на суму 944 тис. грн, що складає 135 % до відповідного періоду 2014 року.

За звітний період індивідуальними забудовниками району було введено в експлуатацію 238 кв. м. житла.

Підприємства житлово–комунального господарства в опалювальний сезон працювали злагоджено, аварійні ситуації своєчасно ліквідувались.

За І квартал 2015 року до бюджетів всіх рівнів надійшло 10 млн грн податків і зборів, що на 4 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року або на 70 %, планові показники виконані на 135 %. До місцевих бюджетів мобілізовано 7 млн 684 тис. грн, що перевищує рівень аналогічного періоду минулого року на 3 млн 387 тис. грн або на 78 %. Найбільшу частину надходжень до місцевих бюджетів складають : податок з доходів фізичних осіб – 53 %, єдиний сільгоспподаток – 13 %, плата за землю – 12 %.

Необхідно відзначити, що за станом на 01.04.2015 року податкова заборгованість ( з урахуванням банкротів) до зведеного бюджету складала 1 млн. 667 тис. грн, що на 174 тис. грн. більше ніж на початок року. Значна частина боргу ( 80 %) припадає на підприємства по яким ведеться процедура банкрутства. Існує також заборгованість по єдиному соціальному внеску в сумі 700 тис. грн.

До загального фонду зведеного бюджету району за І квартал 2015 року надійшло 6 млн 872 тис. грн доходів (без трансфертів), що складає 137 % до затверджених місцевими радами показників. Проти відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 2 млн 943 тис. грн, або на 75 %. Значне зростання податкових надходжень пояснюється змінами у податковій базі місцевих бюджетів. Трансфертів до загального фонду надійшло в сумі 14 млн 524 тис. грн.

На видатки загального фонду в І кварталі 2015 року спрямовано 20 млн 940 тис. грн, що на 2 млн 314 тис.грн. або на 12 % більше відповідного періоду минулого року. На захищені статті витрат направлено 20 млн 61 тис. грн або 96 % у структурі загальних витрат. Порівняно з відповідним періодом минулого року захищені витрати збільшилися на 8,5 % або на 1 млн 578 тис. грн.

Робота управління Пенсійного фонду у Троїцькому районі була спрямована на забезпечення повного і своєчасного надходження коштів, практичну реалізацію положень пенсійної реформи, забезпечення гарантованого фінансування підвищених розмірів пенсій.

За І квартал 2015 року надійшло власних коштів в сумі 137 тис. грн., план виконаний на 147 %. Середньомісячна потреба у коштах на виплату пенсій складає 10,7 млн грн, тому район є дотаційним.

Середній розмір пенсій склав 1394 грн, що на 120 грн, або на 9,5 % більше відповідного періоду минулого року.

Проблемним питання залишається заборгованість по страховим внескам до Пенсійного фонду. Станом на 01.04.2015 року заборгованість складає 580 тис. грн, із них 369 тис. грн – недоїмка, 59 тис. грн - борг по штрафних санкціях та пені. Борг економічно активних підприємств складає 12 тис. грн або 2 % загального боргу.

Станом на 01.04.2015 року в управлінні праці та соціального захисту населення, як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги перебувають 9137 жителів району. За звітний період виплачені компенсації, субсидії, усі види соціальної допомоги у сумі майже 8 млн грн.

Велика робота проводиться з особами переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Такої категорії осіб зареєстровано 2200, або 1416 сімей. Щомісячна адресна допомога на проживання призначена 316 сім’ям, у тому числі і на оплату житлово-комунальних послуг. Сума нарахованої допомоги складає 2 млн 430 тис. грн.

Субсидією на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.04.2015 користується 1152 сім’ї.

Ситуація на зареєстрованому ринку праці за звітний період характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян проти відповідного періоду минулого року на 45 осіб. Середньомісячна реєстрація громадян зменшилася на 15 осіб і в звітному періоді склала 61 особу. Впродовж звітного періоду чисельність тих, що перебувають на обліку в службі зайнятості складала 856 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття склав 3,8 % проти 4,3 % у аналогічному періоді минулого року.

У поточному році 440 незайнятих громадян поліпшили свій фінансовий стан завдяки соціальній допомозі з боку центру зайнятості через працевлаштування, перенавчання і підвищення кваліфікації, участі у громадських роботах, 2 безробітних отримали одноразову виплату для організації підприємницької діяльності.

В поточному році за рахунок внесення до Державного реєстру дошкільних закладів груп короткотривалого перебування дітей збільшилась кількість дошкільних установ до 22 одиниць, із них 3 в селищі та 19 у сільській місцевості. В дошкільних закладах виховується 486 дітей, що складає 79 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.

Функціонує 23 загальноосвітніх установи в яких навчається 1661 учень. Всі учні впродовж навчального року були охоплені різними формами харчування, до шкіл, які знаходяться за межами пішохідної доступності, було організовано підвезення учнів.

Культурне обслуговування населення району здійснювали 27 бібліотек, 29 клубних установ, дитяча музична школа. Їх робота була спрямований на реалізацію ряду програм у сфері культури.

Система охорони здоров’я району працювала з урахуванням прийнятих програм та заходів. Бюджетне фінансування галузі у І кварталі 2015 року склало 3 млн грн або 23 % від річного плану. Залучено позабюджетних коштів на суму 219 тис. грн.

У І кварталі 2015 року народжуваність збільшилась проти відповідного періоду минулого року на 54 %.

Показник загальної смертності збільшився на 4,3 %. Природний спад склав 50 осіб. В поточному році зареєстрована дитяча смертність. Також збільшився показник первинної захворюваності.

Погіршення показників здоров’я населення залежить від якості проведення профілактичних оглядів, а також від доходів хворого, так як лікування, в основному, проводиться за особистий рахунок. За останні роки значно скоротилось фінансування державних та регіональних програм.

За звітний період Троїцьким РВ УМВС зареєстровано 76 кримінальних правопорушень, із яких 10- особливо тяжких, 18-тяжких, 28-середньої тяжкості. Процент розкриття злочинів складає: по особливо тяжким- 10 %, по тяжким -33 %, по злочинам середньої тяжкості- 61 %.

В питаннях техногенної безпеки спостерігається зменшення кількості пожеж проти відповідного періоду минулого року. В поточному році не зареєстровано трагічних випадків на пожежах.

 

||
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА