Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАДіяльність РДАЕкономіка
Моніторінг розвитку

Інформаційно – аналітична довідка щодо

соціально – економічного розвитку Троїцького району

станом на 01.07.2018

 

1.Аналіз реального сектору економіки.

1.1.Промисловість.

Промисловість району у 2018 році представлена 3 підприємствами ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (переробка насіння соняшника), ТОВ «Троїцький маслопресовий завод» (переробка насіння соняшника), м’ясоцехом ПСП «Агрофірма Привілля».

Станом на 01.05.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 18353,1 тис грн, що становить 0,2 % до всієї реалізованої продукції області.

1.2. Сільське господарство.

На території району землі сільськогосподарського призначення займають 146 тис. га, в тому числі 104 тис. га ріллі, 2,6 тис. га сіножаті, 36 тис. га пасовища, 378 га багаторічні насадження.

Під урожай 2018 року агроформуваннями району було посіяно 20861 га озимих культур, з них 20738 га озимої пшениці, 123 га озимого ячменю і 4 га ріпаку. Весняним підживленням охоплено усю територію посівів озимих культур.

У зв’язку з несприятливими погодними умовами зимою та пізніх весняних заморозків сільгосппідприємства району зазнали загибелі зернових всходів  на площі 387,7 га, 167,7 га – озимої пшениці та 220,0 га - ярового ячменю.

За січень - червень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 162,3 тонни м`яса, що більше на 29,5 тонни до відповідного періоду минулого року.

У І півріччі 2018 року  господарствами вироблено 1577 тонн молока, що менше на 98 тонн до відповідного періоду минулого року.

За січень-червень надій молока на одну корову по району становить 2857 кг, що більше на 802 кг до відповідного періоду минулого року, отримано по 623 грамів приросту на відгодівлі ВРХ, та по 530 грамів на відгодівлі свиней, що більше до відповідного періоду минулого року на 134 грама.

Поголів’я великої рогатої худоби станом на 01.07.2018 по сільськогосподарським підприємствам району проти відповідного періоду минулого року скоротилося на 77 голів і складає 1668 голів, корів 563 голів, що менше на 98 шт., свиней 587 голів, більше на 123 голови.

2. Аналіз інвестиційної діяльності – За січень – березень 2018 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування по району склав 32409 тис. грн. На одну особу інвестиції складають 1641,5 грн. Інвестиції, що залучаються в економіку району в основному це власні кошти підприємств, які направляються на придбання машин та обладнання.

3. Стан розвитку будівельної діяльності.  Будівельна галузь у районі представлена

ТОВ “Троїцький Агробуд”, у звітному періоді будівельні роботи не проводились.

4. Стан розвитку споживчого ринку.

Торгову мережу району станом на 01.01.2018 рік складає 184 підприємств роздрібної торгівлі (у т. ч. 28-дрібно-роздрібна мережа), на 287 робочих місць. Торгова площа підприємств роздрібної торгівлі складає 11,3 тис. кв. м., у т. ч у сільській місцевості 4,6 тис. кв. м. Забезпеченість торгівельними площами 610 м. кв. ( норматив 328), у т. ч. у сільській місцевості 377 м. кв. (норматив 147).

Обсяг роздрібного товарообігу юридичних осіб за 1 кв. 2018 року склав 4870,8 тис. грн, що становить 104,2 % до відповідного періоду 2017 року. На душу населення товарообіг складає 249,7 грн.

Обсяг реалізації платних послуг за 1 квартал 2018 року склав 2399,1 тис. грн. у. т.ч. населенню 563,1. грн.

Споживчий ринок району характеризується насиченістю як продовольчими, так і непродовольчими товарами, відсутністю товарного дефіциту. Цінова ситуація на споживчому ринку характеризується коливанням цін, що пов’язано з підвищенням цін на енергоносії, паливно – мастильні матеріали, необґрунтовано підвищеним попитом населення на деякі продукти харчування.

У червні проти травня поточного року залишалися стабільними ціни на більшість соціально значущих товарів таких як яловичина, сало, м’ясо птиці, крупи та борошно вищого ґатунку. Спостерігається здешевлення цін на яйця курячі на 9,5 % та крупу гречану – 6,6 % до ціни травня цього року. Разом з тим картопля подорожчала на 7,6 %, капуста – 8,1%, буряк – 4,17 %, морква - майже на 31% ціни на інші овочі є стабільними.

З метою запобігання підвищення цін проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування, роз’яснювальна робота серед підприємців.

У подальшому, з метою стабілізації цін на продукти харчування робота буде направлена на удосконалення системи моніторингу, насичення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією місцевих виробників.

5. Аналіз соціальної сфери

5.1 Доходи населення

У І кварталі 2018 року середньомісячна заробітна плата складає 5449 грн, що складає 118,1 % до І кварталу 2017 року та 82,7 % до показника регіону. За статистичними даними станом на 01.05.2018 року заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій Троїцького району відсутня. Середня чисельність штатних працівників у І кварталі 2018 по району склала 2499 осіб, що становить 2,2 % до показника області.

УСЗН Троїцької райдержадміністрації станом на 01.06. 2018 року виплатило населенню різних видів соціальної допомоги у сумі 12 млн. грн.

Чисельність створених нових робочих місць (за даними Пенсійного фонду за січень – березень 2018 року) складає всього - 101, з них  у юридичних осіб – 59, у фізичних осіб – 3,

Заборгованість із виплати пенсій – відсутня. Станом на 01 липня 2018 року загальна чисельність пенсіонерів у районі склала 6949 осіб. Середній розмір пенсії складає 2245,16 грн.

5.2 Ринок праці

Ситуація на реєстрованому ринку праці протягом поточного року характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян відносно до відповідного періоду минулого року на 132 особи. Середньомісячна реєстрація громадян зменшилась на 22 особи, і в звітному періоді вона склала 62 особи.

Загальна чисельність осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості станом на 01.07.2018 становить 958 чоловік. З метою пошуку роботи з початку року в центрі зайнятості зареєстровано 149 жінок, що на 52 одиниці менше, ніж у минулому році. Жінки становлять 34,1% від загальної кількості незайнятого населення. Молоді у віці до 35 років зареєстровано 119 осіб, що на 34 одиниці менше, ніж аналогічному періоді 2018 року. На кінець звітного періоду молодь становить 29,8% від реєстрованого ринку.

Рівень реєстрованого безробіття склав 2,3 відсотки проти 3 відсотків в аналогічному періоді минулого року.

Протягом 1 півріччя 2018 року на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 536 незайнятих громадян, в тому числі 7 осіб на новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску та 3 особи з числа внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на заробітну плату. Під ринок праці та на замовлення роботодавців було направлено на навчання 296 осіб з числа безробітних громадян, що складає 31% від чисельності осіб, які перебували на обліку.

Пріоритетним напрямком діяльності служби зайнятості є забезпечення працевлаштування безробітних громадян, особливо тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Послугами служби зайнятості протягом звітного періоду скористалися 284 особи, що віднесені до категорії соціально-незахищених та 23 особи, які мають довідку про облік переміщеної особи, в тому числі чотири особи, що зареєстровані у поточному році.

Станом на 01.07.2018 року на обліку перебуває 114 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 105 осіб, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років та 5 внутрішньо переміщених осіб.

За звітний період працевлаштовані 129 соціально-незахищених особи та 11 чоловік з числа переміщених осіб.

Також одним із основних напрямків соціальної політики зайнятості є соціальний захист, реабілітація інвалідів, спрямовані на поліпшення якості їх життя. Протягом звітного періоду в центрі зайнятості на обліку перебувало 14 осіб з обмеженнями в працездатності, 1 особа з другою групою інвалідності, та 13 осіб з третьою групою інвалідності.

Працевлаштовані за 6 місяців 2018 року 9 осіб з вищезазначеної категорії. На кінець звітного періоду на обліку перебуває 2 особи з обмеженнями в працездатності.

В звітному періоді районний центр зайнятості мав в своєму арсеналі 580 вакансій, що на 49 одиниць більше, ніж у відповідному періоді минулого року. За розміром запропонованої заробітної плати 75% вакансій із заробітною платою від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону, 16% вакансій з мінімальною заробітною платою, решта з заробітною платою вище середньої , що скалася в регіоні. З початку року укомплектовано 96,1% вакансій. Станом на кінець звітного періоду актуальними є 10 вакансії.

З початку року укладено 16 договорів  на організацію громадських робіт, 6 із них де фінансування здійснювалося 100% з місцевого бюджету. Найбільшим попитом на громадських роботах користуються роботи з благоустрою територій громад - впорядкування кладовищ, парків, скверів, придорожніх смуг та інше. Від роботодавців надійшло 181 пропозиція на тимчасові роботи та 256 вакансій на громадські роботи. Загалом, протягом першого півріччя, у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 437 осіб з числа безробітних.

 

 

 

 

Інформаційно – аналітична довідка  щодо

соціально – економічного розвитку Троїцького району

станом на 01 червня 2018 року

 

1.Аналіз реального сектору економіки.

1.1.Промисловість.

Промисловість району у 2018 році представлена 3 підприємствами ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (переробка насіння соняшника), ТОВ «Троїцький маслопресовий завод» (переробка насіння соняшника), м’ясоцехом ПСП «Агрофірма Привілля».

Станом на 01.04.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 13869,3 тис грн, що становить 0,2 % до всієї реалізованої продукції області.

1.2. Сільське господарство.

На території району землі сільськогосподарського призначення займають 146 тис. га, в тому числі 104 тис. га ріллі, 2,6 тис. га сіножаті, 36 тис. га пасовища, 378 га багаторічні насадження.

Під урожай 2018 року агроформуваннями району було посіяно 20861 га озимих культур, з них 20738 га озимої пшениці, 123 га озимого ячменю і 4 га ріпаку. Весняним підживленням охоплено усю територію посівів озимих культур.

Станом на 01.06.2018 року посіяно ярової пшениці – 38 га, гороху – 1024,4 га, нута – 34,4 га, сочевиці – 36,2 га, ячменя ярового – 3220 га, вівса – 339 га, кукурудзи на зерно – 7554 га, гречихи – 42 га, проса 55 га та сорго – 542 га. Також закінчилася посівна технічних культур, посіяно соняшника – 36211 га, гірчиці – 428 га, льону – 113 га. Та кормових культур: кукурудзи на силос та зелений корм – 564 га, однорічної трави – 43 га, багаторічних трав – 83 га.

На сьогодні ведуться роботи по боротьбі з бур`янами, шкідниками та хворобами на сільськогосподарських культурах.

За січень - травень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 126,6 тонн м`яса, що менше на 110,8 тонн до відповідного періоду минулого року.

За звітний період господарствами вироблено 1258 тонн молока, що менше на 221 тонну до відповідного періоду минулого року.

За січень-травень надій молока на одну корову по району становить 2139 кг, що більше на 84 кг до відповідного періоду минулого року, отримано по 623 грамів приросту на відгодівлі ВРХ, та по 560 грамів на відгодівлі свиней, що більше до відповідного періоду минулого року на 163 грама.

Поголів’я великої рогатої худоби по сільськогосподарським підприємствам району проти минулого року скоротилося на 3,2 % і складає 1690 голів, корів 588 голів, що менше на 11 %, свиней 563 голів, більше на 72 голови.

2. Аналіз інвестиційної діяльності – За січень – березень 2018 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування по району склав 32409 тис. грн. На одну особу інвестиції складають 1641,5 грн. Інвестиції, що залучаються в економіку району в основному це власні кошти підприємств, які направляються на придбання машин та обладнання.

3. Стан розвитку будівельної діяльності.  Будівельна галузь у районі представлена

ТОВ “Троїцький Агробуд”, у звітному періоді будівельні роботи не проводились.

4. Стан розвитку споживчого ринку.

Торгову мережу району станом на 01.01.2018 рік складає 184 підприємств роздрібної торгівлі (у т. ч. 28-дрібно-роздрібна мережа), на 287 робочих місць. Торгова площа підприємств роздрібної торгівлі складає 11,3 тис. кв. м., у т. ч у сільській місцевості 4,6 тис. кв. м. Забезпеченість торгівельними площами 610 м. кв. ( норматив 328), у т. ч. у сільській місцевості 377 м. кв. (норматив 147).

Обсяг роздрібного товарообігу юридичних осіб за 2017 рік склав 16848,7 млн. грн, що становить 247,4 % до відповідного періоду 2016 року. На душу населення товарообіг складає 859,63 грн.

Обсяг реалізації платних послуг за 1 квартал 2018 року склав 2399,1 тис. грн. у. т.ч. населенню 563,1. грн.

Споживчий ринок району характеризується насиченістю як продовольчими, так і непродовольчими товарами, відсутністю товарного дефіциту. Цінова ситуація на споживчому ринку характеризується коливанням цін, що пов’язано з підвищенням цін на енергоносії, паливно – мастильні матеріали, необґрунтовано підвищеним попитом населення на деякі продукти харчування.

У травні проти квітня поточного року залишалися стабільними ціни на більшість соціально значущих товарів таких як яловичина, сало, м’ясо птиці, крупи та борошно вищого ґатунку. Спостерігається здешевлення цін на яйця курячі на 19,2 % та картоплю – 13,3 % до ціни квітня цього року. Буряк подорожчав на 4,35 %, ціни на інші сезонні овочі поступово знижуються.

З метою запобігання підвищення цін проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування, роз’яснювальна робота серед підприємців.

У подальшому, з метою стабілізації цін на продукти харчування робота буде направлена на удосконалення системи моніторингу, насичення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією місцевих виробників.

5. Аналіз соціальної сфери

5.1 Доходи населення

У І кварталі 2018 року середньомісячна заробітна плата складає 5449 грн, що складає 118,1 % до І кварталу 2017 року та 82,7 % до показника регіону. За статистичними даними станом на 01.05.2018 року заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій Троїцького району відсутня. Середня чисельність штатних працівників у І кварталі 2018 по району склала 2499 осіб, що становить 2,2 % до показника області.

УСЗН Троїцької райдержадміністрації станом на 01.06. 2018 року виплатило населенню різних видів соціальної допомоги у сумі 12 млн. грн.

Чисельність створених нових робочих місць (за даними Пенсійного фонду за січень – лютий 2018 року) складає всього - 39, з них  у юридичних осіб – 32, у фізичних осіб – 7,тому числі :

- сільське господарство -1;

- промисловість -2;

- роздрібна торгівля - 4;

- транспорт - 2;

- державне управління - 17;

- надання іншої соціальної допомоги -12;

- інша діяльність у сфері спорту -1.

Заборгованість із виплати пенсій – відсутня. Станом на 01 червня 2018 року загальна чисельність пенсіонерів в районі склала 6795 осіб. Середній розмір пенсії складає 2201,90 грн.

5.2 Ринок праці

Протягом першого кварталу 2018 року ситуація на реєстрованому ринку праці характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян відносно до відповідного періоду минулого року на 99 осіб. Середньомісячна реєстрація громадян в звітному періоді склала 63 особи.

В поточному році загальна чисельність перебуваючих на обліку в службі зайнятості громадян становила 773 особи. З метою пошуку роботи протягом першого кварталу в центрі зайнятості зареєстровано 78 жінок, що на 56 одиниць менше, ніж у минулому році. Жінки становлять 33% від загальної кількості незайнятого населення. Молоді у віці до 35 років зареєстровано 66 осіб, на 55 осіб менше, ніж в аналогічному періоді 2017 року. На кінець звітного періоду молодь становить 30% від реєстрованого ринку.

Рівень реєстрованого безробіття склав 4,8 відсотки проти 4,3 відсотка в 1 кварталі минулого року.

С початку  2018 року на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано службою зайнятості 130 незайнятих громадян. Під ринок праці та на замовлення роботодавців  було направлено на навчання 271 особа з числа безробітних громадян, що складає 35% від чисельності осіб, які перебували на обліку.

Приоритетним напрямком діяльності служби зайнятості є забезпечення працевлаштування безробітних громадян, особливо тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Послугами служби зайнятості протягом звітного періоду скористалися 221 особа, що віднесені до категорії соціально-незахищених та 22 особи, які мають довідку про облік переміщеної особи, в тому числі 3 особи, що зареєстровані у поточному  році.

Станом на 01.04.2018 року на обліку перебуває 173 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 163 особи, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років та 12 внутрішньо переміщених осіб.

За звітний період працевлаштовані 27 соціально-незахищених громадян, 5 чоловік з числа переміщених осіб, в тому числі 1 особа з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці.

Також одним із основних напрямків соціальної політики зайнятості є соціальний захист, реабілітація інвалідів, спрямовані на поліпшення якості їх життя. Протягом кварталу в центрі зайнятості на обліку перебувало 11 осіб з обмеженнями в працездатності, 10 осіб з третьою групою інвалідності та 1 особа з другою групою інвалідності.

Працевлаштовані протягом 1 кварталу 3 особи з вищезазначеної категорії. На кінець звітного періоду на обліку перебуває 7 осіб з обмеженнями в працездатності.

В звітному періоді районний центр зайнятості мав в своєму арсеналі 167 вакансій, що на 113 одиниць менше, ніж у відповідному періоді минулого року. За розміром запропонованої заробітної плати 70% вакансій із заробітною платою від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону, 21,6% вакансій з мінімальною заробітною платою, решта з заробітною платою вище середньої. З початку року укомплектовано 74,7% вакансій. Станом на кінець звітного періоду актуальними є 39 вакансій, які будуть укомплектовані у квітні.

З початку року укладено 8 договорів на організацію громадських робіт, по трьох, із них, фінансування здійснювалося 100% з місцевого бюджету. Найбільшим попитом на громадських роботах користуються роботи з благоустрою територій громад - впорядкування кладовищ, парків, скверів, придорожніх смуг та інше. Від роботодавців надійшло 70 пропозиції на тимчасові роботи та 36 вакансій на громадські роботи. Загалом, протягом першого кварталу, у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 90 осіб з числа безробітних.

Інформаційно – аналітична довідка  щодо

соціально – економічного розвитку Троїцького району

станом на 01 квітня 2018 року

 

1.Аналіз реального сектору економіки.

1.1.Промисловість.

Промисловість району у 2017 році представлена 3 підприємствами ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (переробка насіння соняшника), ТОВ «Торговий Дім Партнер» (виробництво хліба та хлібобулочних виробів), м’ясоцехом ПСП «Агрофірма Привілля». З жовтня 2017 запущено в експлуатацію потужності з переробки насіння соняшника ТОВ «Троїцький маслопрессовий завод».

Станом на 01.01.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 36,9 млн грн, що до 2016 року більше на 30 %.

Промисловими підприємствами району реалізовано 30 тис. тонн олії, 61 тонну ковбасних виробів, 30 тонн м`ясних та 68 тонн хлібобулочних виробів.

1.2. Сільське господарство.

За оперативними даними кількість сільськогосподарських підприємств у районі станом на 01.03.2017 року склала 100 одиниць, з них 76 – фермерські господарства.

В сільгосппідприємствах районуі завершується підготовка до весняно-польових робіт. Господарства району заготовили та закупили відповідно до потреби насіннєвий матеріал та мінеральні добрива, накопичили 70% ПММ від потреби. Техніка, яку планується задіяти у весняно-польових роботах, відремонтована.

Під урожай 2018 року в господарствах області посіяно 20865 га озимих культур, в тому числі на зерно посіяно 20865 га, з яких озимої пшениці – 20738 га, озимого ячменю – 123 га. Крім того, посіяно 4 га озимого ріпаку. На всіх площах планується провести весняне підживлення.

Кількість укладених договорів оренди земельних часток (паїв) станом на 10.01.2018 складає 13054 од., загальною вартістю – 134 млн. грн. Середній відсоток нарахованої орендної плати від грошової оцінки землі за 2017 рік – 6,3 % (у 2016 році – 5,41 %). За 2017 рік підприємства повністю розрахувалися по договорам орендної плати.

У січні – лютому 2018 року у зв’язку зі скороченням поголів’я корів, виробництво молока у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зменшилося на 130 тонн та склало 386 тонн молока. Надій молока на одну корову по району склав 696 кг, що на 35 кг менше аналогічного періоду минулого року. Отримано по 580 грамів приросту на відгодівлі ВРХ, по 492 грамів на відгодівлі свиней. Вироблено м’яса 26 тонн, що на 118 тонн менше ніж за відповідний період минулого року.

За останні два роки у зв’язку з нерентабельністю виробництва та відсутності державної підтримки 2 сільгосппідприємства району ліквідували галузь тваринництва в цілому. Станом на 01.03 2018 року поголів’я великої рогатої худоби по сільськогосподарським підприємствам району складає 1650 голів, що менше на 101 голову проти відповідного періоду минулого року, корів - 555 голів, менше на 116 голів. Поголів’я свиней з початку року склало 490 голів що менше на 66 голови. Причиною зменшення поголів’я свиней є нестабільна ситуація в районі по АЧС та низька закупівельна ціна на м’ясо.

2. Аналіз інвестиційної діяльності – За січень – грудень 2017 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування по району склав 136,6 млн грн. На одну особу інвестиції складають 6808,9 грн. Інвестиції, що залучаються в економіку району в основному це власні кошти підприємств, які направляються на придбання машин та обладнання, бюджетні інвестиції направляються, в основному, у розвиток соціальної сфери.

У 2017 році сільгосппідприємствами було придбано 92 одиниці техніки, у тому числі 10 зернозбиральних комбайнів та 24 трактори, на загальну суму 127 млн грн.

У соціальній сфері реалізовані 2 проекти за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (капітальний ремонт Тополівської ЗОШ та реконструкція будівлі під багатоквартирний будинок для медпрацівників) на загальну суму 4,5 млн грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій було реалізовано 8 проектів на загальну суму майже 3 млн грн, які направлені на капітальні ремонти загальноосвітніх закладів та придбання навчального обладнання, на заміну вікон та дверей у сільському Будинку культури, придбання комп’ютерної техніки у заклади охорони здоров’я первинної ланки. З районного бюджету виділено співфінансування у сумі 455 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету придбано житло для дитини, позбавленої батьківського піклування.

З обласного бюджету залучено 10,5 млн грн коштів на будівництво прибудови до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), проведення капітального ремонту ДЮСШ, придбання шкільного автобусу, встановлення спортивних майданчиків у Воєводській  та Сиротинській ЗОШ, реконструкцію вуличного освітлення в селах Лантратівка, Воєводське, придбання 8 автомобілів для закладів охорони здоров’я первинної ланки, ренгенобладнання для Троїцького ТМО, капітальний ремонт будівлі Тарасівської амбулаторії

З місцевого бюджету залучено більш ніж 10 млн грн, які спрямовані на покращення матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров’я, співфінансування проектів, які реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міжнародної технічної допомоги. За рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт Будинку школярів, придбано автомобіль для відділу освіти, проведено капітальний ремонт Лантратівської бібліотеки, Троїцького районного Будинку культури та ін.

Покровська та Тимонівська сільські ради прийняли участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку та отримали з обласного бюджету 375 тис. грн на будівництво вуличного освітлення в селах Тимонове, Малоолександрівка, придбання обладнання у заклади культури Тимонівської громади та придбання спортінвентарю у Покровську ЗОШ.

У рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2017 році проведено заміну системи опалення у Привільській ЗОШ та завершені інші 3 проекти, які розпочато у 2015 році на загальну суму 1,2 млн грн.

При сприянні Представництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ реалізовано 3 мікро-проекти на об’єктах сфери освіти із загальним обсягом фінансування  майже 2 млн грн, встановлено гімнастичний майданчик у Лантратівській ЗОШ, проведено капітальний ремонт у Троїцькій гімназії, дитячому садку «Барвінок», придбано спортивний інвентар та комп’ютерну техніку для Троїцької, Лантратівської, Привільської, Покровської ЗОШ, Троїцької гімназії. Продовжується співпраця з Міжнародною організацією з міграції (кошти направляються на заходи по згуртованості, покращення матеріальної бази районного Будинку культури), у рамках співпраці з проектом ООН «Громадська безпека та правосуддя для громад», Українським жіночим фондом спільно з ООН - Жінки реалізуються 3 мікро-проекти на загальну суму 487 тис. грн.

3. Стан розвитку будівельної діяльності. Обсяг будівельних робіт за  2017 рік склав 3942 тис. грн.

4. Стан розвитку споживчого ринку.

Торгову мережу району складає 184 підприємств роздрібної торгівлі (у т. ч. 28-дрібно-роздрібна мережа), на 287 робочих місць. Торгова площа підприємств роздрібної торгівлі складає 11,3 тис. кв. м., у т. ч у сільській місцевості 4,6 тис. кв. м. Забезпеченість торгівельними площами 610 м. кв. ( норматив 328), у т. ч. у сільській місцевості 377 м. кв. (норматив 147).

Обсяг роздрібного товарообігу юридичних осіб за 9 міс. 2017 року склав 11,7 млн. грн, що становить 222,9 % до відповідного періоду 2016 року. На душу населення товарообіг складає  1344,4 грн. Обсяг реалізації платних послуг за 9 міс. 2017 року склав 6,3 млн грн. у. т.ч. населенню 1,3 млн. грн.

Споживчий ринок району характеризується насиченістю як продовольчими, так і непродовольчими товарами, відсутністю товарного дефіциту. Цінова ситуація на споживчому ринку характеризується коливанням цін, що пов’язоно з підвищенням цін на енергоносії, паливно – мастильні матеріали, необґрунтовано підвищеним попитом населення на деякі продукти харчування.

У березні проти лютого поточного року залишалися стабільними ціни на яловичину, сало та борошно вищого ґатунку. Спостерігається незначне здороження на хліб, що становить 2,3 % від ціни за лютий цього року. Зросла ціна на  рис - 2,9 %, на соняшникову олію - 2,6 %, на яйця курячі 1 ґатунку - 2,9 %. На продовольчому ринку району спостерігається сезонне здороження цін на овочі, відтак картопля зросла в ціні на 15 % у порівнянні до лютого 2018, морква на 13 %, цибуля на 8,3 %, капуста та буряк більш ніж на 30 %

З метою запобігання підвищення цін проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування, роз’яснювальна робота серед підприємців.

У подальшому, з метою стабілізації цін на продукти харчування робота буде направлена на удосконалення системи моніторингу, насичення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією місцевих виробників.

5. Аналіз соціальної сфери

5.1 Доходи населення

У ІV кварталі 2017 року середньомісячна заробітна плата складає 5632 грн заборгованість із заробітної плати по економічно-активним підприємствам відсутня.

З 2017 року середня чисельність штатних працівників по району склала 2688 осіб, що становить 107 % до відповідного рівня 2016 року.

Заборгованість із виплати пенсій –відсутня. За 2017 рік загальна чисельність пенсіонерів в районі склала 7086 осіб. Середній розмір пенсії складає 2220,7 грн..

5.2 Ринок праці

Протягом 2017 року загальна чисельність перебуваючих на обліку в службі зайнятості громадян становила 1738 осіб. Загалом ситуація на реєстрованому ринку праці протягом звітного періоду характеризується збільшенням кількості звернень незайнятих громадян до районної служби зайнятості відносно до відповідного періоду минулого року на 128 осіб.

З метою пошуку роботи у поточному році в центрі зайнятості зареєстровано 410 жінок, що на 11 осіб більше, ніж у минулому році. Жінки становлять 34% від загальної кількості незайнятого населення.

 Молоді у віці до 35 років зареєстровано 378 осіб, що становить 30 % від реєстрованого ринку.

Протягом звітного періоду на обліку перебувало 485 безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За 12 місяців поточного року працевлаштовані 203 особи цієї категорії. В порівнянні з минулорічним показником ринок соціально незахищених громадян збільшився на 42 особи. Особи, що підпадають під 5 % квоту становлять 28 % від реєстрованого ринку праці. Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 164 особи зазначеної категорії, із них 7 осіб, це учасники бойових дій, 1 особа, що має дитину віком до 6 років, решта особи, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років.

Протягом звітного періоду в центрі зайнятості на обліку перебувало 34 особи з обмеженнями в працездатності: три особи мали 2 групу інвалідності, решта з третьою групою інвалідності. Працевлаштовані 22 особи зазначеної категорії, на кінець року на обліку перебуває 9 чоловік.

Послугами служби зайнятості скористалися 49 осіб, які мають довідку про облік переміщеної особи, працевлаштовані 17 осіб. Станом на 01.01.2018 року залишаються на обліку 19 внутрішньо переміщених осіб.

Рівень працевлаштування у 2017 році склав 42,5 % проти 36 % в 2016 році, рівень реєстрованого безробіття - 4,9 відсотків проти 4,6 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

За 12 місяців 2017 року працевлаштовані 739 безробітних, 297 чол. проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 583 особи з числа безробітних брали участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

У звітному періоді діяльність центру зайнятості була направлена на подальше встановлення ділових партнерських відносин та формування власного іміджу серед роботодавців, цьому сприяла організація та проведення низки заходів за участю представників влади з залученням керівників ПОУ, соціальних партнерів та привернення їх уваги до вирішення проблем працевлаштування  незайнятих громадян.

Протягом 2017 року 118 роботодавців мали потребу у кадрах та подавали вакансії, в звітному періоді районний центр зайнятості мав в своєму арсеналі 858 вакансій. За розміром запропонованої заробітної плати 61,3 % із заробітною платою від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону, 38% з мінімальною заробітною платою.

За направленням служби зайнятості протягом року укомплектовано 94,9% вакансій.

Інформаційно - аналітичні матеріали соціально - економічного розвитку

Троїцького району

 

1.Аналіз реального сектору економіки.

1.1.Промисловість.

Промисловість у районі представлена 3 підприємствами ТОВ “Агро Кепітал Груп ЛТД”, м`ясоцех ПСП “Агрофірма Привілля”, ТОВ “Торговий дім Партнер”. Станом на 01.01.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 36,9 млн. грн., що до 2016 року більше на 30  %.  З жовтня 2017 року розпочав свою діяльність ТОВ «Троїцький маслопресовий завод».

Промисловими підприємствами району реалізовано 30 тис. тонн олії, 61 тонну ковбасних виробів, 30 тонн м`ясних та  68 тонн хлібобулочних  виробів.

1.2. Сільське господарство.

За січень 2018 року господарствами вироблено 188 тонн молока, що на 60 тонн менше  відповідного періоду минулого року. Надій молока на одну корову по району склав 342 кг, що  дорівнює 100 % відповідного періоду минулого року, отримано по 473 грамів приросту на відгодівлі ВРХ, та по 397 грамів на відгодівлі свиней. Вироблено м’яса 10 тонн, що на 76 тонн менше ніж за січень 2017 року.

Станом на 1 лютого 2018 року поголів’я великої рогатої худоби по сільськогосподарським підприємствам району складає 1565 голів, що менше на 207 голів  проти минулого року, корів 540 голів, менше на 166 голову, свиней 474 голів, менше на 222 голови до минулого року.

За попередніми підрахунками управління агропромислового розвитку потреба сільськогосподарських підприємств району у матеріальних ресурсах на проведення весняно-польових робіт склала: мінеральних добрив 8280 тонн, паливно-мастильних матеріалів 2062 тонни, засобів захисту рослин 110 тонн на суму близько 190 млн.. грн.. На теперішній час господарствами накопичено 94% мінеральних добрив, 55 % ПММ, переліки необхідних засобів захисту рослин уточнюються та контрактуються господарствами і будуть завезені за необхідності перед початком проведення робіт. Техніка, яку планується задіяти у весняно-польових роботах, повністю відремонтована. Недостаючи обсяги ПММ та мінеральних добрив будуть завезені протягом місяця.

2. Аналіз інвестиційної діяльності – За січень – грудень  2017 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування по району склав 136,6 млн.. грн.. На одну особу інвестиції складають 6857 грн.. Інвестиції, що залучаються в економіку району в основному це власні кошти підприємств, які направляються на придбання машин та обладнання, бюджетні інвестиції направляються, в основному, у розвиток соціальної сфери. 

 У 2017 році сільгосппідприємствами було придбано 92 одиниці техніки, у тому числі  10 зернозбиральних комбайнів та 24 трактори, на загальну суму 127 млн.. грн..

Реалізовані 2 проекти за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (капітальний ремонт Тополівської ЗОШ та реконструкція будівлі під багатоквартирний будинок для медпрацівників) на загальну суму 4,5 млн.. грн..

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій було реалізовано 8 проектів на загальну суму майже 3 млн.. грн..., які направлені на капітальні ремонти загальноосвітніх закладів та придбання навчального обладнання, на заміну вікон та дверей у сільському Будинку культури, придбання комп’ютерної техніки у заклади охорони здоров’я первинної ланки. З районного бюджету виділено співфінансування у сумі 455 тис. грн.. За рахунок субвенції з державного бюджету придбано житло для дитини, позбавленої батьківського піклування.

З обласного бюджету залучено 10,5 млн.. грн... коштів на будівництво прибудови до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), проведення капітального ремонту ДЮСШ, придбання шкільного автобусу, встановлення спортивних майданчиків у Воєводській  та Сиротинській ЗОШ, реконструкцію вуличного освітлення в селах Лантратівка, Воєводське, придбання 8 автомобілів для закладів охорони здоров’я первинної ланки, ренгенобладнання для Троїцького ТМО, капітальний ремонт будівлі Тарасівської амбулаторії

З місцевого бюджету залучено більш ніж 10 млн.. грн.., які спрямовані на покращення матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров’я, співфінансування проектів, які реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міжнародної технічної допомоги. За рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт Будинку школярів, придбано автомобіль для відділу освіти, проведено капітальний ремонт Лантратівської бібліотеки, Троїцького районного Будинку культури та ін.

Покровська та Тимонівська сільські ради прийняли участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку та отримали з обласного бюджету 375 тис. грн.., на будівництво вуличного освітлення в селах Тимонове, Малоолександрівка, придбання обладнання у заклади культури Тимонівської громади та придбання спортінвентарю у Покровську ЗОШ.

У рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2017 році проведено заміну системи опалення у Привільській ЗОШ та завершені інші 3 проекти, які розпочато у 2015 році на загальну суму 1,2 млн.. грн..

При сприянні Представництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ реалізовано 3 мікропроекти на об’єктах сфери освіти із загальним обсягом фінансування  майже 2 млн. грн., встановлено гімнастичний майданчик у Лантратівській ЗОШ, проведено капітальний ремонт у Троїцькій гімназії, дитячому садку «Барвінок», придбано спортивний інвентар та комп’ютерну техніку для Троїцької, Лантратівської, Привільської, Покровської ЗОШ, Троїцької гімназії. Продовжується співпраця з Міжнародною організацією з міграції (кошти направляються на заходи по згуртованості, покращення матеріальної бази районного Будинку культури), у рамках співпраці з проектом ООН «Громадська безпека та правосуддя для громад», Українським жіночим фондом спільно з ООН - Жінки реалізуються 3 мікропроекти на загальну суму 487 тис. грн..

3. Стан розвитку будівельної діяльності. Обсяг будівельних робіт за  2017 рік склав 3942 тис. грн..

4. Стан розвитку споживчого ринку. Торгову мережу району  складає 184 підприємств роздрібної торгівлі (у т. ч. 28-дрібно-роздрібна мережа), на 287 робочих місць. Торгова площа підприємств роздрібної торгівлі складає 11,3 тис. кв. м., у т. ч у сільській місцевості   4,6 тис. кв. м. Забезпеченість торгівельними площами  610 м. кв. ( норматив 328), у т. ч. у сільській місцевості   377 м. кв. (норматив 147).

Обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб за 9 міс. 2017 року склав  11,7 млн.. грн., що становить 222,9 % до відповідного періоду 2016 року. На душу населення товарообіг складає  1344,4 грн.. Обсяг реалізації платних послуг за 9 міс. 2017 року склав 6,3 млн.  грн.. у. т.ч. населенню 1,3 млн.. грн..

Споживчий ринок району характеризується  насиченістю як продовольчими, так і непродовольчими товарами, відсутністю товарного дефіциту. Цінова ситуація на споживчому ринку характеризується коливанням цін, що пов’язано з підвищенням цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, необґрунтовано підвищеним попитом населення на деякі продукти харчування.

У лютому проти січня  2018 року  залишалися стабільними ціни на хліб, макаронні вироби., Яловичина зросла у ціні на  2,6 %, свинина на 4 %, масло вершкове на 6,8 %. Незначне дорожчання продуктів харчування протягом  лютого поточного року  відбувалося на  рис, м’ясо птиці, ковбасу варену та цукор в середньому  на 3  %

З метою запобігання підвищення цін проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування, роз’яснювальна робота серед підприємців.

У подальшому, з метою стабілізації цін на продукти харчування робота буде направлена на удосконалення системи моніторингу, насичення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією місцевих виробників.

5. Аналіз соціальної сфери

5.1 Доходи населення

У  ІV  кварталі 2017 року середньомісячна заробітна плата складає 5632 грн. заборгованість із заробітної плати по економічно-активним підприємствам  відсутня.

З 2017 року середня чисельність штатних працівників по району склала 2688 осіб, що становить 107 % до відповідного рівня 2016 року.

Заборгованість із виплати пенсій – відсутня. За 2017 рік загальна чисельність пенсіонерів в районі склала 7086 осіб. Середній розмір пенсії складає 2220,7 грн.

5.2 Ринок праці

Протягом 2017 року загальна чисельність перебуваючих на обліку в службі зайнятості громадян становила 1738 осіб. Загалом ситуація на реєстрованому ринку праці протягом звітного періоду характеризується збільшенням кількості звернень незайнятих громадян до районної служби зайнятості відносно до відповідного періоду минулого року на 128 осіб.

З метою пошуку роботи у поточному році в центрі зайнятості зареєстровано 410  жінок, що на 11 осіб більше, ніж у минулому році. Жінки становлять 34% від загальної кількості  незайнятого населення.

 Молоді у віці до 35 років зареєстровано 378 осіб, що становить 30%  від реєстрованого ринку.

Протягом  звітного періоду на обліку перебувало 485 безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні  працевлаштуванню. За  12 місяців  поточного  року  працевлаштовані  203 особи цієї категорії.   В порівнянні  з   минулорічним показником  ринок   соціально  незахищених  громадян збільшився на 42 особи. Особи, що  підпадають  під 5% квоту становлять 28 % від реєстрованого  ринку  праці. Станом на 01.01.2018 року  на обліку перебуває 164 особи зазначеної категорії, із них 7 осіб, це учасники бойових дій, 1 особа, що має дитину віком до 6 років, решта  особи, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років.

Протягом  звітного періоду в центрі зайнятості на обліку перебувало 34 особи з обмеженнями в працездатності: три особи  мали   2 групу  інвалідності,  решта   з третьою  групою інвалідності. Працевлаштовані 22 особи зазначеної категорії, на кінець року на обліку перебуває 9 чоловік.

 Послугами служби зайнятості скористалися  49 осіб, які  мають  довідку  про облік  переміщеної особи, працевлаштовані 17 осіб. Станом на 01.01.2018 року залишаються  на обліку 19 внутрішньо переміщених  осіб.

Рівень працевлаштування у 2017 році склав 42,5 %   проти 36 %  в 2016 році, рівень реєстрованого безробіття - 4,9 відсотків проти 4,6 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

За 12 місяців 2017 року працевлаштовані 739 безробітних, 297 чол. проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 583 особи з числа безробітних брали участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

У звітному періоді діяльність центру зайнятості була направлена на подальше встановлення ділових партнерських відносин  та формування  власного іміджу серед роботодавців, цьому сприяла організація та проведення низки заходів за участю представників влади з залученням керівників ПОУ,  соціальних партнерів та привернення їх уваги до вирішення проблем працевлаштування  незайнятих громадян.

Протягом 2017 року 118 роботодавців мали потребу у кадрах та   подавали вакансії, в звітному періоді районний центр зайнятості  мав в своєму арсеналі 858 вакансій. За розміром запропонованої заробітної плати 61,3 % із заробітною платою від  мінімальної до середньої заробітної плати по регіону, 38% з мінімальною заробітною платою.

За направленням служби зайнятості протягом року укомплектовано 94,9% вакансій.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

заходів щодо вирішення проблемних питань,

які стримують соціально-економічний розвиток

Троїцького району

Затверджено Розпорядження голови райдержадміністрації

 № 264 від 23.08.2017 року   

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

 «Економічна ефективність» 

1

Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції  за рахунок введення в дію потужностей по переробці соняшнику та молока 

постійно

За згодою керівники ТОВ «Троїцький МПЗ», ПСП «АФ Привілля»

2

Проводити роботу по само зайнятості населення у галузі тваринництва, а саме: створення сімейних ферм по свинарству, бджільництву, молочному скотарству

постійно

Управління АРП РДА, рекомендувати селищному, сільським головам

3

Надавати консультаційну та методичну допомогу з питань отримання грантової допомоги на розвиток сімейних ферм

постійно

Управління АРП, відділ економічного розвитку і торгівлі  РДА

«Фінансова самодостатність»

4

Забезпечити повноту сплати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів (обов’язкових платежів)

постійно

Рекомендувати Троїцькому відділенню Сватівської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, селищному та сільським головам

5

Активізувати процес укладання (переукладання) договорів оренди, з урахуванням вимог чинного законодавства та збільшення мінімального розміру орендної плати за земельні ділянки

 

постійно

 Управління АПР РДА, рекомендувати Троїцькому відділенню Сватівської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області,селищному, сільським головам

6

Систематично контролювати укладання угод і стан сплати орендної плати за землю.

 

постійно

Управляння АПР, рекомендувати Троїцькому відділенню Сватівської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, селищному, сільським головам

«Ефективність ринку праці»

7

Проводити  заходи щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці при укладанні колективних договорів та активізувати роботу із легалізації тіньової зайнятості у сфері господарської діяльності

 

постійно

Управління соціального захисту населення РДА, рекомендувати Троїцькому відділенню Сватівської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області

8

Проводити роботу з керівниками підприємств щодо недопущення випадків виплати заробітної плати нижче встановленого законодавством мінімального рівня,  недопущення її виплати без сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску

 

постійно

Управління соціального захисту населення РДА, рекомендувати Троїцькому відділенню Сватівської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області

9

Активізувати роботу міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

постійно

Управління соціального захисту населення РДА

«Розвиток інфраструктури»

10

Оновлення та розроблення містобудівної документації населених пунктів Троїцького району

протягом року

рекомендувати селищному, сільським головам

11

Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо отримання фінансової допомоги від Фонду індивідуального житлового будівництва на селі

протягом року

відділ архітектури, містобудування  та житлово-комунального господарства РДА, рекомендувати селищному, сільським головам

 

 

 

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного і соціального

розвитку Троїцького району за І півріччя 2017 року

 

Аналіз виконання Програми соціального і економічного розвитку Троїцького району за І півріччя 2017 року свідчить про те, що органи влади та суб'єкти господарювання направляли всі зусилля на зміцнення тих позитивних результатів у економіці, які досягнуті у попередні періоди, а також на соціальний розвиток території.

Фінансові ресурси.

До бюджетів всіх рівнів за І півріччя 2017  року  надійшло 77,7 млн грн. податків та зборів (152 % до минулорічного показника), у тому числі до державного бюджету 44,2 млн грн ( 160 %), до місцевих бюджетів 33,5 млн грн ( 142,5 %).  За червень до бюджетів всіх рівнів надійшло 22,3 млн грн ( 190 % до червня 2016 року), у тому числі до державного бюджету 17 млн грн                 ( 266 %), до місцевих бюджетів 5,2 млн грн (132 %).

 За 6 місяців 2017 року  до загального фонду зведеного бюджету району надійшло 30 млн грн податків та зборів, що до затверджених показників складає 151 %. У порівнянні з доходами за відповідний період 2016 року надходження збільшились на 9,3 млн грн або на 42 %. До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 6,3 млн грн.

Всі видатки по захищеним статтям профінансовані в повному обсязі. Заборгованість із заробітної плати по бюджетним установам та за енергоносії відсутня.

Розвиток реального сектору економіки.

Провідна роль в економіці району належить сільському господарству. У 2017 році планується зібрати зернові та зернобобові культури на площі          23,5 тис.га у тому числі 19,1 тис га озимої пшениці, 22 га озимого ячменю,   3741 га ярового ячменю, 404 га гороху, 184 га вівсу. У поточному році господарства району успішно провели посівну кампанію. Ведеться боротьба із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, проводяться підготовчі роботи до збирання врожаю. У тваринництві станом на 01.07.2017 вироблено 1,8 тис. тонн молока, що більше минулорічного показника на 3 %, реалізовано 254 тонни м’яса, що на 72,5 тонни менше ніж за 6 місяців 2016 року.

У промисловості обсяг реалізованої промислової продукції за 1 півріччя 2017 року склав 18,5 млн грн, що до відповідного періоду минулого року 107 %, у тому числі у червні 2,9 млн грн. (103,6%). Промисловими підприємствами вироблено з початку року  16965 тонн соняшникової олії з давальницької сировини, 15 тонн ковбасних виробів, 25 тонн м’яса та 48 тонн хліба та хлібобулочних виробів.

 

            У будівельній галузі обсяг будівельних робіт за січень – червень         2017 року склав 228 тис грн, що  до відповідного періоду 2016 року складає    180 %.

Інвестиційна діяльність

Проятгом звітного періоду вживаються заходи щодо підготовки та подання до підрозділів обласної державної адміністрації, міжнародних організацій запитів та інвестиційних пропозицій з метою залучення коштів на вирішення проблем розвитку територій. У 2017 році будуть реалізовані 2 проекти по Державному фонду регіонального  розвитку по капітальному ремонту Топольської ЗОШ І-ІІІ ст. та реконструкції нежитлової будівлі під багатоквартирний будинок для медпрацівників. Велика робота проводиться по залученню коштів по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України. У 1 турі буде реалізовано проект по капітальному ремонту Троїцької гімназії на 500 тис. грн, у 2 турі планується реалізувати 18 інвестиційних пропозицій на загальну суму 20 млн грн. На 2018 рік до регіональної комісії по відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР направлено 5 інвестиційних пропозицій спрямованих на створення сприятливих умов для надання якісних освітніх, медичних послуг установами Троїцького району на загальну суму 33,5 млн грн. Ведеться активне співробітництво з дитячим фондом Юнісеф по проведенню ремонтів загальноосвітніх та дошкільних закладів, з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -ІІІ» по впровадженню енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

Соціальна сфера.

 Станом на 01.07.2017 на обліку як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебувають 14472 мешканця району. Соціальну допомогу  отримують 1697 мешканців. Субсидією на оплату житлово - комунальних послуг користуються  852 сім’ї, сума нарахованих організаціям коштів склала 26 млн грн. Різні види пільг отримують 5642 жителя району. Зареєстровано  2216 сімей (3073 особи), переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Організація літнього оздоровлення дітей постійно знаходиться на контролі у голови райдержадміністрації, адже це одна із передумов забезпечення міцного здоров’я підростаючого покоління, реальна можливість змістовно і корисно провести літні канікули для більшості школярів.

На проведення оздоровчої кампанії планується виділити із районного бюджету 362 тис. грн. За І півріччя охоплено оздоровленням та відпочинком 578 дітей, на що виділено 86 тис. грн бюджетних коштів та 34 тис. грн залучених. Проводиться робота по налагодженню контактів з оздоровчими таборами Івано-Франківської, Хмельницької, Сумської, Черніговської, Донецької, Одеської областей, у червні п.р. діти відпочивали у м. Київ.

У поточному році своєчасно і в повному обсязі виплачуються пенсії. Середньомісячна пенсія складає 1710 грн, до показника на початок 2017 року пенсія збільшилась майже на 4 %

У районі сформована мережа закладів освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну та якісну освіту.

Дошкільною освітою у навчальних закладах охоплено 494 дитини,  крім того соціальним патронатом охоплено 37 дітей. Серед контингенту дітей, що відвідують дошкільні заклади  району, 31 дитина дошкільного віку  із зони АТО.

Гуманітарна сфера. Наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів повною мірою задовольняє запити мешканців Троїцького району. Функціонують 20 денних загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 1537 учнів та Троїцька вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів.

         Культурне обслуговування населення району здійснюють 27 бібліотек,            1 дитяча музична школа, 29 клубних закладів та районний історико – краєзнавчий  музей “Витоки”.  У І півріччі 2017 року заклади культури свою роботу  спрямували на реалізацію прийнятих програм та заходів, направлених на розвиток духовності населення, задоволення його культурно-освітніх потреб. Проведено більше 30 заходів, присвяченх державним та професійним святам, спрямованих на патріотичне виховання населення, збереження національних та культурних традицій.

         Одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації є поліпшення соціального становища молоді, попередження насильства у сім’ї. У районі функціонує 6 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типа,  в яких виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         На облік у службу було поставлено дві дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах, знято з обліку 4 дитини у зв’язку з повноліттям.

          Діяльність закладів охорони здоров’я району була направлена на розвиток системи медичного обслуговування населення з урахуванням прийнятих програм та заходів.  Бюджетне фінансування галузі у  І півріччя  2017 року  склало 13,5 млн грн, що на 4,6 млн грн більше відповідного періоду минулого року. Для покращення матеріально-технічної бази залучено позабюджетних асигнувань у сумі 300 тис. грн    

    Незважаючи на прийняті заходи для покращення якості надання медичних послуг, у районі спостерігається перевага смертності населення над народжуваністю. За І півріччя 2017 року народилось 86 немовлят, померло             206 осіб. Природне скорочення населення складає 120 осіб. Разом з тим,азом з тим Разо Ррр       

 

 

 

народжуваність збільшилася проти відповідного періоду минулого року на 11%, а показник загальної смертності зменшився на 17%. За звітний період зменшилась загальна захворюваність на 4,5 %.

         Ситуація на реєстрованому ринку праці протягом поточного року характеризується збільшенням кількості звернень незайнятих громадян відносно до відповідного періоду минулого року на 107 осіб.

         Загальна чисельність осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості станом на 01.07.2017 становить 1057  чоловік. З метою пошуку роботи з початку року в центрі зайнятості зареєстровано 201 жінка, що на 19 одиниць більше, ніж у минулому році. Жінки становлять 36,7% від загальної кількості  незайнятого населення.   Молоді у віці до 35 років зареєстровано 153 особи,  що майже на рівні аналогічного періоду 2017 року. На кінець звітного періоду молодь становить 27,3%  від  реєстрованого ринку.

Рівень реєстрованого безробіття склав 3  відсотки проти 4,3 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

Протягом 1 півріччя 2017 року на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 476 незайнятих громадян,  у тому числі 6 осіб на новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску та 2 особи з числа внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на заробітну плату.  Під ринок праці та на замовлення роботодавців  було направлено на навчання 255 осіб з числа  безробітних громадян, що складає 24% від чисельності осіб,  які перебували на обліку.

                Виходячи з вищевикладеного для досягнення поставлених на 2017 рік цілей необхідно проаналізувати існуючі недоліки у соціально - економічному розвитку району та докласти максимум зусиль для вирішення проблем, які гальмують розвиток території.

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Троїцького району за 2016 рік 

та про Програму економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2017 рік

 

Стан соціально-економічного розвитку Троїцького району у 2016 році свідчить про досягнення певних результатів у галузях господарського комплексу району.

Фінансові ресурси.

До бюджетів всіх рівнів у 2016 році надійшло 135,43 млн грн податків та зборів, що більше ніж у 2 рази показника 2015 року. До державного бюджету надійшло 65,56 млн грн, що майже у 5 разів перевищує показник 2015 року, до місцевих бюджетів – 69,87 млн грн, що на 63 % більше.

До загального фонду місцевого бюджету району за 2016 рік надійшло 61,6 млн грн доходів (без врахування трансфертів), що складає 142 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план отримано 18 млн грн. У порівнянні з надходженнями за відповідний період 2015 року доходи збільшились на 22,5 млн грн, або на 58 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

У структурі доходної частини зведеного бюджету району податок на доходи з фізичних осіб складає 55 %, єдиний податок – 25 %, податок на майно -15%.

Всі бюджети, які є складовою зведеного бюджету виконані. Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 109,7 млн грн.

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 7,2 млн грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ – 2,9 млн грн, іншої субвенції – 4,3 млн грн.

На видатки загального фонду за 2016 рік спрямовано 149,3 млн грн, у порівнянні з 2015 роком видатки збільшаться на 38 млн грн, або на 34 %.

Видатки спеціального фонду склали 15,3 млн грн, це на 6 млн грн більше, ніж у 2015 році. Капітальні видатки склали 13 млн грн. у тому числі: придбання 7 млн грн, капітальне будівництво – 216 тис. грн, капітальний ремонт – 3 млн грн, реконструкція – 1 млн грн.

Очікується у 2016 році отримати 98,4 млн грн прибутку, що становить 106,3 % до 2015 року. Прибуток отримають всі підприємства.

Розвиток підприємництва.

Мале підприємництво в районі у 2016 році представлено 92 підприємствами малого та середнього бізнесу, 365 фізичними особами-підприємцями. В малому та середньому бізнесі зайнято 600 осіб. Питома вага обсягів реалізованої продукції (робіт та послуг) малими підприємствами від загального обсягу реалізованої продукції становить 48%, середніми підприємствами 52 %. У 2016 році за рахунок підприємств малого бізнесу створено 56 нових робочих місць.( у 2015- 55 робочих місць). В основному робочі місця створюються у торгівлі, промисловості та сільському господарстві.

Інвестиційна діяльність.

Очікуваний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 2016 році складе 140 млн грн, що до рівня 2015 року 266 %. Інвестиції, що залучаються в економіку району, в основному, це власні кошти сільгосппідприємств, які направляються на придбання машин та обладнання (74%). У промисловість залучено 4,9 млн грн, або 0,05%, у житлове будівництво направлено 200 тис. грн, ведено в експлуатацію 72 кв.м. житла.

Бюджетні інвестиції склали 12,8 млн грн, у тому числі з державного бюджету 3,7 млн грн, з обласного бюджету 8,5 млн грн, з місцевих бюджетів – 214 тис. грн.

Міжнародної технічної допомоги залучено на суму 2,7 млн грн, у тому числі дитячий фонд «Юнісеф» - 1,7 млн грн, проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 253 тис. грн, «Mercy Corps» - 820 тис.грн. У звітному році розпочато співробітництво з Міжнародною організацією з міграції, яка підтримується урядом Японії.

Іноземні інвестиції складають 2,2 млн грн , що є уставним капіталом товариства з обмеженою відповідальністю. Дана сума на протязі останніх років не змінюється.

Розвиток реального сектору економіки.

Аналіз економічного розвитку Троїцького району свідчить про ефективність роботи господарського комплексу незважаючи на певні фінансові та економічні труднощі.

В агроформуваннях району підвищується культура землеробства, розширюються площі зернових і інших культур, на яких застосовуються елементи інтенсивної технології їх вирощування.

У 2016 році валова продукція сільського господарства складає 501 млн. грн, що до рівня 2015 року 121,5 %. Сільгосппідприємствами району зібрано 136,1 тис. тонн зернових, врожайність склала 36 ц / га. Збільшення обсягів валової продукції відбулося за рахунок збільшення виробництва рослинницької продукції, питома вага якої у загальному обсязі сягає 92 %. А саме за рахунок збільшення виробництва соняшнику на 40 % та зернової групи на 15 %.

Разом з тим відбувається скорочення виробництва продукції тваринництва у зв'язку з повною відсутністю підтримки галузі збоку держави та нестабільною ціновою політикою на ринку молока.

Обсяг реалізованої промислової продукції складе у 2016 році 30 млн грн, що до рівня 2015 року - 155 %. В галузі вироблено 30 тис. тонн соняшникової олії та 28 тис тонн соняшникового шроту, 72 тони хліба та хлібобулочних виробів, а також ковбасні вироби.

За звітний період обсяг виконаних будівельних робіт складає 2,7 млн грн, зростання - на 80 % ( у фактичних цінах) проти відповідного періоду 2015 року. Споживчий ринок району характеризується насиченістю як продовольчими, так і непродовольчими товарами, відсутністю товарного дефіциту.

За рахунок місцевих виробників сьогодні частково забезпечується попит населення у таких продовольчих товарах, як хліб, хлібобулочні та ковбасні вироби, м’ясо, олія соняшникова, риба.

Станом на 01.01.2017 торгова мережа району складає 178 підприємств роздрібної торгівлі ( у т. ч. 144-магазини) на 289 робочих місць, 2 оптових склади - магазини. У порівнянні з 2015 роком торгова мережа зросла на 4,7%, у тому числі магазинів на 5,1%. Кількість юридичних підприємств роздрібної торгівлі складає 10 одиниць, або 5,6% до загальної кількості підприємств роздрібної торгівлі.

Соціальна сфера.

Зберігається тенденція щодо скорочення чисельності населення. Так у 2016 році народилося 190 дітей, померло 471 особа, природний спад склав 281 особу. У 2016 році спостерігається як зростання народжуваності так і зростання смертності. Структура міського і сільського населення в основному не змінилася.

Чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, у 2016 році становила 3,6 тис. осіб. Протягом року приймались заходи щодо недопущення значного скорочення кількості зайнятого населення за рахунок легалізації зайнятості та створення нових робочих місць.

Протягом 2016 року загальна чисельність перебуваючих на обліку в службі зайнятості громадян становила 1610 осіб. Загалом ситуація на реєстрованому ринку праці протягом звітного періоду характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян до районної служби зайнятості відносно до відповідного періоду минулого року на 17 осіб.

Послугами служби зайнятості скористалися 57 осіб, які мають довідку про облік переміщеної особи, працевлаштовані 18 осіб. Станом на 01.01.2017 залишаються на обліку 9 внутрішньо переміщених осіб.

Рівень працевлаштування у 2016 році склав 36 % проти 33,1 % у 2015 році, рівень реєстрованого безробіття - 4,6 відсотків проти 5,2 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

У 2016 році працевлаштовані 576 безробітних, 278 осіб проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 381 безробітний брав участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. Протягом 2016 року 103 роботодавці мали потребу у кадрах та подавали вакансії, в звітному періоді районний центр зайнятості мав в своєму арсеналі 618 вакансій. За розміром запропонованої заробітної плати більшість вакансій, а саме, 95 % із заробітною платою від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону.

За направленням служби зайнятості протягом року укомплектовано 97,6% вакансій.

Основною складовою доходів населення є заробітна плата. За 2016 рік середньомісячна заробітна плата складає 3677 грн, що більше на 16 % до показника 2015 року. У зв’язку з тим, що район – сільськогосподарський, значною частиною доходів населення є орендна плата за паї. У 2016 році нараховано та виплачено за оренду земельних ділянок 119 млн грн, що більше показника 2015 року на 56 %. У звітному році своєчасно і в повному обсязі виплачувались всі соціальні гарантії населенню та пенсії. Середньомісячна пенсія складає 1648 грн, що на 9,8 % більше від показника на початок року.

На сьогодні відсутня заборгованість із заробітної плати по економічно активним підприємствам.

В районі здійснюється виконання різних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, спрямованих на підвищення рівня життя населення.

Станом на 01.01.2017 на обліку в управлінні соціального захисту населення як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги перебувають 11549 жителів району. Всі соціальні гарантії протягом року виплачувались у повному обсязі.

За 2016 рік загальна чисельність пенсіонерів у районі склала 7115 осіб. Із загальної кількості пенсіонерів – 1279 осіб переміщені з тимчасово окупованих територій.

Власні надходження до Пенсійного фонду України в Троїцькому районі за 2016 рік склали 298,1 тис. грн, що в 1,9 разів менше ніж за 2015 рік. Зменшення власних надходжень пояснюється тим, що у 2015 році сільгосппідприємства району перераховували Пенсійному фонду відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій. У 2016 році дані підприємства перейшли на іншу систему оподаткування (єдиний податок IV групи), тому витрати на виплату та доставку пільгових пенсій не відшкодовуються.

За 2016 рік призначено 223 нових пенсій, проведено 358 індивідуальних перерахунків з більшого заробітку та додаванням стажу. В результаті проведеної роботи пенсії збільшились у багатьох категорій пенсіонерів. Середній розмір пенсії у 2016 році складає 1648,26 грн, що на 9,8 % більше ніж у 2015 році, або на 146,57 грн.

Гуманітарна сфера.

У 2016 році на утримання установ охорони здоров’я направлено 19,6 млн грн, що на 8 % більше показника 2015 року. Кількість лікарняних закладів, в них ліжок та місткість амбулаторно-поліклінічних закладів залишається на рівні 2015 року. Укомплектованість лікарями складає 86 %. Кількість лікарів у 2016 році - 41 ( у 2015 - 42), середніх медичних працівників – 109 осіб ( у 2015-131 особа). Залишається високим показник смертності дітей до 1 року у розрахунку на 1000 народжених живими - 16,6 проти 13,2 у 2015 році. У 2016 році скоротилась загальна захворюваність на 4,5 %, хвороби системи кровообігу на 0,5 %, хвороби органів дихання на 2,5 %. Разом з тим на 7 % зростуть показники по злоякісним новоутворенням, на 237 % по активному туберкульозу, на 7,6 % по хворобам органів травлення.

У галузь охорони здоров’я направлено бюджетних інвестицій на суму 1,4 млн грн на капітальні ремонти будівель та 353 тис. грн коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету на реконструкцію нежитлової будівлі під квартири для медпрацівників. Також за рахунок усіх джерел фінансування спрямовані кошти у сумі 2,3 млн грн на придбання медичного обладнання та транспортних засобів.

Система освіти у районі, в основному, відповідає потребі населення з урахуванням демографічної складової. Видатки на утримання установ освіти склали у 2016 році 42 млн грн, що на 5 % більше показника 2015 року.

В освітні заклади залучено 7,4 млн грн бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів будівель, із них державного фонду регіонального розвитку 2,6 млн грн, обласного бюджету 4,8 млн грн. А також за кошти освітньої субвенції, районного бюджету та субвенцій сільських рад закуплено мультимедійне обладнання та новітні комп’ютерні комплекси для загальноосвітніх закладів, комп’ютерна та оргтехніка для дошкільних навчальних закладів, опалювальні котли, електропічі, духові шафи, холодильники на загальну суму 2 млн грн, за рахунок районного бюджету проведено капітальний ремонт Троїцької гімназії (благоустрій території ) на суму 578 тис. грн.

Різними формами дошкільної освіти у районі охоплено 500 дітей, із них 35 дітей із зони АТО, що складає 90 % від кількості дітей віком від 1 до 6 років.

У загальноосвітніх навчальних закладах навчається 1615 дітей. Всі учні охоплені різними формами харчування, забезпечений підвіз учнів та педпрацівників до 12 навчальних закладів

Дедалі більшого значення набуває позашкільна освіта. На неї сьогодні покладені відповідальні функції у вихованні підростаючого покоління.

У районі функціонує 2 позашкільні навчальні заклади - Будинок школярів та Дитячо-юнацька спортивна школа. Позашкільною освітою у 2016 році охоплено 919 дітей, із них 452 дитини у школах району, та 295 дітей займається у гуртках Будинку школярів.

За звітний період заклади культури свою діяльність направляли на розвиток духовності населення, підтримку аматорського та професійного мистецтва. Видатки на утримання установ культури склали 7,3 млн грн, що на 22 % більше показника 2015 року.

При клубних установах району працюють 79 творчих колективи, які об'єднують 1034 учасника.

У 2016 році відкрито Троїцький районний історико-краєзнавчий музей «Витоки». Музей налічує 5 виставко-експозиційних залів. За звітний період проведено 457 заходів, які відвідали 1140 осіб.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації є поліпшення соціального становища молоді, попередження насильства в сім’ї, підготовка та проведення оздоровлення дітей.

На сучасному етапі надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави.

У всіх школах району створені куточки державної символіки, поряд з якими - символіка школи.

Значна увага приділяється заходам, спрямованим на широке залучення дітей, учнівської молоді до відзначення знаменних подій та традиційних свят в житті всього українського народу. В рамках проведення виховних заходів у школах проводяться зустрічі з ветеранами війни, воїнами-афганцями, учасниками АТО.

Волонтерський рух є невід’ємною складовою роботи учнівського самоврядування. Школярі доглядають за Братськими могилами, могилами Невідомих солдатів.

Протягом літнього періоду 2016 року в оздоровчих закладах оздоровлено 105 дітей та охоплено відпочинком 616 дітей, на оздоровлення дітей з районного бюджету виділено 242 тис.грн та 51,2 тис. грн залучено коштів батьків та підприємств.

На території Троїцького району проживає 116 багатодітних сімей, в яких виховується 381 дитина. У тому числі: 97 родин виховує по три дитини, 7 – по чотири дитини, 10 – по п’ять дітей, 2 – по шість і більше неповнолітніх дітей. Всі сім’ї отримують державну допомогу, 125 з них звільнені від оплати за харчування , 23 – безкоштовно відвідують гуртки .

У 2016 році в районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано 6 дітей.

Протягом року на облік до служби у справах дітей райдержадміністрації поставлено на 10 дітей – сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 дітей, які занадяться у складних життєвих обставинах. Вісім дітей– сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування було знято з первинного обліку, із них троє усиновлено.

Цілі, завдання та основні напрями роботи на 2017 рік визначені у Програмі економічного і соціального розвитку Троїцького району, яка розроблена з урахуванням основних положень Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, Стратегії економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2012-2020 роки.

Ресурси бюджетів формувалися з урахуванням змін до Податкового та Бюджетного Кодексів, інших законодавчих актів, спрямованих на податкову реформу, введення нових нормативів відрахувань. У 2017 році передбачається зростання доходів до бюджетів усіх рівнів на 3,5 %, у тому числі доходи місцевих бюджетів збільшаться на 4,7%. Видатки місцевих бюджетів збільшаться на 11,2 %.

Розвиток економіки та соціальної сфери, в першу чергу, визначається обсягом вкладених інвестицій. В першу чергу, це власні інвестиції сільгосппідприємств на придбання техніки та механізмів. Велику увагу буде приділено залученню міжнародної технічної допомоги, бюджетних інвестицій та інших грантів шляхом участі органів місцевого самоврядування та господарюючих суб'єктів у конкурсах інвестиційних проектів. Продовжиться співпраця з Проектом Європейського Союзу та Програмою ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Міжнародною організацією з міграції, «Mercy Corps».

У аграрному секторі виробництво зернових і зернобобових культур збільшиться на 2,4 % за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом впровадження нових прогресивних технологій і високоврожайних сортів. У тваринництві планується зберегти поголів'я великої рогатої худоби та овець, поголів’я свиней скоротиться.

Темп зростання промислового виробництва складе 115 %.

Споживчий ринок району буде насичений як продовольчими так і промисловими товарами. Обсяг роздрібного товарообороту збільшиться на 0,8%, обсяг платних послуг - на 8,5 %.

Доходи населення зростуть на 64 %, середньомісячна заробітна плата - на 80 %, пенсії - на 7,6%. Буде забезпечено введення нових державних мінімальних гарантій по оплаті праці, продовжиться робота з детінізації доходів та зайнятості населення.

У освіті зусилля будуть спрямовані на виховання молоді на засадах моральних цінностей українського народу, духовного розвитку особистості.

У галузі медичного обслуговування населення всі заходи будуть спрямовані на поліпшення якості медичної допомоги, її наближення до сільського жителя, проведення профілактичної роботи з попередження захворювань.

Продовжиться робота по створенню умов для повноцінного та всебічного розвитку дітей, попередження насильства в сім'ї та оздоровлення дітей.

 

 

 

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного

і соціального розвитку району Троїцького

за 9 місяців 2015 року

 

Аналіз стану соціально-економічного розвитку Троїцького району за 9 місяців 2015 року свідчить про певні позитивні зрушення.

До бюджетів всіх рівнів надійшло 37 млн грн податків та зборів, що до рівня відповідного періоду 2014 року складає 172 %.

До загального фонду зведеного бюджету району за звітний період надійшло 25 млн 189 тис. грн доходів (без врахування трансфертів), що складає 134 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло  6 млн 333 тис. грн., проти відповідного періоду минулого року доходи збільшились на  майже на 10 млн грн. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Всі 17 сільські, селищний та районний бюджети затверджені плани за доходами за 9 місяців 2015 року виконали.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі  51 млн 937 тис. грн. 

На видатки загального фонду за 9 місяців 2015 року спрямовано  70 млн 566 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року видатки збільшились на 13 млн  973 тис. грн., або на 25 %.

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 2 млн 542 тис. грн. Джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та інша субвенція.

  Видатки спеціального фонду склали 3 млн 611 тис. грн., це на 1 млн 150 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

В реальному секторі економіки 2015 рік видався складним. Обсяг реалізованої промислової продукції склав 11,6 млн грн., що до відповідного періоду минулого року складає 59 %. Так як переробне підприємство працює на давальницькій сировині з метою залучення постачальників у 2015 році було прийнято рішення зменшення ціни переробки у 3 рази, в результаті обсяг реалізованої промислової продукції знизився майже у двічі. Разом з тим олії соняшникової вироблено на 2 % більше ніж у 2014 році.

Підприємства будівельної галузі за звітний період значно покращили показники обсягу виконаних будівельних робіт, зростання складає майже у 2,5 рази проти відповідного періоду 2014 року. Разом з тим філія «Троїцький райавтодор» працює в режимі неповного трудового тижня.

Несприятливі погодні умови спричинили спад сільськогосподарського виробництва.

Станом на 01.10.2015 року сільгосппідприємствами завершено збирання ранніх зернових. На площі 30 тис. га. зібрано 75 тис. тонн зернових з врожайністю 25,3 ц/га, що менше показника 2014 року.

Зібрано соняшнику на площі 23 тис га (64 %), валовий збір склав 37 тис тонн з врожайністю 16 ц/га. На звітну дату посіяно 8,6 тис га озимих ( 32 % від запланованої площі), зорано 25 тис га зябу, або 60%.

За 9 місяців 2015 року тваринниками району вироблено 3872 тонни молока, що на 850 тонн менше, ніж у відповідному періоді 2014 року. За цей же період було реалізовано 389 тонн м'яса, що на 133 тонн менше. У звітному періоді спостерігається зменшення поголів’я ВРХ на 632 голови, у т.ч. корів на 123 голови за рахунок вибраковки низькопродуктивного поголів’я. Поголів’я свиней збільшилось на 445 голів.

Ситуація на реєстрованому ринку праці протягом 9 місяців 2015 року характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян відносно до відповідного періоду минулого року на 47 осіб. На динаміку безробіття впливають як економічні чинники та і зростання вимог роботодавців до якості робочої сили. Рівень реєстрованого безробіття за 9 місяців поточного року склав 2,5 відсотки проти 2,7 відсотка в аналогічному періоді минулого року.

Протягом звітного періоду на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 509 незайнятих громадян, у громадських роботах прийняли участь 311 безробітних осіб, що майже у 2 рази більше відповідного періоду минулого року.

Необхідно відзначити, що всі соціальні гарантії одержувачам допомоги на дітей, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям виплачені повністю. Пенсії протягом звітного періоду виплачувались своєчасно.

У районні функціонує 22 дошкільних навчальних закладів, де виховується 496 дітей. Серед контингенту дітей, що відвідують дитячі заклади району, знаходиться 35 дітей дошкільного віку із зони АТО.

У загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 1586 учнів. Всі учні впродовж навчального року були охоплені різними формами харчування, до шкіл, які знаходяться за межами пішохідної доступності, було організовано підвезення учнів.

Заклади культури свою роботу спрямували на реалізацію прийнятих програм та заходів направлених на розвиток духовності населення, задоволення його культурно-освітніх потреб.

Діяльність закладів охорони здоров’я району була направлена на розвиток системи медичного обслуговування населення. В поточному році вирішені деякі кадрові питання, заповнені 3 вакансії лікарів, покращена матеріальна база медичних закладів. Червоним Хрестом та Сюзом роботодавців агропромислового комплексу Троїцького району передано медичним закладам обладнання на суму 1млн грн. На капітальний ремонт закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації направлено 117 тис. грн. бюджетних інвестицій. Громадська організація «Воєводська скринька» в рамках проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» проводить капітальний ремонт Воєводського ФПу.

Незважаючи на прийняті заходи по покращенню якості надання медичних послуг в районі спостерігається перевага смертності населення над народжуваністю. За 9 місяців поточного року природне скорочення населення склало 158 осіб, в тому числі зареєстровані випадки малюкової смертності.

Райдержадміністрацією приймаються заходи щодо налагодження співпраці та взаємодії з міжнародними організаціями, міжнародними фондами, міжнародними фінансовими організаціями та центральними органами влади з метою залучення додаткових ресурсів на відновлення закладів соціальної сфери.

Так у 2015 році розпочато впровадження інвестиційних проектів в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» по капітальному ремонту Воєводського ФПу, водопроводу в с.Розпасіївка. В стадії узгодження на сьогодні знаходяться проекти по капітальному ремонту опалення в Привільській ЗОШ І-ІІІ ступеня та обладнання вуличного освітлення в селах Тимонове та Малоолександрівка із застосуванням сонячних батарей. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету розпочато капітальний ремонт покрівлі Троїцької ДЮСШ.

У 2015 році за рахунок бюджетних інвестицій в сумі 61 тис грн проведені капітальні ремонти в Лантратівській та Демино-Олександрівській загальноосвітніх закладах, на відновлення вуличного освітлення та благоустрій направлені 114 тис грн Троїцькою селищною радою, Покровською та Новознам’янською сільськими радами.

В поточному році проводилась робота по підготовці інвестиційних проектів для впровадження у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Було подано 4 проекти, які пройшли конкурсний відбір, це: реконструкція будинку школярів в смт Троїцьке, реконструкція нежитлового приміщення Тимонівської сільської ради під соціально-адміністративний центр, придбання Троїцькою селищною радою сміттєвоза та в Новочевонівську ЗОШ І-ІІІ ступеня шкільного автобусу.

Виходячи з вищевикладеного необхідно відзначити, що у всіх галузях економіки району додається максимум зусиль на стабільну роботу, але є і недоліки: заборгованість до бюджетів, до Пенсійного фонду, скорочення виробництва сільськогосподарської продукції. Тому керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ необхідно розробити заходи по подоланню негативних тенденцій розвитку району, посилити контроль за достовірністю і повнотою статистичної звітності та прикласти всі зусилля на виконання до кінця року показників Програми економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2015 рік.

 

 

 

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного

і соціального розвитку району Троїцького

за І квартал 2015 року

 

 

Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку Троїцького району за І квартал 2015 року свідчить про те, що загалом підсумки першого кварталу мають позитивний характер, проте існують моменти на які потрібно звернути увагу.

Під урожай 2015 року агроформуваннями району було посіяно 25596 га озимих культур, очікується списання посівів озимих пізніх строків сівби в зв'язку з тим, що не отримані осінні сходи.

Ярі зернові культури планується розмістити на площі 17371 га, технічні культури - на 31450 га.

В цілому зернову групу планується розмістити на площі в 43 тис. га, що становить 57 % посівних площ (вище рівня минулого року майже на 7 %), технічні культури займуть 42 % в структурі, що нижче минулорічного на 5 %.

На сьогодні агроформування району здійснюють закупку та завезення необхідної кількості посівного матеріалу, ПММ, добрив для проведення весняної сівби. Укладено договори на поставку засобів захисту рослин з фірмами-постачальниками. Більш ніж на половині площ проведено підживлення озимих культур та посіяно ранні зернові.

За І квартал 2015 року тваринниками району вироблено 1 276 тонн молока, що на 82 тонни менше, ніж у відповідному періоді 2014 року, удій на корову склав 867 кг, що на 241 кг менше. За цей же період було реалізовано 94 тонни м'яса, що на 51 тонну менше, ніж у відповідному періоді 2014 року. Середньодобові прирости на відгодівлі ВРХ склали 469 гр (+ 14 г до 2014), на свинопоголів'я 490 гр (+360 г до 2014).

У І кварталі 2015 року інвестовано в галузь близько 6,0 млн. грн. власних коштів підприємств.

Обсяг реалізованої промислової продукції за звітний період склав 3,5 млн грн, вироблено 5 631 тонну соняшникової олії, що на 29 % більше відповідного періоду 2014 року.

Троїцким філіалом "Райавтодор" виконано робіт на суму 944 тис. грн, що складає 135 % до відповідного періоду 2014 року.

За звітний період індивідуальними забудовниками району було введено в експлуатацію 238 кв. м. житла.

Підприємства житлово–комунального господарства в опалювальний сезон працювали злагоджено, аварійні ситуації своєчасно ліквідувались.

За І квартал 2015 року до бюджетів всіх рівнів надійшло 10 млн грн податків і зборів, що на 4 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року або на 70 %, планові показники виконані на 135 %. До місцевих бюджетів мобілізовано 7 млн 684 тис. грн, що перевищує рівень аналогічного періоду минулого року на 3 млн 387 тис. грн або на 78 %. Найбільшу частину надходжень до місцевих бюджетів складають : податок з доходів фізичних осіб – 53 %, єдиний сільгоспподаток – 13 %, плата за землю – 12 %.

Необхідно відзначити, що за станом на 01.04.2015 року податкова заборгованість ( з урахуванням банкротів) до зведеного бюджету складала 1 млн. 667 тис. грн, що на 174 тис. грн. більше ніж на початок року. Значна частина боргу ( 80 %) припадає на підприємства по яким ведеться процедура банкрутства. Існує також заборгованість по єдиному соціальному внеску в сумі 700 тис. грн.

До загального фонду зведеного бюджету району за І квартал 2015 року надійшло 6 млн 872 тис. грн доходів (без трансфертів), що складає 137 % до затверджених місцевими радами показників. Проти відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 2 млн 943 тис. грн, або на 75 %. Значне зростання податкових надходжень пояснюється змінами у податковій базі місцевих бюджетів. Трансфертів до загального фонду надійшло в сумі 14 млн 524 тис. грн.

На видатки загального фонду в І кварталі 2015 року спрямовано 20 млн 940 тис. грн, що на 2 млн 314 тис.грн. або на 12 % більше відповідного періоду минулого року. На захищені статті витрат направлено 20 млн 61 тис. грн або 96 % у структурі загальних витрат. Порівняно з відповідним періодом минулого року захищені витрати збільшилися на 8,5 % або на 1 млн 578 тис. грн.

Робота управління Пенсійного фонду у Троїцькому районі була спрямована на забезпечення повного і своєчасного надходження коштів, практичну реалізацію положень пенсійної реформи, забезпечення гарантованого фінансування підвищених розмірів пенсій.

За І квартал 2015 року надійшло власних коштів в сумі 137 тис. грн., план виконаний на 147 %. Середньомісячна потреба у коштах на виплату пенсій складає 10,7 млн грн, тому район є дотаційним.

Середній розмір пенсій склав 1394 грн, що на 120 грн, або на 9,5 % більше відповідного періоду минулого року.

Проблемним питання залишається заборгованість по страховим внескам до Пенсійного фонду. Станом на 01.04.2015 року заборгованість складає 580 тис. грн, із них 369 тис. грн – недоїмка, 59 тис. грн - борг по штрафних санкціях та пені. Борг економічно активних підприємств складає 12 тис. грн або 2 % загального боргу.

Станом на 01.04.2015 року в управлінні праці та соціального захисту населення, як отримувачі компенсацій, пільг та різних видів соціальної допомоги перебувають 9137 жителів району. За звітний період виплачені компенсації, субсидії, усі види соціальної допомоги у сумі майже 8 млн грн.

Велика робота проводиться з особами переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Такої категорії осіб зареєстровано 2200, або 1416 сімей. Щомісячна адресна допомога на проживання призначена 316 сім’ям, у тому числі і на оплату житлово-комунальних послуг. Сума нарахованої допомоги складає 2 млн 430 тис. грн.

Субсидією на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.04.2015 користується 1152 сім’ї.

Ситуація на зареєстрованому ринку праці за звітний період характеризується зменшенням кількості звернень незайнятих громадян проти відповідного періоду минулого року на 45 осіб. Середньомісячна реєстрація громадян зменшилася на 15 осіб і в звітному періоді склала 61 особу. Впродовж звітного періоду чисельність тих, що перебувають на обліку в службі зайнятості складала 856 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття склав 3,8 % проти 4,3 % у аналогічному періоді минулого року.

У поточному році 440 незайнятих громадян поліпшили свій фінансовий стан завдяки соціальній допомозі з боку центру зайнятості через працевлаштування, перенавчання і підвищення кваліфікації, участі у громадських роботах, 2 безробітних отримали одноразову виплату для організації підприємницької діяльності.

В поточному році за рахунок внесення до Державного реєстру дошкільних закладів груп короткотривалого перебування дітей збільшилась кількість дошкільних установ до 22 одиниць, із них 3 в селищі та 19 у сільській місцевості. В дошкільних закладах виховується 486 дітей, що складає 79 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.

Функціонує 23 загальноосвітніх установи в яких навчається 1661 учень. Всі учні впродовж навчального року були охоплені різними формами харчування, до шкіл, які знаходяться за межами пішохідної доступності, було організовано підвезення учнів.

Культурне обслуговування населення району здійснювали 27 бібліотек, 29 клубних установ, дитяча музична школа. Їх робота була спрямований на реалізацію ряду програм у сфері культури.

Система охорони здоров’я району працювала з урахуванням прийнятих програм та заходів. Бюджетне фінансування галузі у І кварталі 2015 року склало 3 млн грн або 23 % від річного плану. Залучено позабюджетних коштів на суму 219 тис. грн.

У І кварталі 2015 року народжуваність збільшилась проти відповідного періоду минулого року на 54 %.

Показник загальної смертності збільшився на 4,3 %. Природний спад склав 50 осіб. В поточному році зареєстрована дитяча смертність. Також збільшився показник первинної захворюваності.

Погіршення показників здоров’я населення залежить від якості проведення профілактичних оглядів, а також від доходів хворого, так як лікування, в основному, проводиться за особистий рахунок. За останні роки значно скоротилось фінансування державних та регіональних програм.

За звітний період Троїцьким РВ УМВС зареєстровано 76 кримінальних правопорушень, із яких 10- особливо тяжких, 18-тяжких, 28-середньої тяжкості. Процент розкриття злочинів складає: по особливо тяжким- 10 %, по тяжким -33 %, по злочинам середньої тяжкості- 61 %.

В питаннях техногенної безпеки спостерігається зменшення кількості пожеж проти відповідного періоду минулого року. В поточному році не зареєстровано трагічних випадків на пожежах.

 

||
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА